Home

Nieuws 3 reacties

Meer bacteriën resistent tegen antibiotica

Lelystad/ Bilthoven – Steeds meer bacteriën die bij mensen infecties kunnen veroorzaken, blijken resistent tegen antibiotica die als laatste redmiddel worden gebruikt. Dat blijkt uit de jaarlijkse Maran- en NethMap-rapportage over antibioticagebruik in de veterinaire en de humane gezondheidszorg.

Het gebruik van antibiotica is in 2014 in de veehouderij nauwelijks nog afgenomen. Bij huisartsen is het gebruik in de periode van 2011 tot en met 2014 jaarlijks afgenomen, terwijl het antibioticagebruik in ziekenhuizen is gestegen.

Resistentieniveaus stabiliseren

Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (Swab) en het RIVM concluderen nu dat de afvlakking van het antibioticagebruik in de veehouderij direct is gevolgd door stabilisatie van de resistentieniveaus. Er lijkt dus een direct verband tussen de reductie van het totale antibioticagebruik in de veehouderij en de afname van de gemiddelde antibioticaresistentie en het voorkomen van ESBL-vormende bacteriën in de veehouderij. ESBL-bacteriën kunnen riskant zijn omdat ze enzymen produceren waarmee de werking van bepaalde antibiotica ongedaan wordt gemaakt.

De onderzoekers adviseren daarom het antibioticabeleid te evalueren en daarbij met name te kijken naar het effect op de antimicrobiële resistentie bij vee en dierlijke producten.

Hoogwaardige antibiotica

De antibioticaresistentie in de bevolking is afgelopen jaren stabiel gebleven voor de meeste middelen. De hoogwaardige antibiotica, de laatste redmiddelen, worden echter steeds meer gebruikt in de humane gezondheidszorg. De resistentie tegen deze middelen is ook toegenomen. In de veehouderij worden de hoogwaardige antibiotica vrijwel niet meer gebruikt, waardoor de resistentie voor deze middelen bij dieren en dierlijke productie is afgenomen.

De afname van ESBL’s die gevonden worden bij dieren vlakt in 2014 af. Om verdere reductie van ESBL’s in de veehouderij te realiseren, is nader sectorspecifiek beleid nodig, aldus de onderzoekers.

Mestmonsters

Uit de rapportage blijkt dat het resistentieniveau van E.coli in mestmonsters van vrijwel alle diersoorten is gestabiliseerd. 
ESBL-vormende E.colibacteriën zijn gevonden in 67 procent van de mestmonsters van vleeskuikens, 34 procent van de mestmonsters van leghennen en 18 procent van de mestmonsters van vleesvarkens. Bij de rosévleeskalveren werd het in 14 procent van de mestmonsters gevonden, bij rundvee in 9 procent van de gevallen. In vleesmonsters van pluimvee, rund en varken wordt de bacterie echter steeds minder gevonden.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.