Home

Nieuws

Minder mensen werkzaam in landbouw

Den Haag - Het aantal mensen dat werkt in de land- en tuinbouw is in 2014 met ruim 2 procent gedaald naar bijna 158.000.

Daarvan is in 2014 58 procent afkomstig van de ondernemers en hun gezinsledenarbeid. In 2000 was dat nog 66 procent. In 2014 is het sectorinkomen uitgekomen op €2,6 miljard, een daling van 8,5 procent ten opzichte van 2013. Het aandeel van de land- en tuinbouw in de totale Nederlandse economie is met circa 8 procent in 2014 iets lager dan in voorgaande jaren, deels komt dat door de aanpassing van de omvang van de totale economie. Dat zijn enkele kernpunten uit het Landbouw Economisch Bericht (LEB) van LEI Wageningen UR.

Het inkomen uit bedrijf van boeren en tuinders kwam in 2014 gemiddeld uit op €51.800, dat is een daling ten opzichte van 2012 en 2013. De inkomens die het LEI berekent zijn gebaseerd op het bedrijveninformatienet van het LEI. Daarin zijn circa 1.500 bedrijven opgenomen uit alle sectoren van de land- en tuinbouw. De structuur van de agrarische bedrijven heeft zich in 2014 volgens LEI-onderzoeker Petra Berkhout ontwikkeld in lijn met de lange-termijntrend.

Tuinbouwbedrijven

Het aantal bedrijven daalde met bijna 3 procent naar 65.500 bedrijven. Daarvan wordt bijna de helft (45 procent) gekwalificeerd als 'zeer klein'. De verdiencapaciteit op deze bedrijven is kleiner dan €25.000 en gemiddeld is er werk voor driekwart van een volwaardige arbeidskracht. Anders gezegd, deze bedrijven bieden niet genoeg werkgelegenheid voor een persoon. Aan de andere kant is 5 procent van de bedrijven 'zeer groot', dat zijn vooral tuinbouwbedrijven. Op deze bedrijven is de verdiencapaciteit meer dan €250.000 en is er werk voor circa vijf ondernemers.

Versnelde afname

Volgens Berkhout is het effect van het nieuwe GLB op een mogelijk versnelde afname van het aantal bedrijven nog niet goed in te schatten. Ze verwacht wel een versnelde afname van het aantal bedrijven. Dat komt door strengere eisen in het nieuwe landbouwbeleid om in aanmerking te komen voor subsidie; zoals de voorwaarde dat een boer een actieve landbouwer moet zijn en dat aan moet tonen via een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Grexit

De gevolgen van een verdwijning van Griekenland uit de eurozone schat het LEI voor de korte termijn in 'als niet heel groot'. Het zal wel gevolgen hebben voor de export van vooral vlees en zuivel. Griekenland is volgens Berkhout hooguit goed voor circa 1,5 procent van de Nederlandse agrarische export naar de EU. Als Griekenland uit de euro stapt, zou import vanuit Griekenland wel goedkoper worden, maar daarbij gaat het niet om producten die concurreren met Nederlandse producten.

Of registreer je om te kunnen reageren.