Home

Nieuws 4 reacties

Boerenbelang datamanagement neemt toe

Productieprocessen worden in de toekomst scherper gemonitord door afnemers en overheden. Het combineren van data op boerderijen wordt daarom belangrijker. Dat is de belangrijkste boodschap van diverse sprekers op een symposium over datamanagement georganiseerd WUR Agrotechnologie, woensdag in Wageningen.

Het combineren van data op boerderijniveau wordt een must, willen boeren kunnen blijven voldoen aan de eisen van afnemers en overheid. Patrick Honkoop van 365Farmnet voorspelt een digitale revolutie in de landbouw. "Vrijwel iedere boer heeft tegenwoordig een smartphone of tablet en dus toegang tot data. Er zijn alleen zoveel softwareprogramma's en apps beschikbaar dat een boer het overzicht verliest." 365Farmnet is een dochteronderneming van trekkerfabrikant Claas en maakt beslisondersteunende software voor boeren. Doel van de software is om informatiebronnen op het boerenbedrijf te verbinden, benchmarken, boeren te adviseren om beslissingen sneller te kunnen nemen en om afnemers en overheid inzicht te geven in productieprocessen op de boerderij. Vooral dat laatste wordt belangrijk, verwacht Honkoop. "Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in de landbouw. De Kringloopwijzer die vanaf volgend jaar verplicht wordt voor alle melkveehouders kan gemakkelijker ingevuld worden door gebruik te maken van big data." Big data koppelt informatie over de koe zelf, wat een koe gegeten heeft, van welk perceel het ruwvoer komt en hoe dit perceel is bemest en bespoten. "Door deze datastromen te combineren komen kringlopen bloot te liggen."

Boeren moeten vaker, sneller en complexere beslissingen nemen dan vroeger, weet WUR-onderzoeker Kees Lokhorst. Hij werkt mee aan het project Smart Dairy Farming. Binnen dit project wordt op zeven veehouderijbedrijven datagegevens gecombineerd. "Alle boerenbedrijven zijn groter, complexer dan voorheen. Daarbij is het weer is weerbarstiger dan vroeger als gevolg van klimaatverandering." Volgens Lokhorst geeft big data boeren de mogelijkheid heel specifiek te sturen op de behoefte van een individueel dier of vierkantemeterteelt.
Jacob van den Borne, akkerbouwer in Noord-Brabantse Reusel past precisielandbouw toe op 400 hectare aardappelen. Hij is pionier op het gebruik van big data. "Belangrijk is dat de boer baas blijft over eigen data. In Duitsland is dat al in de regelgeving vastgelegd."

Op de vraag of in de toekomst tablets trekkers zullen aansturen, antwoordt Honkoop: "Big data ondersteunt boeren maar vervangen hem niet."

Laatste reacties

 • w v gemert


  Wur Wageningen is op zoek naar werk en geld, gevolgen zullen de boer een hogere rekening/kostprijs en tegelijk het onderzoek betalen. Er zullen weinig echte boeren aanwezig geweest zijn, meer bobos die weten wat boeren moeten doen

 • abtje


  Geld verdienen met data van boeren wordt steeds belangrijker. Nu moet je betalen dat je data verzameld word en dat je zelf inzicht erin krijgt. (Melkcontrole) Als je ziet wat er allemaal met jouw data gebeurt en hoeveel geld daarmee gegenereerd word door anderen met jouw data...

  Kijk naar melkrobots, hele zeeen van data waar een boer bijna niets mee doet. maar dat bundelen en doorsluizen naar anderen is steeds meer een gouden ei aan het worden.

   

 • Ernst-Jan

  @Redactie/Esther de Snoo: het symposium werd georganiseerd door Heeren XVII, studievereniging van de opleiding Agrotechnologie. Verder een mooi artikel, waarvoor dank.

  @W v Gemert,
  U was van harte uitgenodigd voor dit symposium. Er hebben aankondigingen gestaan in diverse vakbladen en websites. Naast veel studenten agrotechnologie (van wie >50% thuis een bedrijf hebben) waren er ook zeker een aantal agrarisch ondernemers aanwezig.

  @abtje,
  <em>'Kijk naar melkrobots, hele zeeen van data waar een boer bijna niets mee doet.</em>'
  Volgens mij staat het de boeren vrij daar wat mee te doen, dat het nog niet door iedereen wordt gedaan is een ander punt.

 • abtje

  Ernst-Jan Daar gaat het niet om, wil het nog wel een keer herhalen/samenvatten.
  Een melkveehouder MOET betalen om data te verzamelen. Of deze data nu uit de robot komt of uit de melkcontrole of uit de boekhouder. Het kost geld.
  In de toekomst, en nu al, is voor een hoop bedrijven deze data goud waard. Al die bedrijven moeten daar dus via CRV, Lely, De Laval of wie dan ook voor gaan betalen. Mijn punt is dat de melkveehouder daar waarschijnlijk weer niets voor ontvangt. En dat zou anders moeten.

Of registreer je om te kunnen reageren.