Home

Nieuws 1 reactie

Aerius tot nader order uit de lucht

Den Haag - Het is nog onduidelijk of het verplichte rekenprogramma Aerius meteen beschikbaar is bij het van kracht worden van de nieuwe regels voor de Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning).

Het ministerie van Economische Zaken meldt dat er nog een nadere mededeling komt over het tijdstip waarop het rekenprogramma weer in de lucht is.

Het rekenprogramma Aerius is cruciaal bij het aanvragen van nieuwe Nb-vergunningen onder het programma aanpak stikstof (PAS). Aerius berekent voor aanvragers of het op basis van de berekende stikstofneerslag op gevoelige natuurgebieden nodig is een melding te doen, of dat er een vergunning moet worden aangevraagd. Tegelijk houdt het systeem bij hoeveel ontwikkelingsruimte in de vergunningen wordt afgegeven.

Onder het PAS wordt het voor veel bedrijven weer mogelijk te ontwikkelen, zonder dat ze in de knel komen vanwege de belasting van voor stikstof gevoelige Natura2000-gebieden.  Het PAS regelt dat  de stikstofdepositie binnen de perken blijft en de belasting van natuurgebieden kleiner wordt.

Het rekenprogramma Aerius was tot twee weken geleden beschikbaar voor ondernemers en adviseurs, om ermee te werken.  Het programma is tijdelijk verwijderd om de laatste gegevens in het systeem te verwerken. Na 1 juli, als het PAS van kracht wordt, komt het systeem weer online. Het ministerie meldt daarover desgevraagd: "Er kunnen niet eerder meldingen worden gedaan of vergunningen worden aangevraagd onder het PAS, dan nadat Aerius Calculator beschikbaar is. Het gebruik van Aerius Calculator is immers verplicht voorgeschreven. Er wordt nog gecommuniceerd over het exacte tijdstip dat het PAS in werking treedt en Aerius Calculator beschikbaar is."

Meer over Aerius in Boerderij Magazine deze week.

Eén reactie

  • Foxxy

    Videogames !!

    als het er leuk en gelikt uitziet, met een leuke vlotte babbel en natuurlijk een onderbouwd universitair verhaal, valt elke politicus er voor, en kan je in Nederland klaarblijkelijk nog miljonair worden !

    maar.... O,wee, als over een paar jaar blijkt dat het spelletje verschilt van de realiteit , begin jezelf dan nu maar vast in te dekken voor Miljoenenclaims !!!

    mijns inziens is Aerius zeker net zo betrouwbaar als het KNMI ! Een dag vooruit lukt aardig, maar hoe vaak komt de 14-daagse verwachting uit ? Laat staan de jaars-verwachting !!

Of registreer je om te kunnen reageren.