Home

Nieuws laatste update:1 sep 2015

Mestverwerkingscapaciteit neemt toe

Den Bosch - De mestverwerkingscapaciteit is dit jaar 3,5 miljoen kilo fosfaat meer dan in 2014.

De geschatte capaciteit komt dit jaar op 22,5 miljoen kilo fosfaat. Dit is inclusief bewerking (mestscheiden) en het exportwaardig (hygiëniseren) maken van mest. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet waarin LTO Nederland en Cumela participeren. Jaarlijks doen zij de inventarisatie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Vorig jaar leverde de inventarisatie een mestverwerkingscapaciteit op van 19 miljoen kilo, in 2013 16 miljoen kilo fosfaat. De veehouderijsector heeft voor dit jaar de opdracht gekregen van EZ om 28 miljoen kilo fosfaat uit de landbouw te halen door mest te verwerken dan wel te exporteren.

Groepen

171 contacten, onder wie mestverwerkers, veehouders en loonwerkers, zijn aangeschreven. Zij kregen een lijst met vragen over de huidige mestverwerkings-, mestbewerkings- en mestexportactiviteiten en hun toekomstplannen voor mest. 109 ingevulde vragenlijsten (64 procent) kregen de organisaties terug. Veehouders zijn de grootste groep van de respondenten die aangeven aan de slag te zijn met mestverwerking en uitbreidingsplannen hebben voor de toekomst, gevolg door loonwerkers en intermediairs. Zij zijn echter niet degenen die nog veel willen investeren in verwerking, blijkt uit voorlopige gegevens van de inventarisatie.

Hygiëniseren populair

De meest gebruikte toepassingen van mestbewerking en -verwerking zijn hygiëniseren, co-vergisting en omgekeerde osmose.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat bewerkingstechnieken het meest in zwang zijn. Van de respondenten zegt 52 procent de mest te hygiëniseren. Het hygiëniseren van mest op minimaal 70 graden is een eis van diverse exportlanden. Dat het onder mesthandelaren en loonwerkers populair is, blijkt uit het aantal geplande en uitgebreide installaties. Naar verwachting komen er nog eens zo veel installaties bij of wordt bestaande hygiënisatie-capaciteit uitgebreid. Hygiëniseren een relatief eenvoudige en goedkope manier om mest te bewerken en exportwaardig te maken.

Ook populair is co-vergisting. 40 procent van de respondenten zegt deze techniek te gebruiken. Projectbureau Lokale Mestverwerking is een initiatief van Mestac, LLTB, Agrifirm Exlan, LTO Noord en ZLTO en stichting Mestbank Zuid. Cumela is betrokken bij Bureau Mestafzet.

Of registreer je om te kunnen reageren.