Home

Nieuws 9 reacties

'Melkveehouderij moet verantwoordelijkheid nemen'

Den Haag – Kamerleden waarschuwen dat de melkveehouderij nog meer zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de fosfaatproductie te remmen.

Dat blijkt uit reacties op de fosfaatproductiecijfers van het CBS, waaruit blijkt dat de melkveehouderij haar eigen opgelegde plafond van 84,9 miljoen kilo in 2014 heeft overschreden. Het totale fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo, wordt met een productie van 172,3 miljoen kilo nog nét niet gehaald in 2014.

De VVD en PvdA hebben nog niet gereageerd. Een Kamermeerderheid wil eerst een brief over de fosfaatproductie van staatssecretaris Dijksma en daarna een debat.

SGP, CDA en PVV blijven tegenstanders van dierrechten. "De staatssecretaris moet zich niet in een vermeend Brussels pak laten naaien. Het derogatiebesluit eist niet dat bij overschrijding van het fosfaatplafond dierrechten ingevoerd moeten worden. De SGP wil dat voldoende tijd wordt genomen als nieuwe maatregelen nodig zijn en dat naar alle mogelijk denkbare alternatieven voor dierrechten wordt gekeken", aldus Elbert Dijkgraaf (SGP).
CDA-Kamerlid Jaco Geurts pleit ervoor om met de Europese Commissie afspraken te maken over de duurzame verwerking van fosfaat. "Een derde van de pluimveemest wordt duurzaam verwerkt, terwijl die wel binnen het fosfaatplafond voor de derogatie valt. We zouden hier nieuwe afspraken over moeten maken", aldus Geurts.
"De CBS-cijfers over de fosfaatproductie spreken boekdelen: de fosfaatproductie van de melkveehouderij is in 2014 veel harder gegroeid dan verwacht. Het eigen opgelegde plafond is ruim overschreden. Dit betekent dat de sector nu echt stappen moet zetten om de fosfaatproductie", zegt Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

Niet verrast

Esther Ouwehand (PvdD) is niet verrast over de cijfers. "Dit zagen we al lang aankomen. De staatssecretaris heeft teveel mensen te vriend willen houden door geen maatregelen te nemen en nu blijven de boeren zitten met steeds nieuwe maatregelen en veranderend beleid. Boeren wordt een worst voorgehouden die ze nooit zullen krijgen", zegt Ouwehand. Ze pleit voor invoering van graasdiereenheden. Ze wil snel een debat over het onderwerp.
Dion Graus (PVV) vindt de hele discussie over het fosfaatplafond verkeerd.  "We kennen geen fosfaatoverschotten maar juist tekorten! Er ligt een aangenomen motie Graus om juist meer fosfaten uit mest te gaan extraheren en opslaan en er moet snel een fosfaatbank worden aangelegd", vindt hij.

Overleg

Organisaties in de melkveesector hebben nog niet gereageerd. Over de overschrijding van het eigen fosfaatplafond is eerst op donderdagavond overleg tussen LTO Nederland, Zuivelorganisatie NZO, Nevedi, accountantsorganisatie VLB, NMV en NAJK. De eerste vier organisatie hebben in 2013 in een convenant extra maatregelen afgesproken als de fosfaatproductie van melkvee boven 84.9 miljoen kilo uit zou komen.

Laatste reacties

 • alco1

  DE KAMERLEDEN ja ja 

 • Ishtar

  Als het fosfaat plafond overtreden word, maakt het niet uit of je er mee eens bent of niet.
  Dan hebben ook de politieke partijen VOLLEDIG gefaald ==> SGP, CDA en PVV en VVD.
  Ongeacht wat ze nu vinden, immers regeren is vooruit ZIEN..........
  En ze doen nu net, of het toeval en per ongeluk het plafond bereikt is!!!
  Sneu volk die politieke figuren, boeren zeg er eens iets van, dit zijn figuren die zogenaamd voor jullie opkomen........ !!!!!
  Bizar gewoon!!!!

 • Ishtar

  @Alco, goed om te zien dat we het eens zijn!

 • alco1

  Eens????

 • Zuperboer

  Wat een wanstaltige vertoning. De Nederlandse melkveehouderij heeft zoals het een goed (individueel) ondernemer betaamt de kansen benut die er lagen en hopelijk in de toekomst ook nog zullen liggen. Het is de POLITIEK die de problemen zover ze er al zijn had moeten inschatten en voorkomen. De huidige Haagsche regenten racen van de ene naar de andere politieke enquete en tonen geen enkel ONDERNEMERSCHAP. Laat de Melkveehouderij na 30 jaar quotering nu eindelijk eens een periode van gezonde groei doormaken, desnoods door de mestverwerking DIREKT te gaan faciliteren. Melkveehouderij = Omzet = BANEN = BLOEI = vooruitgang. Stop het negatieve denken veroorzaakt door een aantal zwartkijkers (milieumensen) die ons het licht in de ogen niet gunnen.

 • Tearpoal

  In dat licht Zuperboer zouden we ook de pluim- en varkensrechten weer kunnen afschaffen, evenals de bestaande stallen emissiearm maken.
  Wat wordt boer zijn dan weer leuk.

 • LUCTOR


  Er zit een goed pensioen aan te komen voor de stoppers en nu maar hopen dat de melkprijs stabiel of nog liever omhoog gaat zodat de honger om uit te breiden bij zgn blijvers een nog iets hoger peil bereikt.

 • wmeulemanjr1

  Pers fosfaat in korrels en exporteer het naar werelddelen met grote tekorten, dan is alles ineens heel duurzaam. Hoe moeilijk kan je doen in nederland en in heel de EU. De kunstmestindustrie zal dit echter zolang mogelijk proberen tegen te houden.

 • Foxxy

  Het derogatie besluit eist niet dat bij overschrijding van het fosfaatplafond dierrechten worden ingevoerd !!!

  klaar !

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.