Home

Nieuws

EU lijkt duurzame energie-doelstelling te halen

Brussel - De Europese Unie is goed op weg om de doelstelling van 20 procent duurzame energie in 2020 te behalen. Nederland loopt echter sterk achter in het realiseren van de doelstelling. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse voortgangsrapportage van de Europese Commissie.

25 lidstaten zullen waarschijnlijk hun tussentijdse hernieuwbare energiedoelstellingen (2013/2014) halen. Alleen Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk halen de doelen niet. In 2014 is het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie 15,3 procent in de EU.

Sommige lidstaten, waaronder Frankrijk, Luxemburg, Malta, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate België en Spanje, zullen moeten nagaan of hun beleid en instrumenten voldoende zijn om hun nationale hernieuwbare energiedoelstellingen te behalen.

"Uit dit verslag blijkt eens te meer dat Europa goed is in hernieuwbare energie en dat hernieuwbare energie goed is voor Europa. We hebben drie keer meer hernieuwbare stroom per hoofd van de bevolking dan waar ook ter wereld. Onze hernieuwbare-energiesector is meer dan €130 miljard per jaar waard en verschaft meer dan 1 miljoen mensen werk. Elk jaar voeren we voor meer dan €35 miljard hernieuwbare energie uit", aldus Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie.

Of registreer je om te kunnen reageren.