Home

Nieuws 72 reactieslaatste update:12 mei 2015

Sector zinspeelt op alternatief dierrechten

Doetinchem - Sectororganisaties werken aan een voorstel voor invoering van fosfaatrechten voor alle sectoren als alternatief voor dierrechten. Ook wordt gewerkt aan de mogelijke invoering van een heffing voor krachtvoer van 1 cent per kilo.

Niet staarten tellen, maar kilo's fosfaat. Dat is het uitgangspunt van LTO Nederland. De organisatie werkt aan een voorstel om fosfaatrechten in te voeren. Dit stelsel zou in plaats moeten komen van melkveerechten en het stelsel van varkens- en pluimveerechten vervangen.

LTO heeft de voorkeur voor een fosfaatrechtenstelsel boven dat van dierrechten omdat het een veehouder de mogelijkheid geeft te sturen op fosfaatproductie. Cees Romijn, voorzitter van de landelijke vakgroep melkveehouderij: "Het gaat tenslotte om de fosfaatproductie van een veehouderij en niet om het aantal koeien. We willen een systeem waarin fosfaatrechten verhandeld kunnen worden tussen sectoren. We zijn de mogelijkheden hiervan aan het onderzoeken."

Fosfaatheffing mogelijk als alternatief melkveerechten

Een ander alternatief voor melkveerechten waar de sector op zinspeelt, is een heffing op fosfaat. De ZLTO-vakgroep melkveehouderij werkt aan een plan om melkveehouders 1 cent per kilo krachtvoer te laten betalen. De zuivelindustrie of overheidsdienst RVO.nl zouden deze heffing innen. Het geïnde geld zou vervolgens geïnvesteerd kunnen worden in mestverwerkingsprojecten of het uit de markt nemen van fosfaatrechten.

Warme sanering varkenshouderij

Dit laatste betekent een warme sanering voor de intensieve veehouderijsectoren. De melkveehouderij kan dan groeien doordat de varkenshouderij krimpt. LTO-vakgroepvoorzitter varkenshouderij Eric Douma: "De varkenshouderij zal niet zonder meer de eigen fosfaatruimte opgeven voor een andere sector. De varkenssector moet ook fit kunnen blijven. Jonge ondernemers moeten de ruimte kunnen behouden die er is." Maarten Rooijackers van ZLTO verwacht dat veel ondernemers zonder opvolger blij zijn met een warme sanering. "Het is een mogelijkheid voor stoppers om hun bedrijf ook daadwerkelijk te kunnen beëindigen. Ik verwacht dat ondernemers die willen stoppen daar gebruik van willen maken."

.

Afspraken over fosfaatgehalte in krachtvoer

Om de fosfaatproductie te beteugelen, zijn nieuwe afspraken gemaakt over fosfaatgehalte in krachtvoer. Het fosforgehalte in het krachtvoer wordt aangescherpt per 1 juli met 0,2 gram fosfor per kilo. Dan mag het krachtvoer nog 4,3 gram fosfor per kilo bevatten. Nu is dat 4,5 gram per kilo. Dat hebben brancheorganisaties LTO Nederland, NZO, Nevedi en VLB afgesproken.

Ook is afgesproken dat de Kringloopwijzer verplicht wordt gesteld voor alle melkveehouders als blijkt dat de melkveehouderij in 2014 meer fosfaat produceerde dan 84,9 miljoen kilo. Nu neemt naar verwachting ruim 60 procent van de melkveehouderij verplicht deel aan de Kringloopwijzer.

Overschrijding plafond vrijwel zeker

Statistiekbureau CBS komt naar verwachting eind mei met de voorlopig fosfaatproductiecijfers van 2014. Landelijk mag de veehouderij niet meer dan 173 miljoen kilo fosfaat produceren per jaar. De melkveehouderij heeft een limiet van 85 miljoen kilo fosfaat per jaar. De zuivelsector verwacht dat dit jaar de fosfaatproductie in de melkveehouderij hoger zal zijn dan de 85 miljoen kilo en dat mogelijk ook het landelijke plafond overschreden gaat worden.

Dijksma: melkveerechten bij te veel fosfaat

Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Economische Zaken zal naar verwachting deze maand de Eerste en Tweede Kamer informeren over de fosfaatproductie en de maatregelen die zij daarop zal nemen. Zij heeft aangekondigd zich gedwongen te voelen een stelsel van melkveerechten in te voeren als blijkt dat de veehouderij meer fosfaat produceert dan is toegestaan. De Kamer heeft een debat aangevraagd om alternatieven voor melkveerechten te bespreken. Wanneer dit debat zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Laatste reacties

 • boerkebrabant

  gewoon eigenlijk weer terug waar het allemaal mee is begonnen, lekker rechten voor iedereen, die blijven, zie het maar als statiegeld op een flesje, bij aankoop kost het iets meer, maar je houd je waarde wel. de sterkste sector bepaald de prijs, niets mis mee, en we zijn van het ewige gezeur af dat er meer dieren in nederland komen, van mij mag het komen, liefst morgen nog!

 • koestal

  Wat een geklungel en elke melkveehouder maar blij zijn dat het quotum verleden tijd is ,maar wat krijg je terug ?

 • Piet Piraat


  Ik lees een aantal zaken over zlto die als die doorgevoerd worden in elk geval 1 lid minder hebben.

 • help24K


  Weet iemand nog te vertellen wat het voordeel ook al weer was van afschaffing van het melkquotum, zucht...

 • mldijkstra

  Geen woord meer over grondgebondenheid, hetgeen door lto en nzo steeds als uitgangspunt naar voren werd gebracht. Dat principe wordt onder druk wel heel snel verloochend ten faveure van de bedrijven die de overschotten hebben veroorzaakt.

 • Zuperboer

  1 ct per kg krachtvoer. Ik zie het al voor me de Nl. metaalindustrie die aankondigd een plus op de internationale grondstofprijs van 1 ct/kg te gaan betalen. Vrijwillig. Nederland lijdt aan regelziekte en we zijn een hypochonder aan het worden. Fosfaat en stikstof zijn aangeprate puur theorethische problemen. Veestapel is met 1 miljoen melkkoeien ingekrompen en ons milieu is vuiler dan ooit. Droom lekker verder land van Weelde. Het wordt tijd voor een REVOLTE een hedendaagse Jeanne d'Arc(m/v) uit onze sector afkomstig die eens haarfijn uitlegt hoe waardevol de landbouw en haar mest voor onze RIJKDOM zijn. Laat de boeren grondgebonden ondernemen en stop met het gemorrel aan de fosfaatnormen. Handen af van onze boeren.

 • pietbongers

  hallo zuperboer als je grond gebonden bent heb je niks te vrezen gaat vooral om de kracht voer wat nederland in komt en de mestmineralen op nederlandse bodem word uitgereden voor beter eigen grondbenutting zou de krachtvoer premie wel 2 of meer cent mogen zijn .

 • v w

  Moet weer niet gekker worden ze verzinnen met de dag meer....1ct krachtvoer heffing welke idioot verzint dat!!!niemand die zich afvraagt of een koe misschien ook fosfor nodig heeft om gezond te blijven? Of is dat niet belangrijk?...begin nou gewoon eerst met mestverwerking en de daaruit komende fosfaten en stikstof als kunstmest vervangers aan te wenden ipv de energie verslinden kunstmest. Over tientallen jaren raakt de fosfaat mijnen leeg en dan hebben ze t ineens hard nodig. En die plafond s slaan helemaal nergens op er is een mestwet waar aan we moeten voldoen en vraag & aanbod zal deze markt vanzelf sturen... Want zo groot zijn de marges allemaal niet

 • gjcamps


  @help24k, het voordeel van afschaffing melkquota is dat melk voor verwerkende industrie en consument goedkoper wordt. In enkele eu landen waar voldoende ontwikkelruimte is zal er meer melk komen. Ook krijg je een versnelde schaalvergroting <em>van bedrijven. </em>

 • John*


  de economie regelt t wel, daar hebben we geen rechten voor nodig. Voor de melkveehouderij is ruwvoer nodig en dus veel grond. daarmee is de mestafzet ook geregeld.

  De melkveehouderij zal concurreren met de akkerbouwers om de grond. uiteindelijk zal t saldo van de verschillende teelten bepalen wat t aantal te houden koeien in Nederland zal worden.

  Varkensmest zal opgewaardeerd moeten worden zodat bemesting op maat voor de akkerbouwers mogelijk wordt. Het aanwenden van het mineralen concentraat als aanvulling op rundveemest op grasland zou een welkome aanvulling zijn.

  Denken in kringlopen maakt mooie oplossingen mogelijk.

  Persoonlijk zie ik het niet zitten om stoppers een zak geld mee te geven. Stoppen gebeurd toch wel.

 • H.M. Hubers

  Het lijkt mij niet goed voor de pluimveesector als dierrechten, omgerekend naar fostaatrechten, door de melkveesector kunnen worden opgekocht. De kosten voor deze rechten staan voor melkveehouders in een heel andere relatie tot hun kostprijs dan voor pluimveehouders. Zo kan het voor stoppers misschien wel interessant zijn om hun rechten aan melkveehouders te verkopen, maar voor pluimveehouders die hun bedrijf verder willen ontwikkelen en toekomstproof willen houden, ontstaat er een onmogelijke situatie om de dierrechten kostenverantwoord ingevuld te krijgen. Bovendien is pluimveemest nou net de mestsoort die geenszins een probleem vormt voor de mestproblematiek. Méér dan 85 procent van de pluimveemest wordt verwerkt of geëxporteerd. 

 • leftturn

  doodsteek voor de varkenshouderij. we hebben al diverse malen fosfaat ingeleverd en leggen nu weer een hypotheek op de bedrijven van de blijvers. jammer dat deze sector bestuurd wordt door bestuurders zonder eigen ambitie.

 • japke33

  Volgens mij willen ze met behulp van LTO alle boeren in Nederland uitroeien!
  1 Quotum eraf, 10 quotums erbij! Wat prachtig niet, die bevrijdingsdag van Schenk. Alleen jammer dat hij er niet meer bij is om het te vieren met ons.

 • hm

  daarom heb ik al jaren geleden afscheidt genomen van de lto
  stelletje muiters
  we moeten met elkaar de boel maar eens platgooien. een boeren oorlog.
  wij moeten weer vrije boeren worden 

 • koen.kerkhof1


  De LTO is de varkens en pluimveesector aan het verkopen, of weggeven aan de rundveehouderij. Pluimveesector heeft haar zaken geregeld, laat deze met rust. Blij dat ik mijn lidmaatschap van de LTO ( Lees NOP ) al jaren terug op heb gezegd.

 • peter 103

  Het zou echt van de zotte zijn als een extensive koeboer zonder fosfaatoverschot 1 cent per kilo brok moet gaan betalen om het mestprobleem van de intensieven op te lossen. 
  Het wordt de hoogte tijd dat de mest aan de grond gekoppeld wordt. Iemand die dieren wil houden moet vooraf zijn mest netjes kunnen plaatsen op eigen areaal of bij een ander. Wat niet geplaatst kan worden de mestverwerker in en de grens over.
  domweg het fosforgehalte in de brok verlagen kan faliekant verkeerd gaan, dat heeft mij al eens een paar dooie koeien opgeleverd. Het gaat er gewoon om dat een dier genoeg fosfor binnen krijgt, soms kan dat met een brokje met 3 gram fosfor, maar soms heb je echt een brokje nodig met 5 gram of meer. 
  De heren bestuurders en politici moet is ophouden om een boer te vertellen wat die een koe moet voeren.
  als dit doorgaat zeg ik mij lto lidmaatschap op, het wordt mij dan door hen onmogelijk gemaakt om de dieren gezond te houden.

 • Arnens

  Het probleem is het bedrijfsoverschot fosfaat waar geen grond onder zit, als er dus begrensd of financieel belast of ingekrompen moet worden, moet je dit fosfaatoverschot aanpakken of quoteren. Als mijn bedrijf fosfaatneutraal gesloten is, vraag ik mij af waarom ik via het krachtvoer zou moeten meebetalen of andersinds de lasten moet gaan dragen van mijn directe concurent op zowel mijn inkoopmarkt, voer/land/kunstmest etc. en op mijn verkoopmarkt, zuivel. Laat hij zijn eigen shit opruimen.

 • boerkebrabant

  waarom zou een rundvee houder geen rechten nodig hebben als ie meer mineralen wil produceren dan zijn grond kan verwerken, en een varkens of pluimvee houder wel. voor iedereen rechten, wil je meer mineralen produceren als je grond kan hebben , dan koop je elders minerale rechten weg, wat kan het toch simpel zijn,
  hebben de milieu clubs wel een probleem, moeten ze iets anders verzinnen om tegen ons aan te schoppen

 • kiepel

  LTO afvallen is zo kinderachtig. Kom zelf met sectorale oplossingen.
  1 ctje per kg krachtvoer mag toch geen probleem zijn? Hiermee help je boeren die, om wat voor reden dan ook , te weinig grond hebben. Iets socialer mag het van mij wel.
  Fosfaatplaatsingsruimte op je grond zijn dadelijk je fosfaatrechten. Hier haal je veel voordeel. Dus daN DAT GEZEUR OVER DAT CENTJE..

 • agratax2

  Fosfaat rechten betekent zo weinig mogelijk fosfaat in de mestput. Strak plan hoe minder fosfaat door de bek naar binnen, hoe minder er van achtern uit komt is de redenatie van de moderne alchemist. Dat deze redenatie net als bij de grond wel eens tot tekorten kan leiden wordt natuurlijk naar het land der fabelen verwezen. Milieu Alchemisten  hebben altijd gelijk dit is wet nr. 1, hebben zij geen gelijk, dan treedt wet nr.2 in werken die zegt dat art. 1 blijft gelden. Ik vrees dan ook dat deze hele exercitie wel eens uit kan lopen fosfaat gebrek bij onze landbouwhuisdieren met alle gezondheids problemen die daarbij horen. Goed het doel heiligt de middelen, We mogen veel, te veel dieren houden omdat ons fosfaat tonnage op politiek niveau zit. Ik denk dat we moeten oppassen met al onze technische hoogstandjes die op termijn leiden tot het doel dat we juist hadden willen voorkomen. LTO moet eens vergeten dat -Wij- de honger de wereld kunnen oplossen, dat moeten de hongerenden zelf doen. Zij hebben doorgaans honger omdat ze geen werk hebben en dus alle tijd van de wereld om een volkstuin te onderhouden of een keuterijtje. 

 • LUCTOR


  Ik begrijp het hele probleem niet, als iedereen dieren houd naarmate hij grond heeft en er opbrengt volgens de wettelijke norm heeft toch geen enkel probleem? Als er personen zijn die  een fabriek bouwen en waar een vergunning voor is afgegeven heeft ook geen probleem als hij maar over voldoende grond beschikt, is dat niet het geval dan moet hij zelf met de vergunning verlener het maar oplossen daar hoeft toch geen hele sector mee opgezadeld te worden of laat anders onze politici of een LTO een grondbank oprichten waar stoppers hun grond in brengen onder gunstige ficale voorwaarden en een opkoop regeling voor de nutteloze agrarische gebouwen ook met fiscale voordelen zodat het fabrieks matig houden van dieren doorgang kan vinden op de postzegel NL.

 • gjcamps

  Luctor, jij begrijpt het probleem niet, ik wel en dat zit in den Haag. Ze denken dat ze heel Nederland kunnen dicteren en willen niet accepteren dat de NL agrosector lees boeren geld verdienen en zich ontwikkelen. Het gaat alleen maar om macht onder het mom van natuur milieu en andere regeltjes. Werkverschaffing voor ambtenaren en pseudowetenschappers.

 • gjcamps


  De oplossing is heel simpel, doe niets en de mestmarkt doet zijn werk vanzelf. Extensieve melkveebedrijven kunnen groeie, meer samenwerking akkerbouwers - veeboeren etc

 • LUCTOR


  @gjcamps Er komt geen oplossing want dan moet er weer nieuwe werkverschaffing worden gecreerd en onze huidige universitaire geschoolde gedelegeerden hebben ze maar bepaalde kunstjes aangeleerd.

 • Koen Franken


  Men vergeet 1 ding , het is de melkveehouderij ZELF die door het plafond vliegt , zijn er zelf verantwoordelijk voor , is dus wat kort door de bocht om een ander de schuld te geven . Eigen broek omhoog houden en niet gaan vissen bij de andere sectoren .

 • japke33


  je kan je ook afvragen of dat plafond wel op de juiste cijfers en berekeningen gebaseerd is.

 • gjcamps


  @Luctor, ik begrijp LTO niet, ze willen geen staarten tellen, ook geen kg's melk maar kg fosfaat. Dus dierrechten afschaffen (verdampt weer een stuk derivaten kapitaal uit de sector). Maar volgens mij zijn dieren een ook fosfaatproductie geen probleem maar een zegen, de meeste landen dromen ervan. Het enige probleem dat zich voor kan doen is uitspoeling van nutrienten bij overmatige bemesting. Het potentiele mestprobleem zit dus niet bij de veehouderij maar bij grondgebruikers (akkerbouw en veehouders). Ook moet je dit Europees zien en niet bij de NL grens ophouden 

 • koeboertje

  Extensieve bedrijven hebben het probleem niet veroorzaakt, goed dat de sector lto/nzo initiatief neemt  om dierrechten te voorkomen zodat extensieve bedrijven niet de dupe worden van de vol gas groeiers.

 • Koos


  Toen het krachtvoer wat duurder was omdat het graan zo 'duur'was werd er heel anders gepraat. Ik vind het onvoorstelbaar als een sector zelf met een plan tot kostprijs verhoging komt. Die hele mest verwerking die LTO altijd gewild heeft is kul. De akkerbouw wil gewoon mest met voedingswaarde. Als een veehouder zijn mest kan afzetten moet dat goed zijn en moet hij niet gedwongen worden een deel te verwerken. De akkerbouw wil de mest vanwege de mineralen die er inzitten. Als het schoon water wordt hoef ik het niet meer

 • gjcamps


  er is maar een fosfaatplafond reëel en dat is per Ha en dat in heel Europa.

 • poldes


  feest,

  overheid werkt aan wetgeving en regelgeving waar ondernemers zich aan moeten houden. iedere ondernemer wil minder regels/voorschriften/en verplichtingen.

  heel bijzonder,tijdens de laatste afwerkingen om de melkveewet en SAP ;komt lto met fosfaatrechten op de proppen. de nzo komt met verplichte weidegang.

  neen niet minder regels;het feest is zo snel mogelijk zoveel mogelijk nieuwe regels voorstellen en introduceren.

  wij mogen niet klagen om de te veel regels want onze meerdere zijn degene die er om vragen. over een paar maand hebben we het plafond van te veel regels al bereikt;en dan geeft Sharon de sector de schuld en gelijk heeft ze dan. een feest ten top.

 • gjcamps


  @poldes, dat was dan een kort bevrijdingsfeestje.

 • peter1939


  goed plan van LTO, warme sanering voor wie het wil en melkveesector kan groeien, de enige manier om intensieve veehouderij terug te dringen op verantwoorde wijze(met warme sanering)

  toch maar weer lid worden van LTO....

   

 • rmw

  Leuke plannetjes... Alleen is altijd duidelijk geweest wanneer 'de sector' het niet zelf oplost, Sharon aan zet is... Daar zijn we nu dus aangekomen! De enige vraag is nog hoe ver terug gaat het referentiejaar? Dit soort plannetjes is een poging om gezichtsverlies te voorkomen, maar dat lukt toch niet meer...

 • John*

  veehouderij en grondgebruik scheiden, dan zijn we van alle ellende af.

  iedereen zorgt maar voor voldoende grond of verwerkingscapaciteit om zijn mest te plaatsen.

 • Peerke1


  ZLTO altijd boos geweest op de Divanmelkers en nu gaan ze weer hetzelfde foefje uithalen met de intensieve sector. Het is gewoon een weg enkel voor de melkveehouderij.

 • zon


  Ik lees hierboven in de reacties(in#11) dat de LTO vakgroep pluimvee al tegen de plannen van hun eigen LTO is,dit lijkt op muiterij.

  Wie is LTO eigenlijk?
  Volgens mij een klein clubje die doet alsof ze de gehele sector vertegenwoordigen,
  Hoeveel boeren zijn er tegenwoordig nog lid van LTO?

 • Hoogeind

  Ik dacht altijd dat de nitraatrichtlijn met stikstof te maken had. We praten alleen maar over beperking van fosfaatproductie in de mest. Hoe gaan we er voor zorgen dat we ook de stikstofbelasting binnen de perken houden en de derogatie niet verliezen? Wanneer breekt de door ZLTO voorspelde 'bruine goud' periode aan en gaan we onze hoogwaardige kunstmestvervangers voor veel geld exporteren?

  We moeten volgens LTO binnen 5 jaar ook nog 1.5 miljaard m3 groen gas producren uit co-vergisting. Hiervoor is heel veel snijmais en perspulp nodig. Als beloning krijgt Nederland er nog eens 10 miljoen ton mest extra bij.  

  Mest wordt een zeer interessant gewas voor akkerbouwers.

  Ik wens onze staatssecretaris veel sterkte in deze roerige tijden.

 • alkoto

  Wat een waardeloos plan!!!LTO wil dat andere sectoren hun latente ruimte gaan opgeven ten gunste van de mekveehouderij.Dat betekend nog meer druk op de mestmarkt en einde ontwikkelingsruimte andere sectoren.LTO ziet de andere sectoren al jaren niet meer staan,maar heeft ze nu nodig om de problemen die de melkveehouderij zelf veroorzaakt op te lossen...asociaal.

 • jop.

  onzalig plan. LTO en andere zogenaamde sectororganisaties moeten zich eens na laten kijken.
  Warme sanering van de varkenssector en pluimveesector.... In elk geval zal er geen sector meer overblijven. Fosfaat(rechten) prijzen worden skyhigh. Rundveehouderij heeft nu al de helft van de mestproductie. Laat ze hun eigen probemen oplossen!
  Rundveehouders waren in het verleden gewend om bedragen van 1,5 euro per kg melk te investeren. Dit is ca 12.000 euro per koe = 300 euro per kg fosfaat!!.
  Zet dit af tegen ca 7 euro per kg fosfaat (varken) en ca 18 euro per kg fosfaat (kip).
  Exit varkens en pluimveehouderij...

 • peter1939


  exit intensieve veehouderij  is onzin, je niemand verplicht om je fosfaat te verkopen ,het blijft vrije keuze die veel intensieve boeren nu niet hebben, zeer waardevol plan zonder verliezers en vrije keus...zet m op LTO!!!

   

   

 • Jan Wijnen


  Laat de pluimveehouderij hier niet aan meedoen. Zorg dat het schot tussen de sectoren blijft bestaan dan weet iedere sector waar hij zich aan te houden heeft. En kan zijn eigen probleem oplossen zoals de pluimvee sector gedaan heeft.

  Dus afblijven van de pluimveerechten.

 • HesselBouma


  Helemaal mee eens Jan!

 • stefandonkers

  Het moet niet gekker worden. 1 ct per kilo krachtvoer, gaat nergens over dat is dus €1,- /100 kg kostprijsverhoging. Dat word de doodsteek voor de pluimveehouderij, een sector die als enige van allemaal het mestprobleem opgelost heeft dankzij DEP!!

 • Koen Franken


  Beste Stefan , die 1 cent is alleen voor alleen bedoeld voor de melkveehouders . Dit zou ind echt schandalig zijn als de andewre sectoren die 1 cent ook nog eens mee moesten gaan betalen , dit om melkveehouderij uit het gat te trekken wat ze zelf hebben gegraven . Handen af van de pluimveehouderij , zij hebben jaren geinvesteerd in verwerking en verbranding .

 • HesselBouma


   

  Een kleine herinnering: Eind 80 er jaren hebben we, de Noordelijke boeren, wel overschotheffing betaald voor de Zuidelijke boeren om hun overschot weg te werken. Daar hadden ook de varkenshouders baat bij. Dat de ene sektor de ander moet helpen is nog niet zo ver weg.

 • Foxxy

  Mensen, even terug naar de basis ! 
  Wie zegt : de Nederlandse veehouderij mag maximaal 173 miljoen kilo fosfaat produceren ?
  vraag 2: Waarom zouden we niet meer fosfaat uit de veehouderij mogen produceren ?

  vraag 3 : feitelijk is de lucht in de agrarische gebieden aanmerkelijk gezonder dan in de randstad,dus per definitie is deze hele spooktocht mijns inziens alleen maar goed voor Aerius en politici, die er duidelijk hun zakken mee vullen! M.a.w. Wie bedenkt nou een oplossing ,zonder dat er een probleem is?

 • MKRouveen

  Laat ze in ieder geval een systeem opzetten die alleen al die grondloze groeiers aanpakt; de melkveehouders die zo hebben uitgebreid en nu véél te weinig grond hebben zijn naar mijn mening degenen die dit hebben veroorzaakt en zijn überhaupt het grootste probleem wat de melkveehouderij nu heeft.

  Melkveehouders die wél grond onder hun bedrijf hebben zijn nu ook de dupe van de grote groeiers. De hele melkveehouderij mag wat mij betreft met terugwerkende kracht grondgebonden worden!

 • Mozes


  Inderdaad @MKRouveen, ook bij invoering van fosfaatrechten moet grondgebondenheid blijven en mogelijk zelfs aangescherpt worden. Dit om een ongewenste vorm van melkveehouderij te voorkomen. Bij aanscherping van grondgebondenheid zal de vraag naar fosfaatrechten laag blijven en betaalbaar zijn voor extensieve boeren. 

 • Hoogeind

  Moeten grote fosfaatproducenten zoals de co-vergisters ook fosfaatrechten kopen?

 • hortensia

  net het kwartje van kok  nee niet aan de kunstmest komen want daar wordt de staat beter van dus zoeken ze het fosfaat probleem liever ergens anders zeker in een hoek die toch maar met zich laat sollen .
  allemaal inpakken en naar het buitenland vertrekken dan piepen ze wel anders in den haag .

 • Probe

  Even voor de duidelijkheid in al het gekwetter hier: reactie 34 is waarheid als koe. Referentiejaar enige wat nog telt. LTO in achterhoede ook nog vechten tussen sectoren. Lees reactie Hubers. Dijksma weet genoeg en als je boerenverstand hebt weet je ook genoeg.

 • agratax2

  Wat LTO doet is tweespalt zaaien tussen de sectoren en daarmee kan zij de macht grijpen en doen wat hen het beste uitkomt. Het spreekwoord; 'Verdeel en heers gaat hier heel duidelijk op'. De voormannen en hun beleidsmakers willen graag op goede voet blijven met de Haagse Regenten, je periode bij LTO is via zittingstermijnen  beperkt en de beleidsmakers willen ook wel eens echt aan de touwtjes trekken. 

 • gjcamps

  De overheid kan weer natuur (of neptuur zoals enkele van jullie het noemen) teruggeven aan de landbouw. Zo wordt er meer plaatsingsruimte gerealiseerd voor mest. Ook blijkt dat al die ganzen veel liever een sappig boeren grasje pikken dan dat taaie dorre spul, krijgen ze alleen maar maagpijn en verstoppigen van en poepen te dik.

 • PetervanKempen


  Als ik de rol van LTO overzie die in de kop van dit artikel ook weer als 'sector wil'wordt opgevoerd dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat een politieke organisatie die amper draagkracht meer heeft onder de betrokken boeren gewoon bezig is hun lot te bezegelen door namens maar zonder hen s deals te maken met een overheid die ronduit boeronvriendelijk is en geitewollen sokken vertegenwoordigd uit de steden die niets weten van de praktijk.

  Voorbeelden verpatsen boeren rechten zonder draagvlak te vertegenwoordigen van de sector?

  Stikstof ,fijnstof , lawaainoremen, ganzen gbeleid in G8 en G7, mest en andere quota, weidegangplicht, agrarisch natuurbeheeronder curatele, ondergeschiktheid aan de natuurorganisaties, verplichte mestinjectie, verzaken in inspraakcommissies natura 2000 en ga nog maar even door.

 • koestal

  Achter de schermen wordt alles geregeld ,de boer heeft niks te vertellen,als je koeien of varkens houdt,je bent gewoon een millieucrimineel

 • bramegberts1


  Wat wordt er een hoop energie gestoken om een probleem te teackkelen, maar vergeten we de derogatie niet. Daar zitten ook gedegen afspraken achter die we NIET kennen, kan maar zo zijn dat we die opofferen en dan is het hek echt vd dam. Krijg je ervan als de vervuiler beloond wordt!!

 • John*

  het probleem moet eerst echt heel groot worden voordat we het probleem echt tackelen (met verwerking of minder dieren) met dierrechten laten we het probleem zoals het nu is... de enige driver is flink hoge mestafzetkostendan krijgen andere initiatieven de ruimte om zich te ontplooien of verdwijnen er vanzelf dieren. daar hebben we geen rechten voor nodig!

 • gjcamps


  Iedereen die steld dat Nederland vol is voor koein, kippen en varkens moet dan ook stellen dat het 'vol' is voor nog meer inwoners. Bevolkingsgroei geeft meer vervuiling en belasting op de leefbaarheid.

 • PetervanKempen


  Oeps, @Gj Kamps heeft gelijk! Maar, dat zeggen, dat is heeeel stout hoor!

  'Politiek niet correct'

  Net gelezen dat er weer een quotum bij komt: De massaal overstekende gelukzoekers  uit Afrika worden voor 5% doorgestuurd naar ons land voor bed bad en brood, maatstaf is hoe welvarender we (nog) zijn,  hoe meer extra mensen van buitenaf we 'mogen' opvangen van de EU. En voor betalen, 'natuurlijk'.

  Bevolkingsdichtheden spelen nu ineens geen rol, maar veedichtheden , die wel, daar gaan we helemaal ballistisch op.

  Laat nu juist veehouderij en de agrarische tak een van de weinige peilers zijn waar we in NL de welvaart aan te danken hebben, die nu aanleiding is de norm hoger te stellen voor nog meer mensen die hier een plek moeten hebben en die hun 'footprint'zetten in ons milieu met onze door hen eveneens vurig gewenste consumptie maatschappij.

  Hallo, snappen we het nog?

 • frl


  Fofaatplafond gedeeld door aantal ha daar moet toch een getal uitkomen

 • jehanvankroaks

  Niveleren is een feestje, ook volgens de LTO......

  Idioten.

  Ik zou er nog wel veel meer van kunnen zeggen en/of vinden.

  Ik laat het hierbij.


 • somporn

  Hoeveel werken er op de werkvloer die geschoold zijn in NL en de NL taal ook machtig zijn.
  Of zijn het ook maar poppetjes zodat de directie / aandeelhouders met een vette bonus gaat lopen en de arbeider met een fooi naar huis wordt gestuurd? 

 • Jaap39

  Te strakke grondgebondendenheid betekent te weinig groeimogelijkheden voor jonge ondernemers. Te weinig groeimogelijkheden betekent dat er op termijn veel minder melk geproduceerd gaat worden. De volgende generatie ondernemers kan de kapitaalsintesiteit niet aan of men wil het risico niet meer dragen, en geef de jonge ondernemers eens ongelijk.
  Investeringen in dit land zijn van teveel kanten te risicovol.  

 • gjcamps


  @Jaap, je schrijft over groeimogelijkheden jonge boeren. Als er voor NL al een fosfaat/stikstof plafond is. Is groei dus alleen mogelijk ten koste van collega boeren. Het NL areaal voor landbouw wordt ook eerder kleiner dan groter. Voor de jonge boer blijft NL te kapitaal intensief, alleen in het buitenland zijn echte groeimogelijkheden. Alleen voor bestaande bedrijven met voldoende vermogen en een geaccepteerd laag rendement daarop is er plaats in Nederland.

 • Jaap39

  Helemaal eens #65, daarmee kunnen we direct concluderen dat  groei te duur os en kostprijs opdrijvend.  
  Vooral geen zuivel fabrieken erbij bouwen. De rek is er al lang uit.

 • gjcamps

  Ja Jaap39, focus voor de blijvers dus op het verbeteren van het rendement/marge en minder op (geadviseerde) omzetgroei waar je toch niet beter van wordt.

 • alco1

  Er komt ruimte voor de melkveehouderij door inkrimping van de intensieve veehouderij c.q. mestverwerking.

 • gjcamps


  @ Alco 1, dat hopen melkveeboeren en ook enkele regeringspartijen. De realiteit zal zijn dat niemand zit te wachten op die extra melkproducten. Het moet buiten NL afgezet worden en dan ben je qua kostprijs altijd slechter af dan een Duitse of Franse melkveehouder. Hoe je het ook bekijkt mestverwerking kost geld en dus marge op je melkprijs. De andere optie inkrimping intensieve veehouderij, deze sectoren lopen al decenia voorop in ontwikkeling. Zij hebben midden 70' er jaren al grond en dierlijke productie losgekoppeld. De melkveehouders hebben veel dure grond nodig in de directe nabeiheid of ze gaan de zelfde richting op als de intensieve veehouderij, zonder grond dus. Melkvee moet daarnaast nog regionaal gaan concurreren tegen akkerbouw gewassen. Dit hoeven varkens en pluimveebedrijven niet.

 • diny


  de varkenshouders moesten hun eigen mestprobleem maar oplossen, laat de rundveehouders dat ook doen

 • Koen Franken


  Zo is dat Diny , de pluimveehouders zijn naar mijn mening de enigste welke hun nek uit hebben gestoken en het ook opgelost hebben ,  dus laat de rundveesector dat ook maar eens doen .

 • PetervanKempen


  Iedere sector zijn eigen probleem latenoplossen en niet de ene afhankelijk of ondergeschikt aan de ander, lijkt me eerlijk en redelijk.

  Een organisatie die voor anderen daarover gaat dealen moet wel draagvlak hebben. Lijkt me even niet het geval.

Laad alle reacties (68)

Of registreer je om te kunnen reageren.