Home

Nieuws 2 reacties

'Oude Nb-aanvraag naar oud recht behandeld'

Groningen - De provincie Groningen handelt aanvragen voor de Natuurbeschermingswetvergunningen (Nb-aanvragen) die vóór 1 juli 2015 zijn binnengekomen gewoon volgens het oude recht af.

Dat zegt de provincie in antwoord op de stelling van de veehouderijvakbonden NMV, NVV en NPV, dat sommige provincies boeren zouden afraden nog onder het oude regime Nb-vergunningen aan te vragen.

De provincie stelt daarbij wel dat het moet gaan om 'ontvankelijke' Nb-vergunningaanvragen. Dat zijn aanvragen die compleet zijn en waar geen aanvullingen of wijzigingen meer op komen. De aanvraag van vergunningen verandert per 1 juli omdat dan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingaat.

Niet vergunbaar

In een reactie stelt de woordvoerder van Gronings landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer dat afhandeling van de vergunningaanvragen volgens het oude regime ook kan betekenen dat een aanvraag mogelijk niet vergunbaar is, bijvoorbeeld omdat de stikstofdepositie op het natuurgebied Lieftinghsbroek te groot is en de aanvrager niet of onvoldoende saldeert met ammoniakrechten. In die gevallen kan een Nb-vergunningaanvrager van de provincie te horen krijgen dat met de invoering van het PAS er nieuwe mogelijkheden komen. "Bedrijven hoeven dan immers niet meer te salderen met (dure) ammoniakrechten. Bovendien vervalt voor veel bedrijven de vergunningplicht en kan volstaan worden met een (veel eenvoudiger) melding", aldus de provincie.

Eigen keuze

De provincie benadrukt dat ondernemers zelf de keuze hebben gehad om een aanvraag te doen voor de invoering van het PAS, waarbij dure rechten moesten worden aangekocht, of dat werd gewacht tot de invoering van het PAS waarbij de ontwikkelingsruimte gratis is, maar wel het risico bestaat dat de ontwikkelingsruimte snel op is.

Laatste reacties

  • koestal

    voor de rest is het puur willekeur van de ambtenaren

  • juur

    Meer ammoniak  rechten verkopen als er aanwezig zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.