Home

Nieuws

Akkoord EU over diergezondheidswet

Brussel – Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis van gezondheid is met het Europees Parlement tot een akkoord gekomen over de nieuwe diergezondheidswet.

De nieuwe wet moet de basis vormen voor een meer efficiënt en gestroomlijnd diergezondheidsbeleid in de EU voor zeer besmettelijke dierziekten als mond-en-klauwzeer, varkenspest en vogelgriep of nieuwe dierziekten. "Deze dierziekten kunnen veel impact hebben. Niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen en de totale agrarische economie", aldus Andriukaitis.


In de nieuwe wet worden de Europese regels voor de gezondheid en het welzijn van dieren in één wet opgenomen. Eerder werden deze regels in ongeveer vierhonderd verschillende wetsteksten.

Meer aandacht voor preventie dierziekten

In de nieuwe wet is meer aandacht voor preventie van dierziekten en worden de regels voor dierziektebestrijding duidelijker, waarbij onder andere de verantwoordelijkheden van veehouders, handelaren en andere ketenpartijen nauwkeuriger worden omschreven. Ook moet de nieuwe wet de vroege opsporing van dierziekten verbeteren, onder andere door het inzetten van moderne technologie.


Dierziektebeleid wordt nu nog voor een groot deel in de lidstaten zelf geregeld. Generiek Europees beleid moet op termijn goedkoper en effectiever zijn. De nieuwe diergezondheidswet moet in 2016 van kracht worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.