Home

Nieuws

Limburgse landbouw blijft achter

Maastricht – De Limburgse land- en tuinbouw is van 2010 tot 2015 minder hard gegroeid dan in de rest van Nederland.

Het groeitempo lag in die vier jaar zo'n 7 procent lager. Dat blijkt uit stukken van de Limburgse Gedeputeerde Staten.

De doelstelling was juist net zo hard of iets harder te groeien als het Nederlands gemiddelde. De doelstelling is mede niet gehaald door de economische crisis maar vooral door de Ruslandboycot, aldus de provincie. Ook de relatieve kleinschaligheid en de aanscherping van de eisen van de kredietverstrekkers is van invloed op het achter blijven van investeringen.

Voor het lopende jaar stuurde de provincie erop dat de sector het Nederlands gemiddelde zo'n 5 procent voorblijft, maar dat mislukt dus.

Meer hinder gerapporteerd

De provincie keek ook naar hinder. In 2011 verklaarde 6,6 procent van de Limburgers last te hebben van agrarische bedrijven. In 2014 had 8,9 procent naar eigen zeggen hinder ondervonden, door bijvoorbeeld stank of traag landbouwverkeer. De provincie denkt dat de toegenomen maatschappelijke aandacht debet is aan de toename, en dus niet dat er daadwerkelijk meer hinder wordt veroorzaakt.

De provincie wilde juist het percentage van 2011 tot onder 5 procent terugdringen.

Of registreer je om te kunnen reageren.