Home

Nieuws 38 reacties

Ministerie pakt gesjoemel met mestmonsters aan

Den Haag - Mestmonsters met extreem hoge fosfaatgehaltes registreert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) niet langer.

Dat heeft staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) geschreven in een brief aan Cumela Nederland. Veehouders en de afnemers van de vracht mest waarvan het monster niet wordt geregistreerd, kunnen deze op papier niet verantwoorden en riskeren een boete.

Cumela Nederland had Dijksma gevraagd om de registratie van foute mestmonsters aan te pakken. De koepel voor loonwerkers en mestdistributeurs krijgt regelmatig signalen van leden over oneerlijke praktijken in de mesthandel. Mestmonsters met extreme gehaltes zijn veelal genomen van vrachten dikke fractie gescheiden mest. Deze monsters worden handmatig genomen door de vervoerder.

Extreem hoge fosfaatgehaltes

Regelmatig worden bij RVO.nl mestmonsters van dikke fractie geregistreerd met extreem hoge fosfaatgehaltes, zegt Jaap Uenk, voorzitter van de sectie Meststoffendistributie. "We weten dat sommige mestscheidingssystemen een hoog fosfaatgehalte geven in de dikke fractie en dus in het monster. Daarom wordt een ruime bandbreedte gehanteerd. Desondanks merken we dat RVO.nl regelmatig monsters ontvangt met onverklaarbaar veel kilo's fosfaat. Dat is voor ons onaanvaardbaar."

Dijksma wil verder intermediairs van mestmonsters met extreme fosfaatgehaltes een meldplicht opleggen. Zij moeten dan alle vrachten mest die vervoerd gaan worden vooraf melden bij RVO.nl. De NVWA gaat toezien op het laden, bemonsteren en vervoeren van mest door deze intermediairs.

Nieuwe regels

Het ministerie werkt al langer aan nieuwe regels voor vaste mest. Sinds april gelden er nieuwe, strengere vervoersregels. Sinds 1 april 2015 dient bij het vervoer van vaste mest nieuwe apparatuur voor AGR/GPS gebruikt te worden. Maar vanaf 1 september 2015 zal de NVWA daadwerkelijk gaan handhaven op het gebruik van de nieuwe AGR/GPS bij het vervoer van vaste mest. Dat heeft staatssecretaris Dijksma eveneens donderdag bekend gemaakt.

Oorspronkelijk zou de verplichting per 1 januari 2015 ingaan, maar dat kregen de mestvervoerders niet geregeld. Dijksma heeft de mesttransporteurs daarop drie maanden extra tijd gegeven om aan de regels te voldoen. Nu krijgen de mesttransporteurs respijt tot 1 september.

Het vervoer van drijfmest wordt al langer geregistreerd met AGR/GPS. Ook het bemonsteren van drijfmest gebeurd geautomatiseerd en dus niet handmatig zoals bij vaste mest.

Mestfraude is sinds vorig jaar speerpunt van het ministerie van Economische Zaken. Samen met Cumela, LTO en TNL is een pakket maatregelen samengesteld.

Laatste reacties

 • w v gemert


  Iedere munt heeft twee kanten, wat gaat men doen met extreem lage uitslagen van fosfaat en of stikstof?

 • kuiken007

  cumela blijft net zo lang aan de gang tot er weer een extreem duur systeem uit komt rollen wat door de veehouders betaakd gaat worden
  hoe meer geld er wordt omgezet hoe hoger het bedrag wat er per vracht wordt verdiend!!!
  bedankt @@@@@cumela

 • kalkar

  Van Gemert en kuiken, zo is het en niet anders.

 • Tearpoal

  Nou, W v Gemert, het wordt tijd dat de ruiten bij de heer Eunk worden ingegooit.
  Inderdaad, bij extreem lage gehaltes geeft niemand thuis. Het is zelfs denkbaar dat de Cumela leden lage gehaltes regelen, zodat er meer transsport mogelijk is.

 • agro1


  was bij ontvangers al bekend, maar als ontvanger heb je die afwijkende uitslag maar te pikken. ja, je kan protest aantekenen, maar het sop is de kool niet waard. gewoon heeeel voorzichtig of niet aanvoeren, de risico's zijn te groot.

 • agro1


  vervolg op 5.  met afwijkende gehaltes worden ongeloofwaardig hoge gehaltes bedoeld. de andere afwijking heb ik nog niet mogen aanschouwen.

 • boerkebrabant

  ja, ik had laats varkensdrijfmest voor 22 euro per kub geleverd, zat 0.9kg fosfaat in, de vuile criminelen, het schavot, daar horen ze thuis

 • schoenmakers1

  volgende stap, niks meer monsteren, als de uitslag toch geen waarde heeft, het is dus alleen een kostenverhoging die nergens over gaat

 • klako

  Maakt Cumela zich ook zo druk als er te weinig mest in het mestmonster zit,  omdat de opening in de monsterapparatuur te klein is of op een plaats gemonteerd zit zodat deze alleen een beetje dunne fractie met lage gehaltes  doorlaat.

 • boerkebrabant

  het word tijd dat de beerput eens opengaat, te hoge gehaltes corrigeren, dan ook de te lage!

 • juur

  Als er spoelwater wordt geleverd, in plaats varkens mest.  Dan wordt er herbemonstering aangevraagd. Dan wordt een andere pot bemonsterd volgens navraag. Die aan gevraagde norm voldoet. De ontvanger van de mest zit nadien met een gewas  waar te weinig mest op gekomen is. 

 • Mtstermors1

  wij hebben ook wel mest met een half kilo fosfaat en dan komt er ook niemand om te  vragen of het wel goed is gegaan. en als er veel fosfaat in zit word er meteen gefraudeerd??

 • hetsnuitje

  Idd er worden 6 vrachten vleesvarkens drijfmest geladen achter elkaar en bij vracht 3 en 4 zijn de gehaltes stikstof en fosfaat extreem laag, bij heranaylse geen verandering pech voor leverancier word gemeld! Word dit nu ook recht getrokken rvo? 

 • mali

  Mevrouw Dijksma roept wederom zonder kennis en feiten. Over 10 jaar zit iedere boer in de cel met als medegedetineerde een verkrachter.... mooi vooruitzicht... dan maar liever bij Dijksma in de cel.

 • j.verstraten1

  Was allemaal niet nodig geweest......... als er niet gesjoemeld werd.

 • arris

  cu

 • arris

  laat je nog meer bedonderen door culema ezels

 • arris

  ze zijn gevaarlijker als poetin

 • info36

  We moeten niet zeuren. We hebben ook keuzes. We kunnen beter wiet gaan kweken, worden we minder en minder zwaar gestraft en er blijft meer van over.

 • Kowalski

  Gewoon fosfortaire normen hanteren.

 • varkenshouder1


  Inderdaad, de frauduleuze monsters met veel te lage gehalte`s moeten ook aangepakt worden Sharon. Ik vertrouw in ieder geval nog niet èèn mesttransporteur met de mestmonsters. In het verleden wel eens onverklaarbaar lage gehalte`s gehad en dan staat iedereen met de handen in het haar van onschuld, maar iedere boer weet dat er na het verlaten van het erf gesjoemeld kan worden met mestmonsters, in het voordeel van de afnemers.

  Gaat de NVWA dit aanpakken of moeten wij als veehouders altijd de dupe blijven.

  Afschaffen het hele monstergedeelte in de mesttransportwereld.

  Ik denk dat dit een rechtzaak waard is om eens de waarheid boven tafel te krijgen en claims te leggen bij afnemers bij fraude, en niet alleen bij de veehouders.

 • info104


  Ik heb jullie opmerkingen gelezen maar de extremen die gekonstateerd zijn kloppen gewoon maar het zijn bijna altijd bepaalde intermediairs waar dit voorkomt en boeren weten deksels goed deze te vinden om er hun voordeel mee te doen, om een voorbeeld te noemen hoeven we maar te denken aan een 3 tal bedrijven die de laatste jaren erg in de publiciteit waren welke eigenlijk de hele markt verziekt hebben. Maar het betekent ook dat de mestproducent er zelf de uiteinelijke oorzaak van is, hij wil zo hoog mogelijke fosfaat in zijn afgeleverde mest, niks mis mee maar blijf wel eerlijk. Wat iemand over een heranalyse schrijft zijn niet waar een heranalyse moet binnen 14 dagen worden aangevraagt omdat het monster zolang bij het lab word bewaart(verplicht) om hiervan een heranalyse van te verkrijgen.

  Het is natuurlijk wel zo dat we hier genoeg mest produceren en het is vreselijk lastig dat onze overheid de agrarische sector onderuit schoffelt met de bemestingsnormen maar naar beneden bij stellen en het erg lastig en duur is deze overschotten weg te werken, het is erg jammer dat de varkens sector niet het geld verdient om een goede mestvererking op poten te zetten zoals de kalvermesterij en de kippenhouders deze hadden tijdens de opstart ook te maken met heel hoge afzetkosten. Katten en kritiek overal op geven is het makkelijks maar doe eens wat met zijn allen dan kom je verder ,nu schrijven jullie dingen waar geen ondernemerschap in zit.

 • detelg1

  Cumela. Crimineel, uitermate met elendige dictoriale aandachtspunten. Cumela. 

 • Mtstermors1

  jij hebt zeker geen mest af te zetten info? makkelijk het probleem weer bij een ander neer leggen.

 • fietskip

  @ info104, er zit wat in wat je zegt maar met bemonstering die lang niet altijd overeen komt met de werkelijkheid kun je lastig zoniet niet werken. Je kunt zomaar een boete krijgen terwijl je alle's netjes doet. Verder zou dit op basis van vertrouwen moeten, maar ik kan me nog goed herinneren dat toen er in een keer afzetcontracten een op een met akkerbouwers gemaakt moesten worden dat er te weinig mest was. Terwijl er toen ook gezegd werd dat er veel te veel mest was. In mijn ogen moeten we met zijn allen met onze eigen mest onze eigen gas en electra produceren. liefst op bedrijfsniveau. Je schakelt  zo je afhankelijkheid van fosiele brandstoffen uit. Bijkomend effect is dat je de belastingen op gas en electra ook in eigen zak houd. De ozb investeren in vermindering van fijnstof, ammoniak, geur of dierenwelzijn. Dan doe je daar tenminste ook iets nuttigs mee in plaats van de begroting van een gemeente te sponsoren.

 • varkenshaasje

  in plaats van af te geven op cumula moeten we jaloers zijn op deze organisatie
  ze regelt al tientallen jaren de zaken goed voor hun leden over de rug van de veehouderij.
  hier zouden we van moeten leren en zorgen dat wij zelf zo'n organisatie kregen die er tot de schouder diep in zit bij het ministerie.
  we kijken ieders keer jaloers naar de intergraties en sectoren die wel georganiseerd zijn maar zelf willen we vrij zijn, dat kan maar daar plukken we dan ook de vruchten van.

 • juur

  In  fo104 De werkelijkheid is anders wie controleerd de herbemonstering.IK moet van die transporteur geen mest meer. Of wat bij boer boer transport soms  gebeurt, eerst mest op eigen land brengen. Dan water in de put laten lopen Deze verdunde mest  weg brengen .

 • varkenshouder1


  Die snap ik niet Juul. Hoe dom kun je zijn om water af gaan te voeren.

   

  Info:  ik wil wel in mestverwerking investeren maar de 2 verwerkers die ik ingeschreven heb hebben beide nog geen vergunning vanwege de snelle provinciale ambtenaar die er bijna 2 jaar over doet om een installatie goed te keuren zodat er een vergunning aangevraagd kan worden.

 • Mozes

  Ik moet ieder jaar ongeveer 700 M3 rundveemest afzetten. In 2007-2008 liep de prijs op tot €14 per M3. Het jaar erna lag de prijs tot mijn verbazing op €7 per M3. Mijn intermediair vertelde dat het aanbod van mest enorm was afgenomen, vooral vanuit de varkenshouderij. Zoveel dat ze zelfs mest te weinig hadden. Ik kon er met mijn hoofd niet bij hoe dit mogelijk was. Nu begrijp ik het wel: de mestscheiding was toegestaan waarmee de deur werd geopend voor massale fraude. Dat zelfs bij ons in oost Nederland de prijs voor mestafzet halveerde maakt duidelijk dat de fraude zeer grootschalig moet zijn geweest. 

 • mali

  Mozes, je lult poep

 • WT

  Hier wordt gesproken over fraude door extreme hoge gehaltes in de dikke fractie
  van gescheiden mest. Wat is extreem? hier wordt niets concreets genoemd.
  Is 30kg p2o5 en 25 kg N te extreem????
  Sharon en Jaap moeten eerst concreet worden alvorens de sector te beschuldigen.

 • agro1


  linders; welke gehaltes????

  xq6, mot kenne.

 • Tearpoal

  Feit is dat de heer Uenk en z'n leden de klant op alle mogelijke manieren blijft leeg kloppen. Dus, elk Cumela hier op aan spreken.

 • Koen Franken


  WT , denk van wel , deze gehaltes kom je tegen in na gedroogde pluimveemest .

 • info104


  Beste mensen ik wil wel even reageren op die hoge gehalte ed. gehalten van boven de 100/150 kg fosfaat die sommige exporteurs op de bon weten te krijgen is puur de zaak belazeren, en de 3 bedrijven die in de jaren voor ons dit deden zijn nu van het toneel verdwenen , maar werkten op die manier veel mestfosfaten weg.

  Nu zijn die knoeiers (3 intermedieers ) van de markt en moet de mest allemaal een plaatsje hebben + de 9miljoen kg fosfaat van 2015 (5 kg/ ha per 1 jan.) en dat word een groot probleem om ze te verwerken, dat lijkt makkelijker als dat het is en zeker om dat voor een fatsoenlijk bedrag klaar te krijgen, de aanvoer, hygienisatie, scheiden, en de afvoer van het vaste op export zetten en dan nog de dunne fractie afzetten in de akkerbouw, dat is niet voor minder dan 20 euro klaar te krijgen, dat zit nu al op ongeveer 25 euro per ton, wie houd dat vol met deze lage vleesprijzen dat is mijn grootste zorg we kunnen wel investeren maar komt die wel boven tafel dan zullen we toch garanties moeten inbouwen in de vorm van inleg geld of iets dergelijks anders gaat het net als Promest en daar zijn we niet voor in de markt . we kunnen meer verwerken maar de afzet van zowel dik als dunne fraxtie moet wel weg en dat valt niet mee.

   

 • info104


  Juur die herbemonstering vind niet plaats , we doen een bericht naar het lab om een bepaalt monster waar we vraagtekens bij hebben een heranalyse te doen , als deze een verschil geeft van meer dan 10% wordt de heranalyse als de goede gehalten geregistreerd bij rvo

  mtstermors; we zetten enkele 100.000 tonnen mest af maar maak me zeker grote zorgen over de afzet in de toekomst en nog meer om de betaalbaarheid ervan.

 • info104


  We zijn geen cumela lid maar ik weet dat daar ook wel goede dingen voor de afzet van mest worden geregeld , LTO doet ook wel goede zaken voor de sector ,ik denk dat we de meeste tegenwerking vanuit Brussel hebben omdat we een relatief klein land zijn waar goede en vooruitstrevende ondernemers zitten die vooruit willen en niet achteruit en een uitstekend stuk product op de markt weten te brengen voor een nette prijs , allen die prijs moet omhoog en dat valt niet mee.

 • tedagro

  Mozes,  er is door veel varkenshouders mest gescheiden, omdat er verplicht vanuit de overheid een percentage mest verwerkt moet worden, deze droge stapelbare mest komt niet meer bij onze nederlandse akkerbouwers terecht maar gaat op export of komt in een vergister terecht. Dat verklaart heel simpel waarom en veel minder varkensdrijfmest op de markt is gekomen waardoor de prijs zakte.
  30 % minder aanbod, dat merk je natuurlijk wel in de markt.  Er word gewoon voldaan aan de regels die de overheid stelt !

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.