Home

Nieuws 19 reacties

Cees Veerman tegenstander dier- of fosfaatrechten

Den Haag - Er moeten geen dierrechten of fosfaatrechten in de melkveehouderij komen, vindt oud-landbouwminister Cees Veerman. Veel beter is het om te komen tot nieuwe gemengde bedrijven, een samenwerking van melkveebedrijven en akkerbouwers, stelt hij voor. Een coöperatie zou de twee partijen samen kunnen brengen.

"Dat moet je slim doen. De akkerbouwer neemt mest af en levert daar ruwvoer of krachtvoer voor terug. Dat hoeft niet met gesloten beurs, maar het kan ook met verrekening", legt de vroegere bewindsman uit.  Al eerder is zo'n ruilhandel van twee sectoren geprobeerd, maar het is nooit echt groots van de grond gekomen. "De nood was nog niet hoog genoeg", geeft Veerman als verklaring. Nu met als ander alternatief de invoering van productiebeperkende rechten komt het nieuwe gemengde bedrijf oftewel circulaire landbouw als oplossing weer op de voorgrond. "Probeer via de coöperatie zoveel mogelijk melkveehouders aan akkerbouwers te koppelen. Het is bedoeld om de kringloop weer te sluiten zoals ze er vroeger ook altijd op het gemengde bedrijf was. Dat familiebedrijf kende geen afval. De mest was voor het land, restanten van voer gingen naar de varkens."

Aarzeling

Tot nu toe aarzelden akkerbouwers om mee te doen vooral omdat ze geld krijgen voor het afnemen van mest. Toch zitten er volgens Veerman voor hen voordelen aan een vaste samenwerking met melkveehouders. "Ook daarin kan de geldfactor worden ingebouwd. En akkerbouwers verzekeren zich van fosfaat en kali, mineralen die eindig zijn. Daarvan gaat een tekort ontstaan. Door ruwvoer en krachtvoer te telen verruimen ze hun bouwplan en gezamenlijk kunnen partijen proberen om nieuwe producten te ontwikkelen", somt hij als voordelen op.

Dier- of fosfaatrechten hebben hetzelfde probleem als dure melkquota. "De ene melkveehouder die verder wil rent naar de bank om geld op te halen om quota te kopen, de ander die stopt rent naar de bank om het vele geld erop te zetten."

Laatste reacties

 • Almagro

  Alsof er nog íemand zich afvroeg wat Veerman er van zou vinden. Let op , straks komt Wijfels ook nog met een ongevraagd advies. Gewoon ergens in een bestuur of lintje door knippen. Beter.

 • Kaiser

  Ja natuurlijk, er mag alleen maar rundveemest op akkerland. Dat de varkenshouders dan met volle mestputten blijven zitten schijnt bij Veerman niet mee te tellen.

 • Probe

  Van welke partij is Veerman ook al weer? Centrum van de macht is voorbij. En inderdaad na Veerman zal Wijffels ook wel met een mening komen. Hebben ze misschien nog commissariaten in de periferie? Dan snap ik het pas. 
  Ben wel benieuwd hoe Braks erin zit. Die heeft indertijd ook een impopulaire maatregel genomen die achteraf goed uitpakte.

 • wmeulemanjr1

  Veerman denkt wel meer logisch, dan wat de politiek nu doet. 

 • hertha

  In zijn gedachtegang zit een belang, EIGEN BELANG.

 • anton1937

  Een samenwerking tussen varkens-melkveehouders en pluimveehouders is de beste oplossing voor het afzetprobleem van mest. Beter is als de oude mijngangen en de leeggezogen gasholtes in Groningen laten lopen Mest vergast door omzettingen van bacteriën. Goedkoop aardgas en het mestprobleem lost zich natuurkundig op . Plato en anderen zitten vol met gif i p v goed milieubeleid.

 • boer drenth


  Inder daad laat die veerman zich hier niet mee bemoeien. Toen hij nog aktief boer was ging hij ook alleen voor eigen belang , en had toen ook geen enkele bant met veehouders . Veerman doe ze allemaal de groeten.

 • veldzicht

  Nadat Cees Veerman jaren lang voorzitter is geweest bij natuurmonumenten
  vertrouw ik hem niet meer.

 • B. Heeren


  Hij denkt in ieder geval vooruit en laat merken dat we niet de banken moeten sponseren . maar het belang van de land en tuinbouw laten zien. Er is voor de mest in nederland alleen een logistiek probleem. Met goedkope chauffeurs uit polen hoeft dat ook geen probleem te zijn. Dus vooruit met de gijt en de koe en nederland is gered van de armoede.

  mvg Theo Heeren

 • Mozes

  Denkt Veerman nu werkelijk dat mais telen voor melkveehouders voldoende saldo oplevert voor een akkerbouwer? Als de maisteelt hetzelfde saldo moet opleveren dan bieten of aardappelen zal deze zo duur moeten zijn dat de veehouder de koeien beter achterwege kan laten. 
  Als mais nu net als graan de bodem zou verbeteren zou het geteeld kunnen worden als tussengewas. Maar dat is ook niet het geval: bij maisteelt gaat het organischestof gehalte juist achteruit. 

 • mares

  Beter waren het dat oud ministers en oud voormannen zich met die zaken niet bemoeiden
  De tijd is veranderd ,in hun tijd dat ze meenden iets te zeggen te hebben , meenden zij het te weten nu in deze tijd blijf aan de kant staan en laat het over aan  heden daagse praktiserende  mensen

 • alco1

  Veerman denkt simpel
  akkerbouwer in centen.

 • Spruit12

  Ondanks de bedenkelijke reputatie van Cees Veerman kan ik me wel gedeeltelijk in zijn idee vinden. Onderlinge samenwerking kan wel een (deel)oplossing van het probleem zijn. Maar ik verwacht er niet direct veel van. De politiek zal zoals gewoonlijk er wel weer met regels en wetten tussendoor willen fietsen.

  Goede ideen en innovaties voor de sector komen bijna altijd uit de praktijk en niet vanaf een bureaustoel in Den Haag.

 • John*

  juist dikke fractie uit varkensmest en rundveemest naar de akkers..

  dunne fractie uit varkensmest op grasland. binnen no time heeft bv nederland de kringloop gesloten.

 • Jan van het Zand

  Alles beter dan loopgraven graven voor iedere landbouwsector één. En dan de ambtenaren maar weer controleren, boetes uitdelen en geld innen.
  Ik maak zelden gebruik van een veerpont of luister ook zelden naar de Cats, maar deze Veerman oppert een plan waardoor de landbouwsector in zijn geheel de touwtjes in eigen hand houdt. 
  En de coöperatie kan ook wel wat breder worden opgezet dan alleen melkveebedrijf en akkerbouwbedrijf.  
  Ook pluimveebedrijven en varkensbedrijven voeren graan en nemen dat rechtstreeks af bij de akkerbouwer.
  In 2019 komt de biogastractor op de markt. Daar liggen kansen voor cradle to cradle voor de land-én tuinbouw. Alle biostromen in eigen landbouwcoöperatie(s) en de landbouw loopt wederom voorop in verduurzaming.
  We zijn niet zo kapot van de schoothondjes politiek van voorheen, maar de Veerman zegt hier geen onzin. Tja, het gaat over landbouw en daar weet hij toch echt wel wat van. Of je nu vóór of tegen het CDA bent. De landbouw dat zijn we zelf, dat is ons voedsel en daar doen we het voor.

 • Bertens

  Veerman ziet het goed, hier in de regio zijn akkerbouwers die al een reeks van jaren voedergewassen telen o.a. maïs/gras/graan voor een aantal veehouders die op de grond van de akkerbouwer mest afzetten. Voor de mestafzet worden bonnen getekend en de maïs/gras/koren wordt gekocht door de veehouders die de mest aanvoeren. De mest wordt uiteraard bemonsterd en de prijs voor het voer wordt ieder jaar opnieuw bekeken op basis van marktwaarde. Werkt uitstekend, ik noem dit kringloop. Dat is toch de bedoeling. Zekerheid voor akkerbouwer en mestproducent e.e.a. op basis van vertrouwen. Dat kan in deze tijd ook nog.

 • Elevage

  Niet gelijk allemaal op Veerman schieten!
  het gaat hier niet om de persoon, maar hij probeert landbouwers een voorzet te geven tot het vinden van een oplossing, die anders is dan het kringetje waarin nu gedacht wordt.
  En waarom zou er niet samengewerkt kunnen worden??? Als je 1 groot bedrijf hebt met  broer 1 die melk doet, broer 2 die kippen doet en broer 3 die akkerbouw doet dan vinden we het heel normaal.
  En als er dan nu  een samenwerking zou komen die buiten de familie ligt dan is het in een keer een soort van heiligen schennis..........
  blijf nadenken jongens, niet alleen met modder gooien

 • Mozes

  @Bertens #16, ik denk dat je bepaalde dingen door elkaar haalt. Ik ken samenwerkingen tussen melkveehouders en akkerbouwers waarbij de akkerbouwer de grond <span style='text-decoration: underline;'>van de melkveehouder</span> gebruikt. De akkerbouwer teelt gras en mais voor de melkveehouder in wisselteelt met zijn eigen gewassen. Door naast zijn eigen grond ook de grond van de melkveehouder te gebruiken heeft hij meer wissel mogelijkheden. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk <span style='text-decoration: underline;'>niet</span> om grondloze melkveehouderij. 

 • evanderpasch1

  veerman denkt in eigen belang geen melkveerechten is hogere bijbetaling bij mest,hogere prijs voor akkerbouw gewassen en hogere grond prijs wat heeft akkerbouwer met veel grond nog meer te wensen

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.