Home

Nieuws

Westelijke voorzitters: niet overvragen met PAS

Den Haag - De provinciale voorzitters van LTO Noord in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht roepen hun leden op verantwoordelijk om te gaan met de ontwikkelingsruimte in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Volgens LTO Noord is er in die provincies voldoende ruimte om agrarische ontwikkeling te faciliteren.

De voorzitters Bert van Donselaar, Arnold Michielsen, Nico Verduin en Arie Verhorst, van LTO Noord Utrecht, Flevoland, Noord en Zuid-Holland dringen er in een open brief bij de sector op aan om het collectieve belang zwaar mee te wegen bij de vraag of ontwikkelingsruimte nodig is.

"Wij roepen  agrariërs in West-Nederland nogmaals nadrukkelijk op om hun gezonde boerenverstand te gebruiken, zichzelf niet in de vingers te snijden en hun zuurverdiende centen op een goede manier in te zetten", aldus LTO Noord.

De provinciale voorzitters waarschuwen voor een ongewenst neveneffect als een te groot beroep wordt gedaan op het PAS. Dat is van belang voor de sector zelf:  "Het is zaak om de concurrentie op het gebied van stikstofemissie te beperken tot het noodzakelijk minimum. Waarom? Wanneer er (veel) meer emissieruimte gevraagd wordt dan feitelijk nodig is, wordt het imago van vervuiler in de ogen van veel partijen en organisaties nogmaals bevestigd. Met alle politieke en maatschappelijke consequenties van dien."

Daarbij komt dat overvragen van ontwikkelingsruimte tot gevolg kan hebben dat voor elke minieme activiteit een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is, die gepaard moet gaan met extra emissiebeperkende maatregelen. "Bij te veel vraag snijdt de adviseur zowel zichzelf als de betreffende agrariër diep in de vingers. De vergunning/melding zal na een tijd verlopen en de agrariër kan de komende jaren geen aanspraak maken op ontwikkelruimte."

De voorzitters vinden dat het Programma Aanpak Stikstof moet worden gebruikt waarvoor het bedoeld is: "Het duurzaam mogelijk maken van economische ontwikkelingen, juist in de agrarische sector. Ook voor de niet-melkveehouders onder ons geldt in deze situatie: melk de koe, maar trek ze de spenen niet af!"

Provincies hebben becijferd dat op basis van de huidige uitgangspunten van het stikstofprogramma aan 94 procent van de vergunningaanvragen probleemloos kunnen worden verleend. In de vier westelijke provincies is de situatie nog gunstiger.

Provincies en rijk hebben de laatste horde genomen in aanloop naar de invoering van het programma aanpak stikstof (PAS) op 1 juli. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft met de verantwoordelijk gedeputeerden overleg gehad.

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Op die dag zal ook het voor het PAS ontwikkelde rekeninstrument Aerius weer beschikbaar komen.

Open brief op internet:

http://lto.communicationmaster.nl/global/external/?m=83c1ts7H4bgzg&a=839QBW0hZDFjU

Of registreer je om te kunnen reageren.