Home

Nieuws

Nieuw Gemengd Bedrijf weer een stap dichterbij

Den Haag - De vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf in het Limburgse Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas is weer een stap dichterbij gekomen.

Bezwaarmakers - waaronder de Vereniging Behoud de Parel -  tegen de verleende vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het uitbreiden, wijzigen en exploiteren van een varkenshouderij, door de Raad van State (RvS) werden vandaag in het ongelijk gesteld. De betreffende varkenshouderij vormt samen met een vleeskuikenhouderij in Grubbenvorst het Nieuw Gemengd Bedrijf.

De vergunning maakt het mogelijk een uitbreiding van het aantal dieren op de varkenshouderij te realiseren. Er zullen twee stallen worden gebouwd. Daarnaast maakt de vergunning het realiseren van in een nieuwe voerinstallatie, mestopslagsilo's en een warmte-krachtkoppelingsinstallatie mogelijk. In de omgeving van de varkenshouderij bevinden zich het in Nederland gelegen Natura 2000-gebied Maasduinen en het in Duitsland gelegen Natura 2000-gebied Hangmoor Damerbruch.

23 bezwaarmakers die in de buurt wonen, zijn niet-ontvankelijk verklaard door de RvS omdat hun woningen allemaal op meer dan 1 kilometer van de geplande varkenshouderij liggen. De RvS is van mening dat bij een dergelijke afstand er geen invloed is op het woon- en leefklimaat van de bewoners en dat ze daarom geen belanghebbenden zijn in deze zaak.

De door de Vereniging Behoud de Parel aangevoerde bezwaren werden door de RvS afgewezen. Volgens de vereniging was de maximaal toegestane ammoniakemissie onjuist vastgesteld, omdat geen rekening is gehouden met het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. De RvS is van mening dat het Besluit huisvesting niet tot een reductie van ammoniakemissie op bedrijfsniveau verplicht, maar dat het besluit bedrijven alleen maar verplicht hun bedrijfsvoering zodanig in te richten dat gemiddeld wordt voldaan aan de maximale emissiefactor die voor een diersoort is vastgesteld. De veehouder kan ervoor kiezen om bestaande stallen die niet aan de emissiefactor voldoen te verbouwen, maar hij kan ook gebruik maken van intern salderen door verdergaande technieken voor nieuwe stallen toe te passen waardoor het niet nodig is om de bestaande stallen met een hoge emissie aan te passen. Deze keuzemogelijkheid heeft een veehouder ongeacht of hij zijn bedrijfsvoering tijdig of te laat in overeenstemming brengt met het Besluit huisvesting, aldus de RvS.

Conclusie van de RvS is dat GS van Limburg terecht aan de varkenshouderij een vergunning heeft verleend.

Of registreer je om te kunnen reageren.