Home

Nieuws

Dijksma: EU-regels moeten beter

Den Haag - Nederland wil het gemeenschappelijk landbouwbeleid vereenvoudigen en verduidelijken en de regels voor natuurbehoud moeten meer ruimte bieden voor flexibiliteit.

Dat worden belangrijke speerpunten tijdens het EU-voorzitterschap, zei staatssecretaris Sharon Dijksma woensdag tijdens een bijeenkomst met EU-ambassadeurs in Den Haag.

De Nederlandse land- en tuinbouw hebben betere wetgeving nodig om hun concurrerende positie te behouden, zei Dijksma. De bijeenkomst stond in het teken van het komend voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie in de eerste helft van het volgend jaar.

Exportgroei

Nederland mag dan een sterke positie hebben als tweede exporteur van land- en tuinbouwproducten, de groei van de export blijft in Nederland achter bij de groei in China, de Verenigde Staten en Canada. "Als we onze concurrerende positie willen behouden, moeten we onze wetgeving verbeteren, zodat we innovatieve en duurzame ondernemingen vooruit brengen", aldus Dijksma.

Dijksma benadrukte de noodzaak van innovatie. "We moeten de voedselproductie verhogen, weerbaar zijn voor klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. We moeten verzekeren dat onze boeren in een positie komen dat ze klimaatslimme landbouw kunnen bedrijven."

Vereenvoudiging nodig

Dijksma oordeelde dat de recente aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid geleid heeft tot een gedetailleerd en complexe wetgeving, die het doel voorbij dreigt te gaan. "Tijdens ons voorzitterschap willen we het landbouwbeleid verbeteren. Vereenvoudiging is echt nodig. Boeren vinden het moeilijk om aan de huidige regels te voldoen, de regels zijn gewoon te ingewikkeld. We moeten ons afvragen of de administratieve last die we de boeren opleggen wel in verhouding is met de steun die de boeren krijgen." Ze voegde er aan toe dat het boeren duidelijk moet zijn, waaraan ze moeten voldoen om subsidies te krijgen. "Nu is dat niet altijd het geval."

Flexibiliteit

Op het gebied van natuurbeleid (Vogel- en Habitatrichtlijn) moet meer flexibiliteit komen, zegt Dijksma. Geen starre regelgeving die uitsluitend gericht is op behoud van wat er is, maar wetgeving die het mogelijk maken het behoud van natuurwaarden te combineren met andere functies, zoals waterveiligheid, landbouw, recreatie of infrastructuur. "In lijn met onze ambities voor een klimaatslimme landbouw, willen we dat boeren natuurvriendelijke rivieroevers aanleggen en houtwallen, die kunnen helpen bij de bestrijding van ziekten en plagen."

Of registreer je om te kunnen reageren.