Home

Nieuws

Kleine miljoen winst AgriVer

Hasselt – AgriVer heeft in 2014 een nettoresultaat geboekt van €966.710, ongeveer €150.000 minder dan een jaar eerder.

Trouwe leden krijgen in de meeste gevallen een premiekorting van 10 procent. Dat meldt directeur Marien Boersma.

Het resultaat wordt vooral bepaald door het aantal schades en de omvang van schades, en daarnaast door de inkomsten van beleggingen. De premiekorting geldt voor mensen die vorig jaar al lid waren en dat gebleven zijn. De korting geldt alleen niet voor deelnemers uit de paardenbranche, de brede weersverzekering en de stengelaaltjespool.

Het ledental is in 2014 licht gekrompen tot circa achtduizend, aldus Boersma. Jaarlijks daalt het aantal met 2 tot 3 procent omdat boeren stoppen. Omdat bedrijven die overblijven gemiddeld wel steeds groter zijn, blijft het aantal verzekerde hectares wel ongeveer gelijk. De helft van de leden betreft akkerbouwers en er zijn zo'n 1.000 tuinders onder de verzekerden.

Opvallend is dat het aantal deelnemers aan de brede weersverzekering met zo'n 50 procent is gegroeid tot driehonderd, aldus Boersma. De interesse is toegenomen omdat boeren alleen nog 35 procent van de premie betalen plus assurantiebelasting. Ze hoeven door een nieuwe systematiek van de overheid bij schades, die kunnen oplopen tot €100.000, niet meer voor te schieten. Het aantal deelnemers ligt nog veel lager dan men enkele jaren geleden bij de introductie werd gedacht.

Tijdens de jaarvergadering waarbij de cijfers zijn vastgesteld, werd Jacob Bartelds gekozen tot nieuwe voorzitter. Bartelds heeft een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf en vervult in de landbouw tal van bestuursfuncties.

Of registreer je om te kunnen reageren.