Home

Nieuws

I&M neemt hinderpaal weg bij zuivering waswater

Culemborg - De zuiveringssystemen, buffertanks en leidingen voor restvloeistof en waswater worden in de regelgeving gezien als één procesinstallatie. Dat betekent dat er geen extra bodembeschermende maatregelen nodig zijn. Dat is afgesproken tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Schoon Water voor Brabant en de omgevingsdienst.

In het Programma Schoon Water voor Brabant werken de provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen samen.

De afspraak betekent in de praktijk dat er geen bodemonderzoek nodig is bij de aanleg van een zuiveringssysteem. En dat er bijvoorbeeld geen lekbak onder buffertanks met restvloeistof en waswater hoeft worden aangelegd. Dat is van belang voor telers en loonwerkers die hun restvloeistof en waswater opvangen en zuiveren met een phytobac, biofilter of Heliosec.

De wasplaats valt niet onder deze procesinstallatie. De wasplaats moet een vloeistofdichte vloer hebben, die eens in de zes jaar moet worden gekeurd door een daartoe erkend bedrijf. Bij de aanleg van zo'n wasplaats moet vooraf bodemonderzoek worden gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.