Home

Nieuws

TTIP stap dichterbij na Senaatsdeal

Washington – De Amerikaanse Senaat is mogelijk toch bereid president Barack Obama een onderhandelingsmandaat voor het sluiten van een vrijhandelsverdrag te geven. Eerder stemde de Senaat tegen het openen van een debat over de zogeheten 'fast track'-wet maar na een stevige lobby van het Witte Huis staat het nu toch op de agenda. Zonder het onderhandelingsmandaat lopen vrijhandelsverdragen als TPP en TTIP fikse vertraging op.

'Fast track' is vooral bedoeld om te voorkomen dat de volksvertegenwoordiging het onderhandelingsproces voortdurend ondermijnt door amendementen te eisen. In de EU ligt het onderhandelingsmandaat sinds het Verdrag van Lissabon bij de EU maar in de VS ligt deze volgens de grondwet bij de staten. De staten moeten dus steeds afstand doen van deze macht.

Democraten lagen dwars

Bij een eerste stemronde in de Senaat stemden 45 Senatoren voor een debat, waar 60 stemmen nodig zijn.
Tot ontzetting van Obama waren het Democraten die uiteindelijk dwars lagen. Democraten zijn bezorgd dat een vrijhandelsverdrag met landen rond de Stille Oceaan leidt tot het 'verschepen' van banen naar Azië en druk op kwaliteitsstandaarden in de VS.
Het was een gevoelige nederlaag voor Obama, want handelsakkoorden met landen rond de Stille Oceaan (TPP) en met Europa (TTIP) zijn tot topprioriteit voor de laatste fase van zijn regeerperiode verklaard. De stemronde in de senaat werd door de maatschappelijke organisaties die in Europa lobbyen tegen TTIP gevierd als een overwinning.

Concessies: aanpak wisselkoersmanipulatie

Bij een tweede stemronde gingen echter 63 Senatoren akkoord. De dwarsliggende Democraten werden over de streep gehaald door concessies. Zo wordt TPP verknoopt met afspraken over steun voor arbeiders wiens banen op het spel staan. Tevens werden stappen gezet richting een wet die het mogelijk maakt maatregelen te nemen tegen landen die de wisselkoers manipuleren. Ten slotte wordt gewerkt aan het verlenen van meer markttoegang voor Afrika.

Volgende week stemming verwacht

Amerikaanse media verwachten dat het debat en de uiteindelijke stemming over het onderhandelingsmandaat begin volgende week zal plaatsvinden. Daarna gaat de wetgeving nog naar het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinse leider in het Huis John Boehner roept Democraten op 'politiek terzijde te schuiven en te doen wat goed is voor ons land'. Waar TTIP in de VS nog helemaal niet speelt in het publieke debat, ligt TPP gevoelig. Onder de deelnemende landen zijn onder meer Vietnam, Maleisië, Peru en Mexico – landen met een veel lagere ontwikkelingsstandaard dan de VS.

Of registreer je om te kunnen reageren.