Home

Nieuws 3 reacties

Pachters en verpachters opnieuw om tafel

Den Haag - Pachters en verpachters moeten opnieuw om tafel om te zien hoe een overgang kan worden gemaakt van het huidige pachtstelsel naar een stelsel met pachtvormen die meer mogelijkheden tot flexibiliteit bieden.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) zegt dat in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

De Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers in Nederland (BLHB) toont zich in een eerste reactie teleurgesteld over de houding van de staatssecretaris. Dijksma heeft eerder in een brief geschreven dat zij bestaande pachtcontracten niet eeuwig wil voort laten bestaan op grond van het bestaande recht. Er moet een overgangsregeling komen, die zowel pachters als verpachters recht doet en die bovendien voorkomt dat verpachters onder het oude pachtregime een nadelige positie krijgen tegenover verpachters ouder het nieuwe regime. Doel van het nieuwe pachtregime is te komen tot bestendige pachtovereenkomsten, die recht doen aan de wens tot continuïteit, maar tegelijkertijd ook een redelijke pachtprijs voor pachter en verpachter opleveren.

De pachters en verpachters gingen een maand geleden met elkaar in de clinch tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer. Toen deed CDA-Kamerlid Geurts de suggestie aan de partijen om er vooral gezamenlijk uit te komen.

De BLHB vindt dat de staatssecretaris nog steeds niet met goede argumenten komt om bestaande pachtcontracten onder een overgangsregime te laten vallen. Volgens de bond heeft het ministerie het pachtbeleid uitbesteed, "omdat met zelf geen begin van een idee heeft. Beleidsarmoede is tot norm verheven".

Laatste reacties

  • info36

    Dijksma snapt er niets van. Heb geen medelijden met de verpachters want dat zijn grote kapitaalbedrijven. De pachters zijn over het algemeen het tegenovergestelde. Waarom dan nog dat beetje rechten die ze nog hebben nog afpakken? Als bestaande overeenkomsten worden ontbonden zullen er weinig pachters overblijven. Het is nu al niet op te brengen.

  • koestal


    terug naar het vroegere feodale systeem ?

  • cornelis 22

    Het feodale systeem is vervangen door de ultieme uitbuiting genaamd veiling pacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.