Home

Nieuws

Venray start veehouderijdiscussie

Venray - Juni wordt in Venray de maand van de dialoog over de (toekomst van de) veehouderij in de Limburgse gemeente. Venrayenaren gaan tijdens drie bijeenkomsten met elkaar in gesprek om dit actuele onderwerp van alle kanten te belichten.

De cyclus heet 'Over leven met dieren'. Iedereen kan deelnemen. Venray is een van de gemeenten in Nederland met de meeste dieren. In de stallen in deze gemeente leven ruim 600.000 varkens, 3,7 miljoen kippen en 15.000 runderen. De sector is al jaren onderwerp van soms heftige discussies. De gemeenteraad vindt dat die discussie niet altijd zuiver wordt gevoerd. Voor- en tegenstanders hebben hun stellingen betrokken of belichten het onderwerp maar van één kant. De politiek in Venray vindt dat de veehouderij een open en eerlijke dialoog verdient, waarin alle belanghebbenden aan het woord kunnen komen, op basis van objectieve informatie waar iedereen over kan beschikken.

Feiten aan de basis van discussie

De gemeenteraad heeft het initiatief g­enomen voor de dialoog, die uit drie gespreksavonden gaat bestaan. Op de eerste avond, 
8 juni, presenteren studenten van HAS Hogeschool Den Bosch de resultaten van het feitenonderzoek dat ze uitvoerden. Vier deskundigen belichten op de eerste avond het onderwerp vanuit de invalshoeken technologie, innovatie, duurzaamheid in de sector, economische ontwikkeling, landschappelijke inpassing, volksgezondheid en milieu. Ook gaan ze in op de instrumenten en de beleidsruimte die de overheid heeft.

Met de informatie van de eerste bijeenkomst kunnen ­belangstellenden – deskundig of niet – op 16 juni aan de slag. Onder leiding van Han Swinkels, lector aan HAS Hogeschool, kan ieder zijn zegje doen rond de thema's mens, omgeving en bedrijf. Op 22 juni bespreekt de werkgroep de oogst van de dialoog en de ­manier waarop ze deze aan de gemeenteraad aanbiedt. De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis. Aanmelden kan via www.venray.nl/dialoogveehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.