Home

Nieuws 17 reactieslaatste update:19 mei 2015

Pachtprijsstijging ver in dubbele cijfers

Den Haag - De pachtnormen voor akkerbouw- en grasland gaan in sommige gebieden met een kwart omhoog. In westelijk bloembollengebied stijgt de prijs met 31 procent.

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma besloten. De gemiddelde stijging van de pachtnormen voor geheel Nederland is 18 procent.

Arnold Michielsen van LTO Nederland zegt in een reactie op de brief van de staatssecretaris dat de pachtprijsverhoging inherent is aan het systeem. LTO staat achter het systeem.

Hoogste pachtprijs in IJsselmeerpolders

Voor tuinland gaat de pachtprijs in Westelijk Holland met 31 procent omhoog tot €2.380 per hectare, vooral als gevolg van de goede resultaten in de bloembollensector. De IJsselmeerpolders kennen de hoogste pachtprijs voor akkerbouw- en grasland van €1.174 per hectare.

Dijksma heeft maandag in een brief aan de Tweede kamer de nieuwe pachtnormen bekend gemaakt, die zijn gebaseerd op berekeningen van het LEI.  Bij de berekeningen volgt het LEI de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluituit 2007.

Goede resultaten melkveehouderij en akkerbouw

Dat de pachtnormen stijgen is een gevolg van de goede bedrijfsresultaten in de melkveehouderij en de akkerbouw.  De pachtprijs wordt jaarlijks bepaald op basis van een vijfjarig gemiddelde van de opbrengst van het land.  Het slechte jaar 2008 is afgevallen en het goede jaar 2013 is erbij gekomen.

Er bestaan twee soorten pachtnormen. Voor contracten van na 1 september 2007 geldt een maximale pachtprijs, de regionorm. Voor contracten van daarvoor geldt een veranderpercentage. De veranderpercentages voor oudere contracten lopen op tot 25 procent. De pachtnormen stijgen met dezelfde percentages.

Pachtprijs agrarische woningen 2,5 procent omhoog

De maximale verhoging van pachtprijs van agrarische woningen bedraag 2,5 procent. De staatssecretaris sluit daarbij aan bij het beleid voor huurwoningen.

Laatste reacties

 • agratax2

  Als de pieper prijs nog een paar jaar zo blijft krijgen we dan bij de volgende pachtprijs bepaling een daling met dubbele cijfers? Lijkt me onwaarschijnlijk. Waarom als we de verpachter willen laten deelnemen in de goede jaren niet een pachtprijs geven afhankelijk van de opbrengst per jaar uitgedrukt in een percentage van de kilogram opbrengst die via de dat jaar geldende prijs wordt omgezet in een geld bedrag. Ik zou zeggen wil je een eerlijke pacht dan moet je als verpachter delen in de goede en slechte jaren en niet de weers en marktrisico's voor 100 % bij de boer leggen.  

 • pinkeltje


  Ben benieuwd hoe ze die 'opbrengst van het land' bepalen. Is per bedrijf nogal verschillend. Ga je uit van aardappelen op contract, uien in de pool. verhuurd voor bloembollen?

 • info36

  Dit is totaal onverantwoordelijk. De bedrijfsresultaten die gepakt worden zijn van de best presterende bedrijven. Dit zijn meestal geen pachtbedrijven en vaak uitgekochte bedrijven met veel geld op zak.
  Door dit rare systeem zullen veel bedrijven geen cent verdienen. Het staat totaal niet in verhouding met de opbrengsten.

 • Alex63


  de pachtprijs is niet alleen afhankelijk van de prijs van aardappels,ook de verkoopwaarde van de grond in een regio is belangrijk en als ik de grond alsmaar zie stijgen dan is dat ook een belangrijke pijler en misschien zijn we daar als boeren ook mede verantwoordelijk voor door de enorme bedragen die we voor grond willen betalen?! Misschien moeten we daar eens kijken naar rendement maar ja we zijn allemaal individueel bezig en willen graag uitbreiden en of groeien maar die groei en uitbreiding levert meestal geen hoger inkomen op wel harder werken meer risico dragen. Kijk maar wat er in de melkveehouderij gebeurd, melk is vrij, stallen komen als paddestoelen de grond uit en ieder wil naar 150 koeien of meer! Zou dat ook een groei in inkomen opleveren? Ik hoop het voor de mensen maar ik ben bang dat ze dadelijk meer koeien moeten melken voor eenzelfde inkomen en dit kun je ook doortrekken naar andere sectoren, maar ja dat kunnen we niet tegenhouden.

   

 • polsbroek

  Het is mee gaan of verdwijnen ,je kan van je afschrijving leven maar als er een opvolger komt en de stal is aan vervanging toe .is het dan nog haalbaar om verder te gaan voor zoon of dochter?

 • massy


  De melkveehouders en akkerbouwers gaan op deze manier de varkenshouders achter na. laat je maar gek maken en voor geld toe je in het rond werken.

 • ed12345


  Was er pas niet een artikel dat sprak van minder rooivruchten in het bouwplan in de polders i.v.m. vruchtbaarheid van de grond ????hoe ga je dat doen met hogere pacht?????

 • pinkeltje


  In datzelfde verhaal wordt ook naar voren gebracht dat de pacht minder hoog zou moeten zijn zodat boeren een extensiever bouwplan kunnen hanteren.LTO is tegen liberalisering van de pacht, maar ik lees hier dat ze wel achter een systeem staan waarbij de pacht is gekoppeld aan de opbrengst. Maar dat wordt dan al snel een kip en ei verhaal. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld - bij mijn weten - was de pachtprijs altijd al gekoppeld aan de tarweprijs. Dat is voor Frankrijk de maat voor wat een akkerbouwbedrijf opbrengt.

 • ed12345


  Pinkeltje dat vind ook logisch daar zijn geen hoogstandjes voor nodig .ik denk toch dat 1175 euro bij een gebruikelijk bouwplan met aardappelen ,bieten uien en tarwe en peulvruchten dit toch te prijzig zal zijn .Denk je eens in dat de rentevoet stijgt naar pakweg 5% en op 100ha betaal je ruim een ton dan kan een tegenvallend jaar wel eens lang blijven nagalmen

 • Jack1968


  De periode waarop dit systeem teruggrijpt is te kort, waardoor te grote fluctuaties in de pachtprijzen door de jaren heen. Deze periode moet veel langer zijn. Een akkerbouwer beoordeelt het rendement van zijn aardappelteelt ook niet over 3 jaar, maar over 10 jaar. LTO zal dit systeem niet bestrijden omdat zij zelf, in persoon van Michielsen, mede ontwerpers zijn van dit gedrocht.

 • ikkethuis

  als je het geld voor de mest teld, en daar nog de toeslag rechten bij, heb je de grond nog goedkoop.

 • tikka


  Ikkethuis, dat vind ik ook! Waar kan ik ergens huren?

 • ohzo

  Helaas waar: geen quotum nodig en dus grond is dan relatief goedkoop.

 • cornelis 22

  Ik kan voor bovengenoemde ptijzen niets pachten voor het dubbele wel.

 • agratax2

  @Pinkeltje. In delen van Frankrijk werd de pacht uitgedrukt in een percentage van de oprengst en per jaar bekeken. Dus een goed jaar; Hoge pacht, slecht jaar Lage pacht of de prijs van tarwe moest deze opbrengst daling al goed maken. Beide partijen namen dus weers en markt risico. Dit vind ik een eerlijker systeem dan het onze waar alle risico bij de boer ligt en de pachter min of meer achterover kan leunen en verbetering aan de grond over laat aan de boer of hij eist hier direct een stevige pachtverhoging voor. De gevolgen van ons systeem in samenhang met het feit dat de wereldmarkt onze prijzen bepaald (direct of indirect) werkt de situatie als in de Flevo polder in de hand. We hadden het kunnen weten want 50 jaar geleden was de structuur in het Oldambt ook miserabel vanwege het feit, dat de laatste strohalm van het land moest als grondstof voor de kartonindustrie. Helaas maar als de Groenen hun zin krijgen zal de hele wereld aan deze kwaal 'afboeren' gaan leiden. Zij doen immers onderzoek naar het industrieel gebruik van oogstresten. Ze zouden beter eerst een onderzoek kunnen starten in de Landbouw geschiedenis en zich afvragen waaom de vruchtbare streken op aarde van eeuwen geleden nu woestijnen zijn met structuurloze bodems.

 • .gast

  Wat een onzin om de verpachter het teelt of prijsrisico mee te laten delen. Als je dat wilt zet je toch zelf gewassen en besteedt je het werk uit aan een loonwerker. De pachtprijs is een vraag en aanbod en uiteindelijk moet er bij de pachter toch geld verdient worden anders houd het vanzelf op.

 • koestal

  oud nieuws ,Dijksma is al weg

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.