Home

Nieuws 9 reacties

Openbreken derogatievoorwaarden in Brussel weinig kansrijk

Brussel – Het is niet aannemelijk dat de voorwaarden voor de huidige derogatie worden opengebroken.

De Europese Commissie laat desgevraagd weten dat de afspraken voor de huidige verruimde mestregels gelden voor de volledige periode van 2014 tot en met 2017. "De Nederlandse overheid heeft hierbij verzekerd dat de mestproductie zowel als het gaat om fosfaat als om stikstof niet boven het niveau van 2002 zal komen", aldus een woordvoerder de Commissie.

Daarmee lijkt de suggestie van de fracties van VVD, CDA en SGP om in Brussel te gaan onderhandelen over het aanpassen van het fosfaatplafond door bijvoorbeeld verwerkte pluimveemest buiten het plafond te houden, weinig kansrijk.

Nederland heeft tot nu toe geen melding gemaakt bij de Europese Commissie dat er problemen zijn met het nakomen van de voorwaarden van de derogatie. Ook is er vanuit Nederland geen verzoek gekomen om over de voorwaarden te spreken of om over het uitzonderen van verwerkte dierlijke mest voor het fosfaatplafond te spreken.

Of de derogatie van bemestingsnormen tot 230 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare in plaats van de standaard norm van 170 kilo direct vervalt bij het overschrijden van het fosfaatplafond is niet duidelijk. "Als de Nederlandse overheid melding maakt dat er problemen zijn met de uitvoering van de derogatievoorwaarden, zal de Commissie in overleg gaan met Nederland over de ontstane situatie en de gevolgen hiervan", aldus een woordvoerder van de Commissie.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederland in 2014 op basis van voorlopige cijfers nog nét onder het door Brussel opgelegde fosfaatplafond blijft. Door het afschaffen van het melkquotum is het zeer aannemelijk dat dit plafond dit jaar zal worden overschreden. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft al aangekondigd dat ze dan genoodzaakt is om de productie te beperken door het invoeren van dierrechten of fosfaatrechten in de melkveehouderij, of door het begrenzen van de melkproductie per dier of per bedrijf. Ze zal deze maand met haar  visie komen, tenzij de zuivelsector zelf kan overtuigen dat het door de sector zelf opgelegde fosfaatplafond niet meer overschreden zal worden.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Denk dat we beter een Nexit kunnen overwegen. Exporteren kunnen we ook wel in guldens. De Chinezen zijn helemaal waus van FrieslandCampina en zijn produkten kunnen we in de Boerderij van vandaag lezen dus dat zit wel SNOR. Die belerende Brusselse regels die niet WETENSCHAPPELIJK onderbouwd zijn maar puur op emotie worden genomen zijn we zo langzamerhand allemaal wel een keer zat. We maken van al onze snelwegen tolwegen en spuiten het strand nog eens een keer goed op dan lopen we vanzelf binnen op al die SUV's met witte nummerplaten onderweg naar onze magische strandkuilen. De groeten.

 • alco1

  Eigenlijk werkt dat Brussel helemaal niet.
  Wel verstikkende regels stellen, maar ieder land moet zijn eigen financieén rond zien te krijgen.

 • veldzicht

  Ik ben bang dat Geert Wilders toch gelijk heeft,zo wel wat Brussel aangaat
  als het moslim standpunt.Er zijn er mij veel te veel die die I.S. strijders wel  O.K vinden.

 • bramegberts1


  Is  het nu een Brussels plafond of toch een Nederlands plafond. Doet er eigelijk ook niet toe we gaan er dit jaar als een raket doorheen. De melkveehouderij wil ook niet anders gezien de investeringen vd laatste jaren.  We wachten maar af waar den Haag mee gaat komen. Als dat niet strak genoeg is trekt Brussel de stekker uit de derogatie en dan .....

 • j.verstraten1

  We hebben nog derogatie t/m 2017. De meeste landen om ons heen hebben al geen derogatie ( = buitenwerkingstelling van regels) meer tav de nitraatrichtijn.
  We hebben de laatste keer ook in moeten leveren tot 230 kg op een deel vd zandgronden, en mevr. Dijksma is altijd erg schimmig over het zéér moeizame traject voor deze periode.
  Dus hoe vanzelfsprekend is het dat deze in 2017 weer voor 4 jaar verkregen gaat worden?

 • meuleman


  #5 dat is nog lang niet zo vanzelfsprekend.

  Mogelijk dat ie behouden blijft met al dan niet een verdere velaging (nu 230) van de norm op zandgrond?

 • mr

  Dat is wel vanzelfsprekend als wij maar de mogenlijkheid krijgen om de norm van 50 Mg per bedrijf te laten bepalen. Gewoon gelijk met de verplichte grondmonsters iedere 4 jaar nitraat  bepalen. Dan kan de  250 Kg weer terug of zelfs veruimd worden.

 • wmeulemanjr1

  Derogatie  in Nederland eraf, dan is in 1 keer de melkveehouderij om zeep geholpen. 

 • daan1908


  Derogatie  weg  en  wat  er  dan  niet  geplaatst  kan  worden  exporteren  of   verbranden . Uiteraard  eerst  voerspoor  en  andere  zaken  bekijken .

  Als  voerimport  wordt  meegerekend  mestexport  ook  meerekenen . Anders  wordt  het  nooit  een  eerlijk  verhaal .

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.