Home

Nieuws

'Niet tornen aan normen in TTIP'

Brussel - De Europese Commissie krijgt van het Europees Parlement geen ruimte om in handelsbesprekingen met de Verenigde Staten (TTIP) toe te geven op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid of arbeidsnormen.

De parlementaire commissie voor Internationale Handel van het parlement nam met stemmen van de vier grote fracties (Europese Volkspartij, Sociaal-Democraten, Conservatieven en Hervormers en de Liberale Fractie) een resolutie aan, die de Europese Commissie een leidraad meegeeft voor de onderhandelingen.

Breed gedragen compromis

De verschillende fracties hebben woensdagavond tot in de nacht doorgewerkt om een breed gedragen compromis te sluiten. In het parlement waren ongeveer negenhonderd wijzigingsvoorstellen ingediend, die donderdagmorgen in de commissie werden behandeld.

Een van de onderwerpen die tot veel discussie leidt, is de regeling om geschillen te beslechten op het gebied van bescherming van investeringen. Het parlement wil die beslechting uit handen houden van private partijen en in handen leggen van een onafhankelijke instelling. Het parlement dringt aan om meer inzage in onderhandelingsdocumenten.

Signaal

Der Nederlandse Europarlementariër Marietje Schaake, nauw betrokken bij het onderhandelingsproces in het parlement als schaduwrapporteur, zei na afloop blij te zijn met het compromis, dat duidelijk maakt dat lagere standaarden voor het parlement niet aanvaardbaar zijn. Zij hoopt dat de uitspraak van de parlementscommissie een ondersteuning is van het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie en een duidelijk signaal aan de Verenigde Staten om bij de onderhandelingen ook daadwerkelijk te leveren.

Het voltallige Europees parlement zal volgende maand over de resolutie stemmen.

Of registreer je om te kunnen reageren.