Home

Nieuws

Ploumen staat borg voor voedselveiligheid

Den Haag - De voedselveiligheidsstandaard kan, mag en zal niet ter discussie staan in de handelsbesprekingen (TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dat zegt handelsminister Lilianne Ploumen in antwoord op Kamervragen van de SP-fractie.

Maar dat betekent niet dat er geen afspraken kunnen worden gemaakt over de toelating van vleesproducten uit de Verenigde Staten, die op een andere manier behandeld zijn dan Europese producten.  De minister houdt de mogelijkheid open dat Nederland akkoord gaat met de toelating van  kippenvlees dat is ontsmet met perazijnzuur op de Europese markt, als daarmee de voedselveiligheid niet vermindert.

De minister legt uit dat de Europese regelgeving niet zal worden veranderd of onder druk komt te staan als gevolg van een TTIP-akkoord.  "Uitgangspunt voor de EU bij de onderhandelingen over TTIP is dat niet op het Europees niveau van consumentenbescherming wordt ingeboet en de beleidsvrijheid behouden blijft om wetgeving op te stellen op het gebied van veiligheid en bescherming van de gezondheid van mens, dier, plant en milieu", zegt Ploumen. Daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met handelsregels die internationaal gelden.  Regels mogen niet als een verkapte vorm van bescherming van de eigen markt uitpakken.

De minister zegt dat  erkenning van elkaars standaarden niet betekent dat daarmee ook de gevolgde methoden moeten worden gevolgd. "Op het gebied van voedselveiligheid, dier- of plantgezondheid kunnen de EU en VS vaststellen dat bijvoorbeeld procedures en controles gelijkwaardig zijn en voor beide partijen het gewenste niveau van bescherming bieden. Organisaties, procedures en testmethodes kunnen in dat geval wederzijds erkend worden. Een mogelijk voorbeeld is dat kan worden afgesproken dat wanneer de NVWA Nederlandse zuivelproducten heeft goedgekeurd, de VS deze ook zal toestaan zonder zelf opnieuw inspecties uit te voeren. Dit vermindert dure onderzoeken die nu vaak dubbel plaatsvinden om toegang tot elkaars markten te verkrijgen. Dit kan veel tijd en geld schelen."

De handelsminister stelt dat Nederland als wereldspeler op landbouwgebied groot belang heeft bij het vergroten van internationale markten.

Of registreer je om te kunnen reageren.