Home

Nieuws

Meer organische mest verkocht door CZAV

Wemeldinge - Bij CZAV is er dit voorjaar 15 procent meer organische mest afgenomen dan vorig jaar.

Dat laat de agrarische coöperatie vandaag weten. Deze uitbreiding is gerealiseerd ondanks het feit dat de plaatsingsruimte van fosfaat kleiner is geworden. De redenen voor de toename zijn het gunstig verloop van het voorjaar, het actieve adviesbeleid en een goede infrastructuur met lokale loonwerkers en regionale distributeurs, aldus CZAV. De marktuitbreiding die hierdoor is gerealiseerd is niet ten koste gegaan van de omzet kunstmeststoffen.

De omzet rundveedrijfmest is – volgens verwachting - aanzienlijk vergroot als gevolg van de mestwetgeving. Dit is ten koste gegaan van de omzet in varkensdrijfmest, dat met 80 procent nog veruit de meest gebruikte mestsoort is. Met de toepassing van rundveemest doet CZAV verschillende proeven dit jaar. Enerzijds om de landbouwkundige waarde met betrekking tot opbrengst en kwaliteit van de gewassen vast te stellen en anderzijds om met toevoegingen de uitrijdbaarheid en homogeniteit te verbeteren. In de nazomer worden hiervoor proefvelden aangelegd met toepassing in de groenbemester. De aanvoer van organische stof in combinatie met de mineralen staat hier centraal.

CZAV constateert dat de belangstelling voor dunne fractie toeneemt. Wel vormt de prijs en de logistieke inpassing een rem op de ontwikkeling van dit product.

Of registreer je om te kunnen reageren.