Home

Nieuws

'Extra maatregel glyfosaat nog niet nodig'

Den Haag - Er is geen reden de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat extra te beperken naar aanleiding van berichten in Frankrijk over ingestelde verboden.

Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Eric Smaling had de staatssecretaris opheldering gevraagd, omdat andere landen volgens hem redenen zagen het gebruik van de onkruidbestrijder in te perken.

De staatssecretaris zegt dat Frankrijk wel plannen heeft om de vrije verkoop van gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren in het algemeen aan banden te leggen.  Er is geen sprake van een verbod van een specifieke groep middelen of een specifiek middel. Volgens Mansveld is het beleid er in Frankrijk en Nederland op gericht de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan particulieren  zoveel mogelijk te beperken en het gebruik ervan zorgvuldig te laten gebeuren.

Kankerverwekkend

Glyfosaat staat ter discussie omdat het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) heeft gemeld dat glyfosaat kankerverwekkend kan zijn. De studie die dat zou moeten onderbouwen is nog niet openbaar. Duitse en Nederlandse onderzoekers hebben geen bevestiging kunnen vinden van het oordeel van het IARC. De staatssecretaris belooft de Tweede Kamer de vinger aan de pols te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.