Home

Nieuws 10 reacties

Nationale Ombudsman start onderzoek naar onderbouwing ammoniakbeleid

Den Haag - De klacht van Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) over overheidsbeleid rondom ammoniak vindt gehoor bij de Nationale Ombudsman.

De ombudsman heeft besloten een onderzoek te starten naar de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. Dat gebeurt naar aanleiding van een klacht die de VBBM in december 2014 had ingediend bij de ombudsman.
De VBBM is van mening dat de effectiviteit die door wetenschap en overheid wordt toegeschreven aan emissiearme aanwending niet is aangetoond. Ook betwist zij de emissiefactor die wordt toegeschreven aan bovengronds aanwenden van mest. Volgens de VBBM wordt die factor veel te hoog gesteld.
In antwoord op de vraag van de VBBM laat de Nationale Ombudsman weten de klacht als volgt te formuleren: "Verzoekers klagen erover dat het huidige mestbeleid en de daaruit voortvloeiende verplichtingen niet zijn gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek waarbij alle wetenschappelijke inzichten, waarnemingen en metingen betrokken worden. Voorts klagen verzoekers erover dat het ministerie van Economische Zaken opdrachten voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het mestbeleid belegt bij de groep wetenschappers die onderzoek baseren op de modelberekeningen, waardoor andere inzichten buiten beschouwing blijven."

De ombudsman heeft het ministerie van Economische Zaken gevraagd te reageren op de klacht van de VBBM. Ook heeft de ombudsman een aantal vragen aan het ministerie van Economische Zaken gesteld over de manier van onderzoek.
Diana Saaman, die namens de VBBM de klacht indiende, is er uiterst tevreden over de Nationale Ombudsman de klacht in behandeling heeft genomen. Saaman: "Het grote effect dat door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt toegerekend aan emissiearme bemesting, blijkt geenszins uit de werkelijke metingen van het RIVM. Uit de metingen blijkt nagenoeg geen effect."
Het ministerie van EZ krijgt vier weken de tijd te antwoorden op de vragen van de Nationale Ombudsman en de mogelijkheid om relevante stukken aan te leveren.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Goed nieuws

 • juur

  Ammoniakrechten van  5 boeren samenvoegen. Wat heeft dit  van invloed op leefomgeving van omwonenden nabij die stal.  Laten ze hier ook een onderzoek naar doen.

 • Jaap39

  Inderdaad goed nieuws. Feiten op tafel. Geld ook voor veel andere aannames waar beleid op id gebaseerd.

 • koestal

  goedzo,de onderbouwing is gebaseerd op aannames en niet op metingen

 • joannes

  Eindelijk een tegenwicht in die emotionele, eenzijdige politieke processen!

 • ae-ea

  Eerst maar eens resultaat zien, ben bang dat de waarheid niet boven tafel mag komen.

 • greta 1475

  Nu ben ik eens benieuwd wat de uitkomsten zijn super dat alles eens op tafel komt !!

 • greta 1475

  Rij al jaren met de sleepvoet vanaf 2017 kan hij naar de ijzerboer misschien toch niet dan ? 

 • J@gertje

  Gewoon de ketsplaat weer gebruiken. Dat scheelt een hoop weidevogels en ander jong grut. En diegene die roept dat het stinkt gaat maar terug naar de grote stad!

 • alkoto

  Diana Saaman???? Dierenactiviste gaat zich inzetten voor boeren????? Nu  breekt mijn klomp. 

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.