Home

Nieuws

Landbouwonderwijs in kwart eeuw geminimaliseerd

Groningen- In het proces van schaalvergroting in het middelbaar beroepsonderwijs is het landbouwonderwijs geminimaliseerd. De landbouw- en tuinbouwopleidingen zijn nog maar kleine studierichtingen, die te weinig arbeidskrachten afleveren voor het agrarische bedrijfsleven.

Ruim 25 jaar geleden telde Nederland nog 186 zelfstandige instellingen voor agrarisch onderwijs. Nu zijn er nog 13 AOC's, 4 HBO's en een universiteit over, die zich hebben verbreed tot groene onderwijsinstellingen die zich richten op milieu, leefbaarheid in steden, gezond eten en leven, waterbeheer en duurzame energie. De specifieke landbouw- en tuinbouwopleidingen zijn daarin nog maar kleine studierichtingen.

De AOC's, die dit jaar het 25-jarig bestaan vieren, zijn niet meer in staat om op eigen houtje arbeidskrachten af te leveren die de vaardigheden en vakbekwaamheid hebben waar het het bedrijfsleven om vraagt, zegt Roel Schilt. Hij is oud-bestuurder van AOC Terra, de instelling voor het groene onderwijs voor vmbo en mbo in Groningen en Drenthe. Om weer in die vraag te kunnen voorzien, moeten AOC's worden omgebouwd tot regionale kenniscentra die intensief samenwerken met het bedrijfsleven, aldus Schilt.

Of registreer je om te kunnen reageren.