Home

Nieuws 4 reacties

NVV en LTO: geen fosfaatrechten

Den Haag - De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Vakgroep Varkenshouderij zijn geen voorstander van het invoeren van fosfaatrechten. Dat zeggen voorzitter Ingrid Jansen van de NVV en vicevoorzitter Eric Douma van LTO vakgroep Varkenshouderij.

Jansen en Douma zijn van mening dat elke sector zelf verantwoordelijk is voor het treffen van heldere en geborgde maatregelen, zodat het eigen sectorale fosfaatplafond niet wordt overschreden. Ze reageren daarmee op de cijfers over fosfaatproductie die het CBS deze week bekendmaakte. De totale fosfaatproductie in 2014 blijft met 172,3 miljoen kilo nog net onder het met Brussel afgesproken plafond van 172,9 miljoen kilo. De fosfaatproductie van varkens nam in 2014 licht af naar 39 miljoen kilo, tegen 39,6 miljoen in 2013. De varkensstapel produceerde in 2002, het jaar waarop het landelijk plafond is gebaseerd, 39,7 miljoen kilo fosfaat.

De uitbreiding van de fosfaatproductie in andere sectoren heeft ook zijn effecten op de mestmarkt. Varkenshouders raken in de problemen omdat hun mest niet weg kan. NVV en LTO werken aan structurele oplossingen in de vorm van het vergroten van afzetmogelijkheden, stellen beide bestuurders. Daarnaast moet het ministerie van Economische Zaken zich houden aan de toezegging knelpunten bij vergunningverlening van mestverwerkingsinitiatieven aan te pakken.
NVV en LTO houden vooralsnog vast aan eerder gemaakte afspraken om onder het sectorale fosfaatplafond te blijven: voerspoor, optimaliseren van de afzet en het gebruik van varkensmest in Nederland en verwerking en export met toegevoegde waarde.

Laatste reacties

 • Goetstouwers


  Zou het ook niet gemakkelijk zijn om te stoppen met het steeds maar weer verlagen van de fosfaatnormen en zo steeds maar weer het mestoverschot opnieuw te vergroten en / of in stand te houden. Simpel en goedkoop. Straks zijn we verplicht om de veldspuit te pakken om drijfmest uit te rijden.

 • ae-ea

  ik wil wel fosfaat rechten.

 • Sjefo


  Overheid,probeer ook eens te kijken naar het opbrengend vermogen van de grond ,dit gaat gemiddeld genomen met sprongen achteruit,de bekende spiraal naar beneden moet een halt toegeroepen worden,erzijn nu al organisaties die ons niet zo goed gezind zijn die roepen dat kwaliteit van de grond zienderogen achteruit gaat,dit ligt niet aan de boeren maar aan de regelzucht van de overheid, te krappe normen,stop hiermee !!!!

 • aejp.poels


  goed plan die fosfaatrechten. laat de sterkste sector ( melkvee ) de andere sectoren maar warm saneren.

Of registreer je om te kunnen reageren.