Home

Nieuws 5 reacties

'Nederland scoort slecht op vogelbescherming'

Zeist – Europa gaat een groot deel van de biodiversiteitsdoelen niet halen. Dat concludeert BirdLife International, de koepelorganisatie waar ook Vogelbescherming Nederland toe behoort.

Nederland presteert volgens het rapport erg slecht als het gaat om het beschermen van vogels. In een lijst van 26 landen uit de Europese Unie (EU) staat Nederland op de 23e plaats. Vooral het verdwijnen van grasland heeft een negatief effect op de vogelstand. Volgens cijfers van BirdLife is het aantal weidevogels in Europa sinds 1980 met 53 procent gedaald. De algemene vogelstand is met 13 procent afgenomen.

Uit het rapport van BirdLife blijkt dat 32 procent van de vogelsoorten wordt bedreigd, 17 procent wordt zelfs ernstig bedreigd. "Tot voor kort algemene vogelsoorten gaan in rap tempo achteruit. Vooral in het agrarisch gebied gaat het slecht met de biodiversiteit. Het Europees Landbouwbeleid draagt niet bij aan het noodzakelijke herstel van natuurwaarden in het landelijk gebied", concluderen de onderzoekers.

Vogelbescherming Nederland vindt dat de Europese natuurregels veel beter nageleefd moeten worden. Waar de regels wel worden ingevoerd, is direct resultaat te zien.''

In 2011 heeft de EU afgesproken dat de achteruitgang in de biodiversiteit in 2020 gestopt moet zijn. " We zijn nu halverwege en het onderzoek concludeert dat Europa op deze manier haar eigen doelen bij lange na niet gaat halen, omdat lidstaten de afgesproken maatregelen niet doorvoeren", aldus BirdLife.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  De Vogelbescherming is net wakker geworden uit een jarenlange winterslaap. In 2011 heb ik deze organisatie exemplaren van mijn boek 'Disaster in the Making' toegestuurd en aangedrongen op actie tegen de groteske milieuverontreiniging met het insectengif imidacloprid. De Vogelbescherming vond mijn bewering dat dit een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van vogels was toen echter 'veel te kort door de bocht', en ondernam helemaal niets. Dat veranderde pas toen ook andere wetenschappers tot dezelfde conclusie kwamen, overigens vaak zonder mijn boek te citeren. Nu het hele land bezoedeld is met langzaam afbreekbaar insectengif, komen de heren pas in actie. We hebben geen enkele baat gehad bij deze organisatie, en het beste wat ze nu kunnen doen is zichzelf op te heffen.                                  

 • PetervanKempen


  Zonder twijfel doet de moderne landbouw de weidevogels geen goed, en de moderne teelten zijn voor vogels die van onkruiden  zaden leven ook niet een goede biotoop.

  Maar we moeten niet net doen alsof het alleen de boeren zijn die voor die afname van vogelsoorten zorgen. Dat schijnt traditie te zijn bij vogelbescherming. Er lopen in Nederland miljoenen katten rond die elke dag beschermde vogels vangen en doden  die aantallen zijn duizelinjgwekkend te noemen. Dieren bescherming en vogelbescherming zijn er echter op tegen die exotische killers af te schieten. Dan de moderne stedelingen, die maken een ber ton woestijn en hun gamma huis biedt geen enlkele vogel nestgelegenheid.

  tenslotte de natuurgebieden: het is gedocumenteerd dat sedert de monocultuur van ganzen de Oostvaardersplassen vogelstand met 50 5 soorten is afgenomen en met 30 % aantallen. En dat zijn dan ganzen en aalschovers, meeuwen en kraaien. Tsja dan wil je de boer alles wel verwijten he lekker makkelijk.

  Opheffen die farizeeers en nepdeskundigen daar bij de vogelbescherming.

 • PetervanKempen


  Moet zijn met 50% in soorten afgenomen zo precies heb ik ze niet geteld hoor.

 • Ties S

  hier zien de weilanden zwart van de kraaien en kouwen..... die de eieren en de kuikens opvreten..... en vergeet de vossen niet... door het grote overschot aan vossen, zoeken die een territorium in gebeiden waar ze niet thuis horen en ook geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen... graven van holen is niet mogelijk omdat de grond te hard (zware klei) of op andere plaatsen veel te nat is (veenweide gebieden)......
  goed beheer van weide vogels is.... de vos reguleren tot in de gebieden waar ze thuis horen... en de populatie kraaiachtigen met minimaal de helft terugbrengen... en dan heeft de Kievit en de Grutto weer kans op overleven...

 • w.lammersen1

  Hoelang is het nog maar geleden dat de voormalige AID controleerde op het verplicht gebruik van de wiedeg in de maisteelt . De hoeveelheid nesten die hiermee vernield zijn is ontelbaar.Maar wie het niet deed kreeg een boete of korting op toeslagrechten .Die absurde regel heeft menig kievit scholekster ea de kop gekost

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.