Home

Nieuws 1 reactie

Nog onduidelijkheid over fiscale vrijstelling SNL-subsidies

Den Haag - Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de goedkeuring door de Europese Commissie van de continuering van de fiscale vrijstelling voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-subsidies). Belastingplichtigen hebben door deze onduidelijkheid nog steeds geen zekerheid over de toepassing van de vrijstelling over 2014 en 2015. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Er is een melding gedaan voor de SKNL (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) en SVNL (Subsidieverordening Natuur en Landschap), zegt Dijksma. Bij de SVNL gaat het bij de belastingvrijstelling alleen om het natuur- en landschapsbeheer. Bij de SKNL gaat de belastingvrijstelling om de subsidies voor functieverandering en inrichting. De melding gaat over de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 oktober 2017.

De alsmaar voortdurende onduidelijkheid komt door de lengte van de behandeltijd die nodig is voor de toetsing van de staatssteunmelding door de Europese Commissie. De beoordeling van een staatssteunmelding door de Europese Commissie is gestart met de pre-notificatie op 16 december 2013. Daarna volgde de notificatie (gedaan op 5 maart 2015), waarvan de beoordeling gemiddeld zes tot acht maanden in beslag neemt. Een eventuele goedkeuring voor de fiscale vrijstelling verwacht Dijksma daarom niet voor het laatste kwartaal van 2015.

De vrijstelling voor deze subsidies is opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Belastingplichtigen kunnen een beroep doen op deze nationale wet- en regelgeving in hun aangifte over 2014. Mocht de Commissie echter onverhoopt geen goedkeuring geven voor de fiscale vrijstelling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, zal het ten onrechte genoten fiscale voordeel, inclusief wettelijke rente, moeten worden terugbetaald aan de Belastingdienst.

Eén reactie

  • koestal

    Belastingvrij,leuker kunnen ze het niet maken

Of registreer je om te kunnen reageren.