Home

Nieuws

Brede steun voor omgevingswet in Tweede Kamer

Den Haag- In de Tweede Kamer is brede steun voor de omgevingswet. Dat blijkt tijdens de afronding van de behandeling van het wetsvoorstel.

In de omgevingswet worden 26 wetten gebundeld waardoor alle regels voor ruimtelijke ordening en milieu in een wet worden opgenomen. Naar verwachting treedt de nieuwe wet in 2018 in werking.

Inhoud

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat ruimtelijke ordeningsplannen sneller kunnen worden doorgevoerd en dat vergunningen voor bijvoorbeeld bouwen of milieu sneller kunnen worden afgerond. Ook moet de omgevingswet meer ruimte geven aan de verschillen tussen provincies, gemeenten en waterschappen. Zij krijgen meer ruimte voor eigen beleid.

Milieuruimte

D66 en GroenLinks zijn hierbij bezorgd dat de milieuruimte die er is maximaal wordt gebruikt, terwijl het beter zou zijn als er iets terughoudender met de milieuruimte wordt omgegaan. Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu zegt echter dat ze de wetgeving zo simpel mogelijk wil houden en deze zo min mogelijk wil dichttimmeren. "Door het niet in te vullen, maar het over te laten aan een verstandig besluit van bestuurders, afhankelijk van het type programma dat gemaakt wordt, kun je sneller een beter effect bereiken", vindt Schultz.

Bij de omgevingswet worden nog vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) gemaakt met daarin de normen voor luchtkwaliteit, waterkwaliteit en geluidshinder. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is hier kritisch over. Hij zou de normen liever opnemen in de wet zelf.

Of registreer je om te kunnen reageren.