Home

Nieuws

RvS: Drenthe mag doorgaan met afschot reeën

Den Haag - De ontheffing die het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe (GS) had verleend aan de Faunabeheereenheid Drenthe voor het afschieten van reeën blijft in stand.

Dat heeft de Raad van State (RvS) vandaag besloten in een zaak die door GS bij de RvS was aangespannen nadat de rechtbank Assen Faunabescherming in het gelijk had gesteld.

De rechtbank was van mening dat GS niet had aangetoond dat afschot noodzakelijk was. Naar aanleiding van die uitspraak van de rechtbank heeft het provinciebestuur in augustus 2014 een nieuw besluit genomen en de ontheffing met een nadere onderbouwing gehandhaafd.
Volgens de RvS heeft het college in het besluit van augustus 2014 voldoende aannemelijk gemaakt dat een groei van de reeënpopulatie in Drenthe zal leiden tot meer aanrijdingen en dat daarom de ontheffing in het belang van de verkeersveiligheid is. Op de zitting heeft het college toegelicht dat de reeënpopulatie in Drenthe constant is gebleven als gevolg van het afschot dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Zonder ingrijpen zal de reeënpopulatie in Drenthe dan ook doorgroeien. Het college heeft aldus, mede onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, volgens de RvS aannemelijk gemaakt dat een toename van de reeënpopulatie in Drenthe het aantal aanrijdingen in de provincie zal doen toenemen, en dat afschot op regionaal niveau die verdere toename kan voorkomen. De Faunabescherming heeft niet betwist dat de omvang van de reeënpopulatie de afgelopen jaren constant is gebleven.

Op basis van deze informatie is de RvS van oordeel dat GS voldoende aannemelijk gemaakt dat afschot van reeën een bevredigende oplossing is in het kader van de verkeersveiligheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.