Home

Nieuws 2 reacties

Agrifirm zet in op Big Data

Apeldoorn – Agrifirm wil zich met 'Big Data' onderscheiden van de concurrentie.

Het bedrijf zet vol in op het koppelen en interpreteren van datastromen zodat het beste advies en maatwerkadvies over bijvoorbeeld voer of mestgift kan worden gegeven. Dat zegt topman Ton Loman van de coöperatie in een interview met Boerderij.

Volgens Loman verandert het werkveld snel. Boerenbedrijven worden groter en professioneler. Een leverancier van agrariërs moet zowel schaal heeft als op maat kan leveren. Volgens een nieuwe strategische visie op de markt kan Agrifirm waarde toevoegen op drie terreinen: slim voeren, gezonde bodem, planten en dieren, en kracht in de keten.

Meer opbrengst, schoner milieu

Agrifirm gaat met deze thema's de boer op onder de vlag Dutch Farming. "De economie staat altijd voorop, maar het (koppelen en interpreteren van data, red) biedt ook kansen om nog duurzamer en efficiënter te werken. Daarom werkt de onderneming mee aan het bouwen van datasnelwegen waar verschillende partijen aan kunnen deelnemen."

De waarde die Agrifirm wil toevoegen zit in de vertaling van de data naar de specifieke bedrijfssituatie. "Data die betrokken ketenpartijen en primaire bedrijven aanleveren, vertaalt Agrifirm naar unieke en verbeterde adviezen over bijvoorbeeld voer, mestgift, 
inzet van gewasbeschermingsmiddelen of alternatieven et cetera." Loman noemt een serie mogelijkheden, zoals bemesting advies of spuitadvies op basis van bodemgegevens en luchtfoto's.

Voeradvies per dier

Wat betreft de veehouderij wordt gedacht aan specifiek op het dier afgestemde voersoorten en hoeveelheden voor een hogere melkgift en hogere voerbenutting. Dit geldt ook voor de varkenshouderij en het gescheiden voeren van hanen en hennen in de pluimveehouderij. "Beschikbare data zoals diergewicht, temperatuur en activiteit gaan versnelde vooruitgang mogelijk maken."

Samenwerking in keten

Agrifirm dicht zich wat Loman onder de noemer "kracht in de keten" betreft ook een voortrekkersrol verderop in de keten, voorbij het boerenerf. Ook daar is behoefte aan maatwerk en dus samenwerking in de keten. "Ik geloof dat Agrifirm haar kennis van de primaire sector in de toekomst kan gebruiken om vaker in het belang van haar klanten te spreken met andere ketenpartijen, zoals slachterijen."

Laatste reacties

  • tinus888

    maatwerk door ureum in het voer te draaien dus

  • alphons1


    ze moeten nog veel leren daar. alles draait om omzet en nie om de boer

Of registreer je om te kunnen reageren.