Home

Nieuws 1 reactie

Oproep aan Europarlement tegen octrooi op planteigenschap

Brussel – Bionext, de koepel van producenten, verwerkers en verkopers van biologische producten, biedt vandaag een petitie aan waarin zo'n 17.000 burgers vragen het octrooi op erfelijke eigenschappen bij gewassen niet toe te staan.

De petitie vraagt het Europarlement om de Europese wetgeving zo aan te passen dat veredelaars en boeren vrij kunnen beschikken over alle erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen.

Volgens Bionext is het verlenen van een octrooi op eigenschappen die overal in de natuur aanwezig zijn onethisch. Volgens de organisatie is snelle actie geboden nu de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau in maart van dit jaar een uitspraak heeft gedaan, die een octrooi op erfelijke eigenschappen toelaat.

Maaike Raaijmakers van Bionext zegt dat met de uitspraak van de Hoge Kamer de weg wordt vrijgegeven voor grote bedrijven om meer controle te krijgen over het dagelijks voedsel. Directeur Ben Tax van zaadveredelaar Rijk Zwaan zei vorige week in NRC-Handelsblad dat de hele voedselvoorziening in gevaar kan komen als aan het octrooi op planten geen eind wordt gemaakt.  "Als het zo uitpakt dat bedrijven die patenten hebben geen toestemming verlenen, dan hebben we wereldwijd een echt héél, héél groot probleem."

Eén reactie

  • agratax2

    Jammer dat ook Rijk Zwaan nu pas tot deze conclusie komt. Ten tijde van het aanpassen van de wet op planten veredeling hadden deze heren reeds samen met de 'Geitenwollen sokken' moeten optrekken tegen dit dreigend onheil. Ik vrees dat de macht van de patent en licentie houders op genen te sterk is om dit patent verhaal weer terug te brengen waar het hoort -bij de veredelaar en fokker- net als voorheen. De huidige eigenaren op genen patent zijn te sterk en te invloedrijk om daar als polititicus weerstand tegen te bieden. Ik kan alleen maar de hoop uit spreken dat de polititcie hun rug eens rechten en recht houden in dezen. 

Of registreer je om te kunnen reageren.