Home

Nieuws

Nieuwe opmars muizen, loket weer open

Leeuwarden – De veldmuizen zijn vooral in Friesland aan een nieuwe opmars begonnen.

Door deze nieuwe muizenactiviteit hebben de betrokken partijen besloten het meldpunt muizenschade opnieuw open te stellen. De betreffende boeren met muizenschade moeten zelf actie ondernemen maar worden wel gevraagd de schade te melden bij het Meldpunt Muizenschade van LTO via het digitale formulier. Volgens beleidsmedewerker Wiebren van Stralen is op die manier een goed totaaloverzicht te houden. Vorig jaar is al gebleken dat dit erg nuttig is. Volgens Van Stralen komen meldingen over schade nu vooral van akkerbouwers, maar ook melkveehouders zien de muizenaantallen weer groter worden. Het gaat in grote lijn om dezelfde gebieden waar ook afgelopen voorjaar grote schade was door muizen. Op de klei (Hartwert en omstreken) zijn volgens LTO lokaal hogere dichtheden muizen aangetroffen. Ook komen er meldingen binnen van graszaadboeren uit Noordwest-Friesland. Het meldpunt staat op de website van LTO Noord.

Voor bedrijven met ernstige muizenschade  is dit jaar mogelijk om bij derogatie af te wijken van de voorwaarde dat minimaal 80 procent van de landbouwgrond uit grasland moet bestaan. Veel bedrijven hebben ook gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben meer maïs of bouwland dan 20 procent volgens LTO. Bedrijven die hier alsnog gebruik van willen maken moeten zich aanmelden op RVO.nl, dat kan nog tot en met 1 juli 2015. Voor de vrijstelling gelden extra voorwaarden, naast de reguliere voorwaarden voor derogatie. Alle informatie staat op de website van RVO.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.