Home

Nieuws

Overleg over aanpak muizenschade

Den Haag – De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), LTO en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zijn in overleg over effectieve middelen en maatregelen om muizenvraat in de Friese akkerbouw tegen te gaan.

Dit staat in een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma waarin ze reageert op het verzoek van de NAV om rodenticiden (bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren) toe te staan bij de dreigende grote schade door muizen.

Methoden onvoldoende effectief

Friese akkerbouwers luidden onlangs de noodklok vanwege vraatschade in graszaad- en wintertarwepercelen. De methodes die telers nu voor handen hebben, zoals verdrinken of vergassen, zijn onvoldoende effectief. "Dat nu aanzienlijke schade optreedt aan hoogrenderende akkerbouwgewassen is nieuw", schrijft Dijksma. "Gezien de uitzonderlijke en grote potentiële schade aan de landbouw wil ik mij ervoor inzetten om het gebruik van effectieve middelen en maatregelen mogelijk te maken. Het vinden van oplossingen is urgent, omdat bestrijding het best kan plaatsvinden voordat de muizen zich sterk hebben vermeerderd."

Welke middelen toepassen

Op korte termijn wordt uitgezocht welke middelen akkerbouwers willen toepassen en of er mogelijkheden zijn om het gebruik ervan, eventueel onder voorwaarden, toe te staan. Op 10 juli is het volgende overleg.

Of registreer je om te kunnen reageren.