Home

Nieuws 3 reacties

RvS: varkenshouder terecht tweede bedrijfswoning geweigerd

Den Haag - Een varkenshouder in het Brabantse Molenschot is terecht door de gemeente Gilze en Rijen de bouw van een tweede bedrijfswoning geweigerd. Tot dat oordeel komt de Raad van State.

De varkenshouder exploiteert samen met zijn vrouw en vader de varkenshouderij in Molenschot. In de bestaande bedrijfswoning wonen de ouders van de varkenshouder. Hijzelf woonde met zijn vrouw in het voorste gedeelte van de stal. Omdat de gemeente eiste dat aan die bewoning een einde zou komen heeft de varkenshouder in december 2007 een aanvraag ingediend voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning op het perceel. Dat werd geweigerd omdat de varkenshouderij in de ogen van de gemeente geen bedrijf is waarvoor twee volwaardige arbeidskrachten nodig zijn om de continuïteit op de langere termijn te garanderen.
Tijdens de zitting bij de Raad van State gaf de gemeente aan niet bereid te zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor een tweede bedrijfswoning op het perceel. Volgens het college is het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" in overeenstemming met de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant, waarin is bepaald dat een bestemmingsplan, dat is gelegen in gemengd landelijk gebied, nieuwbouw van onder meer bedrijfswoningen uitsluit. De verordening biedt geen ruimte voor een tweede bedrijfswoning op het perceel nu daarin geen uitzonderingsmogelijkheid is opgenomen.
Ook het verzoek van de varkenshouder om van de verordening af te wijken ten behoeve van een mantelzorgwoning leidt niet tot een andere beslissing volgens de gemeente, alleen al omdat in het bouwplan sprake is van een tweede bedrijfswoning op het perceel.

Laatste reacties

  • schoenmakers1

    overal in het buitengebied mag wel extra burgerbewoning komen, daar werkt de gemeente volop aan mee, maar als het agrarische is dan houdt het op

  • agratax2

    @schoenmakers1. Het gaat hier niet over een woning, maar over een Tweede Bedrijfswoning, daar zal wettelijk een verschil in zitten en als het bedrijf te klein is voor twee man is een tweede woning op het erf niet nodig en wenselijk.

  • schoenmakers1

    agratax, ik heb het zelf meegemaakt hoe ze er mee om gaan, ik doe en deed aan alle eisen, maar geen medewerking, de buurman heeft in mijn stankcirkel met medewerking, gedogen en verder van dit soort gedrog momenteel als ik het goed heb 6 wooneenheden van steen en nog enkele jaarrondbewonigen op de minicamping, nee agratax de rechtspraak en het ambtelijk apperaat is corrupter als corupt

Of registreer je om te kunnen reageren.