Home

Nieuws 2 reacties

RIVM: meestal geen humane infecties bij dierziekte

Bilthoven – Van de diergezondheidsaspecten die aan het licht komen, hebben de meeste geen zoönotisch aspect. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van de Diergezondheidsdmonitor van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Hoewel er in de Nederlandse veehouderij best infecties met dierziekten voorkomen die ook mensen kunnen besmetten, lijkt de infectie bij mensen mee te vallen.

"De monitor levert veel informatie over de diergezondheid. De belangrijkste en meest voorkomende bevinding is dat het goed gaat met de diergezondheid. Bij de problemen die voorkomen, zijn meestal geen humane infecties met de ziektekiemen. "In voorkomende gevallen is het belangrijk dat er een goede samenwerking is met de humane gezondheidszorg. Dit is vormgegeven in het Signalerings Overleg Zoönosen, waarbinnen RIVM, GGD, GD, CVI, FD en NVWA vroegtijdig signalen uit de verschillende monitoringssystemen met elkaar delen", aldus RIVM.

In 2014 is voor het eerst sinds jaren leptospirose vastgesteld bij een melkveehouder uit Friesland. De veehouder bleek geïnfecteerd te zijn via jonge dieren op zijn bedrijf, die afkomstig waren uit Duitsland. Mensen kunnen alleen geïnfecteerd worden met leptospirose als zij assisteren bij een verlossing of door contact met urine van de koe, bijvoorbeeld bij reiniging van de (melk)stal met een hogedrukspuit of via urinespetters tijdens het melken.
Leptospirose komt in de Nederlandse veehouderij nog nauwelijks voor. Bedrijven worden drie keer per jaar gecontroleerd op de ziekte.
Bij varkens wordt intensief gecontroleerd op Toxoplasma en mycobacterium. Toxoplasma is een parasitaire zoönose die zich in de spieren nestelt, waarna mensen besmet kunnen worden door het eten van rauw of onvoldoende verhit schapen-, geiten- of varkensvlees. Bij Nederlandse varkens komen Toxoplasma en mycobacterium nauwelijks voor. Mycobacterium is een zoönose die bij varkens in inwendige organen en lymfknopenabcessen verkalking kan veroorzaken.
Vlekziekte is een bacterieziekte die vooral bij varkens, pluimvee en schapen voorkomt. Het wordt gezien als beroepsziekte in de veehouderij. De GD heeft in 2014 tien gevallen van vlekziekte gemeld. Mensen met wondjes kunnen via geïnfecteerde dieren ook besmet raken. Dit kan leiden tot ontstekingen.

Laatste reacties

  • Burnetti

    Bewijs dat de vroegsignalering werkt. Benieuwd welke onderwerpen mw. Vermaas in haar samenvatting weglaat.

  • Burnetti

    Er wordt niets geschreven over Hepatis E wat een groeiend probleem is en de oorsprong heeft in varkens en producten van varkens.

Of registreer je om te kunnen reageren.