Home

Nieuws 32 reacties

Melkveefosfaat stijgt door eigen plafond

Den Haag – De fosfaatproductie door melkvee komt in 2014 uit op 86,1 miljoen kilo, een stijging van 5,5 miljoen ten opzichte van 2013. Dat is ruim 1 miljoen kilo meer dan het door de sector zelf vastgestelde plafond van 84,9 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van de hele Nederlandse veestapel blijft met 172,3 miljoen kilo nog maar net onder het met Brussel afgesproken plafond van 172,9 miljoen kilo. Dat blijkt uit de berekening van de mestproductie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendmaakt.

Cijfers hoger dan berekeningen januari

De nieuwe cijfers zijn fors hoger dan de eerste berekeningen in januari. Nu is gerekend met de normen voor fosfaatproductie per dier in het jaar 2014. Die zijn met name voor melkvee veel hoger dan in 2013. In de januari-cijfers van het CBS werd wel gerekend met de dieraantallen in 2014, maar nog op basis van de diernormen 2013. Daardoor was de fosfaatproductie door melkvee in eerste instantie ruim 2 procent hoger dan in 2013. De totale stijging bij melkvee is echter bijna 7 procent. Dat komt omdat nu ook de hogere fosforgehaltes in met name ruwvoer meetellen.

Fosfaatproductie varkens en pluimvee

De fosfaatproductie van de varkensstapel was in 2014 met 39 miljoen kilo 0,6 miljoen kilo lager dan in 2013. De fosfaatproductie van de pluimveestapel was in 2014 met 27,7 miljoen kilo weliswaar iets hoger dan in 2013, maar de stijging is minder dan in januari werd berekend op basis van de dieraantallen 2014. Opmerkelijk is ook de stijging van de fosfaatproductie in de categorie vleesvee na jaren met een dalende productie.

Maatregelen op komst

Op basis van de cijfers die nu bekend zijn is voor de melkveehouderij overschrijding van het binnen de sector afgesproken plafond van 84,9 miljoen kilo een feit. Dat plafond is gebaseerd op de fosfaatproductie door melkvee in het jaar 2002. Sectorpartijen LTO Nederland, Zuivelkoepel NZO, de koepel van diervoerproducenten Nevedi en de agrarische accountants (VLB) hebben in 2013 afgesproken dat dan extra maatregelen worden genomen. Dat zijn onder meer een verplichte deelname aan de Kringloopwijzer door alle melkveebedrijven en verdere verlaging van het fosforgehaltes in voer. Gesproken wordt nu ook over invoering van fosfaatrechten.

Afspraken met Brussel rond derogatie

Een ander plafond dat inmiddels heel dicht is benaderd is het nationale fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo fosfaat. Dat is onderdeel van de afspraken met Brussel over de Nederlandse derogatie. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft al meermaals aangekondigd dat dierrechten ingevoerd worden bij overschrijding van het landelijke plafond. De sector wil dat voorkomen en onderzoekt alternatieven voor dierrechten. Dijksma heeft tijdens debatten gezegd dat ze al naar alternatieven heeft gekeken, maar dat dit geen reële optie is. Ze stuurt later deze maand een brief naar de Kamer.

Laatste reacties

 • John*

  dieren en bodem heel rap scheiden in de mestwetgeving!

  wetgeving voor verantwoord bodemgebruik (evenwichtsbemesting)
  wetgeving voor verantwoorde mestafzet (bemestingrechten en mestverwerking)

  het is toch krom doordat de gewassen meer fosfor bevatten (dus ontrokken uit de bodem) hebben we nu een fosfaat overschot. Er zou nu juist meer ruimte moeten komen om wat onttrokken is aan de bodem weer aan te vullen!


 • frl


  Fosfaatreferentie 2013 nemen die toen 0 had dus eerlijke ruimte die kan nog groeien,de anderen door grond te kopen.

  De intensieve zijn toch al bevoordeeld met fosfaat referentie,de te veel aan mest konden ze (op papier)bij extensieve kwijt maar hebben nu wel mooi hogere referentie die eigenlijk op de grond van extensieve hoort.

 • Tuig

  Dierrechten voor de melkveehouders. Als pluimveehouder met grond heb ik ze ook. Probleem wordt hoe het voor alle  melkveehouders een beetje rechtvaardig te doen.

 • Probe

  Einde van de maand brief Dijksma: het is nu 21/5.... Maak je borst maar nat melkveehouders! Met dank aan LTO die lobbyde voor de zuivelindustrie. Zoveel mogelijk melken dan zakt de prijs. Hoe naïef kunnen we zijn om achter zo'n club te blijven staan??? Ik vraag het me oprecht af. 
  Uiteraard heeft varkenshouder en pluimveehouder hier geen debet aan.

 • Mtswie

  Grote groeiers bedankt.
  Diegene die geen mestprobleem hebben mogen nu ook aan de kringloopwijzer.

 • Marco22

  In de artikel staat een fout nl dat de sector dat plafond heeft afgesproken. Dat is niet waar, de Lto heeft dat afgesproken. Zo'n mariginale organisatie moet toch echt niet denken dat zij de hele Nedelandse landbouw vertegenwoordigen. 
  En dan hebben ze zich ook nog een loer weten te draaien. Want excretie en gebruikers normen kan door de Overheid zo worden aangescherpt. Lto is een slechte onderhandelaar die meepraten belangerijker vindt dan resultaten boeken en eens een keer een dikke streep te trekken. En de hakken flink in het zand te drukken.
  Waarschijnlijk spelen andere belangen mee bij lto dat kon wel eens geld zijn.

 • Pieter5775

  Blijft gegoochel met getallen deze berekening. Alles aan de hand van forfaitaire normen. BEX-berekeningen hoeven niet ingestuurd te worden, laat staan de kringloopwijzer. Snap overigens totaal niet waarom iemand moeite heeft om aan de kringloopwijzer mee te doen. In werkelijkheid is de fosfaatproduktie veel lager dan nu word aangenomen!

 • tikka


  Conclusie, hoogst waarschijnlijk komen er melkveerechten. Een en ander ten nadele van de extensieve boer, het zou mooi zijn als extensieve melkveehouders buiten schot blijven.

 • MKRouveen

  Mee eens #5. De grote groeiers met (veel) te weinig grond verzieken de hele melkveesector. Als je jezelf het eindeloze gesleep met mest en voer aan wilt doen; zelf weten. Maar nu veehouders met voldoende mestruimte ook gedupeerd worden hoop ik dat ze zelf ook inzien waar ze mee bezig zijn.

  Het fosfaatplafond is nog maar het begin, het maatschappelijk draagvlak is de volgende kandidaat. 

 • hmmk

  Ik ben het met reactie #7 eens. De werkelijke fosfaatproduktie van melkvee zal veel lager zijn; er is wel degelijk winst behaald door voer; dit vloeit voort uit de BEX berekeningen + kringloopwijzer (welke niet worden ingestuurd). Wordt de fosfaatproductie van 2014 bepaalt door forfortaire normen aan de aantallen te hangen dan geeft dit een fout beeld.

 • leftturn

  @marco: het plafond is een voorwaarde voor derogatie. lto heeft daar niets mee te maken. overschrijding plafond is einde derogatie, heel simpel.

 • cornelis 22

  Wat  is eigenlijk de zin van de kringloopwijzer etc. als het CBS weer eigen normen heeft ?

 • DJ-D

  En de wereld draait gewoon door. Hoe is het mogelijk.

 • Marco22

  @leftturn ik heb het over wat onder 'Maatregelen op komst' staat.

  Trouwens ook dat andere plafond is raar,  derogatie afhankelijk maken van totale fosfaat productie??? Wat heeft P weer met N  te maken en tussen sectoren??


 • peter1939


  rechten is geen garantie voor beperken fosfaat, zie naar pluimee....dus gewoon derogatie laten schieten, kun je ook niet maken naar pluimvee en varkenshouderij dat die dierrechten moeten hebben om melkveehouderij aan derogatie te helpen.....gewoon mest  verwerken zonder derogatie en zorgen dat kunstmest vervangen wordt door mineralenconcentraat......ben je van hoop gezeur verlost met z'n allen....

 • boeren

  In september komen pas de definitieve getallen als ik het goed heb gelezen op een andere site. Dus nog geen zorgen maken is slecht voor je hoorde ik laatst.

 • agratax2

  De snelste en eenvoudigste oplossing is niet meer fosfaat dan we nodig hebben voor bemesting in welke vorm dan ook importeren. Dit voorkomt veel gelazer, met de fanatieke milieu- en dierenvriendelijke burger. Zolang we niet op een acceptabele wijze ons fosfaat overschot kunnen verwerken en exporteren hebben we weinig keus, lijkt me. Ik stel voor om een berekening te maken wat importstop van fosfaat (eiwit rijk voer) de maatschappij gaat kosten, zowel in geld als in arbeidsplaatsen. Hebben we dit duidelijk dan is kiezen mogelijk, nu kletst iedereen richting zijn eigen straatje en is van kiezen geen sprake.

 • alco1

  De snelste en eenvoudigste oplossing de bureaucratische 'berekende' overschotten terzijde te schuiven. Ik heb verdorie al P al en PW waardes van 27.

 • HJ O R

  Ik meende dat het bevrijdingsdag was, maar nu geloof ik dat we vast geketend worden.
  LTO bedankt

 • Koen Franken


  Hoop , en neem aan dat Erik Hubers goed kijkt hoe de hazen nu gaan lopen , en dat de pluimveesector niet de dupe gaat worden omdat de melkveehouderij  zich in de nesten heeft gewerkt , en de andere sectoren hierdoor beperkt gaan worden in hun ontwikkeling .

 • Koen Franken


  De grote groeiers zijn bij deze ook de grote knoeiers , zij hebben het voor de hele sector bedorven , nu te hopen dat diegene welke dit allemaal veroorzaakt hebben daar ook het meeste voor moeten bloeien , en zeker niet die melkveehouders welke zich netjes hebben gehouden door niet als een gek uit gaan te breiden . Dus bij deze , groeien word bloeien !!.

 • xw

  IK lees hier nogal wat verwijten richting grote (melkvee)groeiers. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen, dat ik die ook niet helemaal begrijp. Maar is het mestprobleem oorspronkelijk eigenlijk niet in beeld gekomen door de explosieve groei van de staldierhouderij (lees varkens, kippen enz.) ooit in een ver verleden? Voor de duidelijkheid:ik verwijt ze niets hoor.

 • alco1

  We hebben het al zo vaak uitgelegd dat melkquotering geen garantie meer gaf op een goede melkprijs. (door de open wereldhandel) Saldo zal door de kosten voor mestafzet wel terdege onder druk komen te staan.
  Als nu de grote groeiers door hun mestafzet hier hun eigen kosten moeten ophoesten, veranderd er niets voor de boeren met eigen land.
  Klagen kunnen wel o.a. de varkensboeren die land bij akkerbouwers ingepikt zien worden door de groeiers. Echter deden zij niet allang niet hetzelfde wat nu de groeiers ook doen. Mest produceren zonder eigen land!

 • wullum


  Minder mest produceren en een betere prijs ontvangen voor het afgeleverde produkt. Het mes kan ook aan 2 kanten snijden.

 • alco1

  Wullum. Je bent geschikt voor de politiek, want daar lopen ook veel van die naieven rond.
  Een goed streven, maar zo werkt het niet, vooral als het wereldhandel betreft.
  Het is net zoiets als de uitspraak. 'Er is geen rechtvaardiger systeem als het communisme, alleen het werkt niet.'

 • koestal

  In Den Haag goochelen ze met cijfers ,als het maar in het nadeel van de boer is ,die ambtenaren zijn allemaal millieufanaten,proberen altijd de boer in een kwaad daglicht te zetten. Dat doen ze al jaren en ondertussen heeft Nederland een flink overschot op de betalingsbalans door de agrarische expoert

 • Tearpoal

  De mest verwerken is de toekomst. De verwerker registreerd de inname P en hoeft zich vervolgens niet te verantwoorden voor de afzet. Het P probleem is hiermee politiek in een keer opgelost.

 • agro1


  dierhouderij zonder grond, of met een niet toereikende oppervlakte, gerekend naar de gehouden aantallen, (welk dier dan ook, zwijn, geit, kip, koe of knijn), is toch gewoon industrie. niet schijneilig doen!!!! as de industrie der zich mee bemoeit, wordt er enkel nog geknoeid.

 • sneek1


  het zal wel weer netzoals in 1984 worden, destijds metde invoering van het melkquotum. De veroorzakers worden beloond. Oftewel de extensieve bedrijven, die de problemen niet veroorzaken, worden gestraft

 • alco1

  Regels die er gemaakt worden hebben altijd een keerzijde.
  Men moet zich als wetgever nergens mee bemoeien. Wie groeien wil moet dit zelf kunnen beslissen.

 • Koen Franken


  Iedere sector heeft een eigen fosfaatplafond waar men zich aan moet houden , varkens en pluimveesector hebben productierechten dus is het onwaarschijnlijk om dan alsnog door het plafond te gaan . De melkveehouderij had een melkquota , dit was het instrument om niet door het plafond te gaan . Maar nu het melkquota is verdwenen heeft men gas gegeven en door het plafond gegaan , men wist dat als dit gebeurde dat het gevolg hiervan  melkveerechte zou zijn . Het verhaal is echt niet zo moeilijk .

 • alco1

  Vergaat de aarde doordat men door het plafond gaat??
  Domme afspraak die de boeren door de neus geboord is.
  Ik snap nog steeds niet welk nut die afspraak heeft, misschien wel des temeer omdat ik zelfs P al en PW waardes heb van slechts 27.

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.