Home

Nieuws 2 reacties

Publieke taken productschap bij EZ kosten €62,2 miljoen

Den Haag – De publieke taken die het ministerie van Economische Zaken heeft overgenomen na het afschaffen van de productschappen kosten de sector €62,2 miljoen. Dat blijkt uit een nulmeting van Actal van de regeldruk in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De grootste kostenposten zijn de bemonstering van boerderijmelk (€16,9 miljoen per jaar ) en de vaccinatie New Castle Disease voor pluimvee (€11,0 miljoen per jaar). De meeste nalevingskosten ondervinden bedrijven door de monstername en onderzoek naar salmonella bij diervoederbedrijven (€4,5 miljoen per jaar).

Actal constateert dat boeren de regeldruk niet als lastenverzwaring ervaren, omdat ze deze kosten ook al moesten betalen toen de taken nog onder de productschappen vielen.

De totale regeldruk wordt voor 86 procent veroorzaakt door Europese verplichtingen, de resterende 14 procent zijn het gevolg van nationale regelgeving.
De administratieve lasten bedragen voor de pluimveesector €26,8 miljoen. Voor varkens-, runder-, kalver-, schapen en geitensector is dit €4,1 miljoen en voor de zuivelsector €17,8 miljoen. Voor de akkerbouw zijn de administratieve lasten €2,2 miljoen.

Het kabinet heeft zichzelf tot doel gesteld de regeldruk tussen 2012 en 2017 met €2,5 miljard te verlagen. Uit de tussenstand blijkt dat tot en met april 2015 hiervan €2,35 miljard in beeld is gebracht. Het overige deel moet nog ingevuld worden. Per april is €1,35 miljard aan lastenverlichting ook daadwerkelijk gerealiseerd. Het gaat dan om €777 miljoen voor bedrijven en €572 voor burgers en professionals.

Laatste reacties

  • zon

    Het kost geld,lijkt mij een lastenverzwaring.

  • arib

    Twemmal zo veel als oorspronkelijk begroot. het zoe 'slachts' 30 miljoen Euro kosten.
    Kan Appie Aptroot trots op zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.