Home

Nieuws 5 reacties

Europese raad van landbouwministers akkoord over biologische sector

Luxemburg – De Europese landbouwministers hebben tijdens de landbouwraad in Luxemburg overeenstemming bereikt over de nieuwe biologische verordening. Met zeer veel moeite kwam het Lets voorzitterschap tot een gekwalificeerde meerderheid die het voorstel wilde steunen.

Veel landen hadden extra wensen om de biologische landbouw aan te passen, maar deze werden niet opgenomen in het voorstel. Veel landen geven ook uitdrukkelijk aan dat het een compromisakkoord is, waardoor het voor geen enkel land volledig naar wens is. Met name de mogelijkheid dat in beperkte mate residuen van gewasbeschermingsmiddelen – afkomstig van omliggende  bedrijven – op biologische producten mogen zitten is voor veel landen onacceptabel.

"Hiermee schaden we het vertrouwen van de consument. Het mag niet zo zijn dat er middelen op biologische producten zitten die in de biologische productie niet zijn toegelaten", vinden bijvoorbeeld Italië, België en veel Oost-Europese landen.

Voorstanders van het schrappen van de drempelwaarde voor residuen vrezen dat een dergelijke norm boeren zal demotiveren om over te stappen op biologische productie.

Nederland is voor

Nederland stemde in met het voorstel. "Het is een zwaar bevochten compromis. Ik had misschien nog wel meer wensen gehad, maar gelet op de belangen van het voorstel voor de biologische sector, kan ik instemmen met het compromis", zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken tijdens de Raadsvergadering. Ze geeft aan dat ze tevreden is met het besluit dat de controles risicogestuurd zullen worden uitgevoerd, dat er een beperkte mate van residuen wordt geaccepteerd en dat er meer gedelegeerde handelingen mogelijk zijn. Ook vindt Dijksma het van groot belang dat Eurocommissaris Phil Hogan (landbouw) het van groot belang vindt dat de export van derde landen niet belemmerd wordt.

Waardering voor Lets voorzitterschap

België, Denemarken, Tsjechië en Slowakije stemden tegen het voorstel. Bulgarije, Kroatië en Cyprus onthielden zich van stemming. De landen wilden niet tegen stemmen uit waardering voor de inzet van het Lets voorzitterschap om tot een akkoord te komen. Oostenrijk, een van de voorlopers bij biologische landbouw, prijst het voorzitterschap dat de verordening van de Europese Commissie heeft weten om te vormen van een verordening tegen naar een verordening voor de biologische landbouw.

Klaar voor de Europese Commissie

De Europese Commissie kan nu met de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen. Daar liggen al honderden amendementen van Europarlementariërs klaar om het voorstel aan te passen.

Laatste reacties

 • Ishtar

  Waarom is Dijksma en NL voor ==> dat er een beperkte mate van residuen wordt geaccepteerd???
  Foute denkwijze van Dijksma........zeer fout.

 • Jan-Zonderland

  @Ishtar, een nultolerantie is gewoon practisch onmogelijk. Het risico voor de biologische boer op afkeuring van zijn producten wordt daarmee simpelweg te groot en zij zullen dus massaal afhaken. Het is maar net de vraag hoe hoog het maximum aan residuen mag zijn voorat het afgekeurd wordt. Die niveaus zullen echt niet bijster hoog zijn dus je zult er zomaar niet aan dood gaan.

 • klaasmeijaard

  Ishtar,  een beperkte mate van residuen geeft rimte aan de overstappers. Er zijn drie mogelijkheden om residuen in biologische producten te krijgen.
  1 van uit de grond want middelen kunnen lang in de grond achterblijven. (ik neem zelf grondmonsters na een teelt en dan schrik je van wat er nog in de grond zit)
  2 via beregening van oppervlakte water, iets wat in dit land onder de pet moet blijven.
  3 via de lucht van spuitende boeren die niet in staat blijken te zijn om middelen alleen op hun perceel toe te passen.

  Jan-Zonderland  ik denk dat je mis zit met de bewering dat lage niveau's  van residuen niet schadelijk kunnen zijn voor de mens.  Steeds vaker wordt aangetoont dat enkele moleculen van stoffen  wel degelijk schade kunnen doen.

 • joohoo

  Biologische aardappelen mag je tegen fytoftora spuiten met  een koperoplossing, alleen in de reguliere teelt is het niet toegestaan i v m kankerverwekkend?????.

  Zolang je het uit legt als compromie heeft ieder zijn straatje schoongeveegd.

  Te lage normen lijd tot minder vitale gewassen, te ligt van kleur, met tot gevolg meer residu in ons voedsel direkt dan wel indirekt.
  Bij gewassen met lage vitaliteit is de wachttermijn waarbij geen residu meer kan worden  aangetoond wel het driedubbele. Met mais zou het betekenen dat rond begin juni gespoten de wachttermijn half december pas voorbij is ------- wie wacht er zo lang met hakselen????????.

 • Henk Tennekes

  Van groot belang is dat boeren overstappen op geïntegreerde gewasbescherming, waarbij bestrijdingsmiddelen pas mogen worden ingezet wanneer biologische vormen van plaagbestrijding falen. Het coaten van zaadgoed met bestrijdingsmiddelen om profylactisch plantenziekten te bestrijden die zelden misschien wel nooit optreden is een verspilling van geld en veroorzaakt natuurafbraak. En bestrijdingsmiddelen  die in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen en enorme schade aanrichten zouden moeten worden verboden. Helaas zijn de toelatingsautoriteiten in dat opzicht nog veel te coulant.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.