Home

Nieuws

Olijvenziekte treft ook Nederland

Brussel - De uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt in Italië heeft ook effect op de invoer van uitgangsmateriaal via Nederland. De Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland zegt dat de invoerbeperkingen voor uitgangsmateriaal uit Zuid- en Midden-Amerika op dit moment echter nog geen omvangrijke schade oplevert.

"We zijn er niet blij mee, maar de schade is tot nu toe beperkt", aldus een woordvoerder van VBN. De Europese Commissie heeft noodmaatregelen getroffen om verspreiding van de ziekte te voorkomen.  De ziekte  is waarschijnlijk afkomstig uit Midden-Amerika en daarom is voor ongeveer 200 plantensoorten een invoerbeperking ingesteld.

EU-Parlementariërs dringen aan op snelle aanpak

In het Europees parlement hebben onder andere Bas Belder (SGP-ChristenUnie), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) aangedrongen op een snelle en effectieve aanpak van de ziekte, die in Italië al een groot aantal telers heeft getroffen.

Om de plaat ge bestrijden moeten aangetaste olijfbomen en de bomen daar in een straal van 300 meter eromheen worden gerooid en vernietigd. Olijventelers hebben daar grote moeite mee omdat hun olijfboomgaard soms meer dan twee eeuwen oud is en behoort tot het cultureel erfgoed.

Italië: olijvenziekte niet meer uit te roeien

Italië heeft  formeel het standpunt ingenomen dat de ziekte niet meer is uit te roeien en dat die alleen kan worden beheerst en ingeperkt. Huitema vreest dat de uitbraak effect kan hebben op de nieuwe plantgezondheidsverordening waarover in Europa wordt onderhandeld.  Volgens Huitema grijpen Italië en Frankrijk de uitbraak aan om aan te dringen op strengere fytosanitaire invoercontroles. Dat zou nadelig effect kunnen hebben op de Nederlandse import en doorvoer van uitgangsmateriaal.

Zorgen over Italiaanse aanpak olijvenziekte

Binnen de EU bestaat ongerustheid over de Italiaanse aanpak, omdat de kans groot wordt geacht dat de ziekte zich verder zal verspreiden, bij voorbeeld bij de teelt van olijf, druif en citrus. De ziekte wordt verspreid door insecten die zich voeden met sap uit de plant. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in maart van dit jaar begonnen met extra inspecties en steekproefsgewijze monsterneming van materiaal afkomstig uit Midden-Amerika.

Of registreer je om te kunnen reageren.