Home

Nieuws 68 reacties

'Landbouw bedreiging voor natuur in Europa'

Brussel - Hoewel er ook goed nieuws valt te melden over de natuur in Europa, trekt de intensieve landbouw een zware wissel op de leefgebieden van veel diersoorten. De druk op de natuur en wilde dieren blijft onverminderd hoog. Dat valt op te maken uit het rapport 'Staat van de natuur in de Europese Unie', dat woensdag is gepubliceerd.

De invloed van de landbouw op gras-, duin- en watergebieden pakt in sommige gebieden slecht uit voor de biodiversiteit, die dan ook nog altijd afneemt. Het gaat dan onder meer over overbegrazing en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Wel beschouwen de onderzoekers van het Europese Milieuagentschap ongeveer de helft van de vogelsoorten in de EU als 'veilig', wat inhoudt dat ze niet met uitsterven worden bedreigd.

Met veel vogelsoorten waarvoor beschermde gebieden zijn ingesteld, gaat het erg goed. Maar andere soorten zien hun populatie afnemen. Van alle vogelsoorten geldt 17 procent als bedreigd. Nog eens 15 procent staat zwaar onder druk.

Het rapport beslaat de periode 2007-2012 en geeft volgens het agentschap het meest complete beeld van de verscheidenheid aan diersoorten tot nu toe. Het inventariseert de waarnemingen van de lidstaten in het Natura 2000-netwerk. Dat omvat beschermde natuurgebieden die 18 procent van het landoppervlakte van de Europese Unie beslaan, en 4 procent van de zee.

EU-Commissaris Karmenu Vella (Milieu) ziet het rapport als een duidelijk bewijs dat het beschermen van kwetsbare natuurgebieden en ecosystemen erg effectief is. "Maar het onderstreept ook de omvang van de uitdagingen die er nog zijn."

Laatste reacties

 • agratax2

  Europese intensieve landbouw bedreiging voor diersoorten. Zou de intensivering van d elandbouw elders op de wereld geen bedreiging voor de flora en fauna zijn? Ik vrees dat buiten ons gezichtveld de intensivering van de  landbouw net zoveel of meer schade aanricht. Hieruit is maar <em>een</em> conclusie te trekken 'De mensheid trekt een (te) zware wissel op de mondiale natuur'. 

 • Klomp


  Allemaal op houden met eten en ademhalen, alle problemen opgelost.

 • wienbemelmans

  De groene maffia zal de boeren hier de nek omdraaien hoe den ook
  de weelde plaagd die mensen ze hebben totaal niet in de gaten wie
  hier brood op de plank brengt zij in iedergeval niet.alles moet natuur
  worden

 • boer drenth


  Ik begrijp niet ,dat een blad als de BOERDERIJ aan deze onzin aandacht schenkt.

 • trijnie

  boer drenth, je kunt je ogen niet sluiten voor wat er in de wereld gebeurt.
  Er is meer dan het bedrijf alleen.

 • schoenmakers1

  je kunt de tekst ook omdraaien, natuur bedreiging voor de landbouw, ik denk dat hier meer waarheid in zit

 • ohzo

  Trijnie ook weer wakker? Leuke natuur in Oostvaardersplassen en wolven dichtbij scholen. In Denemarken heeft een grote groep akkerbouwers en veehouders de deense regering voor de rechter gedaagd, omdat de regels tegen de EU wet ingaan en kompleet doorgeslagen. Dat gaan de boeren zeer waarschijnlijk winnen. Kijk ook eens om je heen of alles wel zo veroorzaakt wordt door landbouwers.

 • PetervanKempen


  Wij weten toch dat de linkse fracties in de EU talent hebben alles zo te publiceren dat het negatief tov de boeren klinkt?

  Micchien is het jullie niet opgevallen maar men heeft het opeens in dit stuk over de effectiviteit van natura 2000 gebieden en dan ben ik weer even de weg kwijt, dat is toch geen boeren land?

  De kern is natuurlijk, dat er meer winst te behalen valt met de 80 % bagrarische gronden verstandiger gebruiken dan met het volp[lempen met galloways en heckrunderen van omheinde sterfhuiskonstructies als de OVP.

  Een ook, dat de ganzen opvang in de WINTER alleen succesvol kan zijn door de inbreng van BOEREN land voor fourageer gebied.

  Een weidevogel beher door BOEREN meer oplevert dan een keivit in de OVP wildernis.

  Trijnie kun je het nog volgen?

  Als de ITALIAANSE, FRANSE, Roemeense , Spaanse en overige EU boeren ook maar een FRACTIE hierin meegaan en leken op de  Nederlandse boer,  dan waren alle doelen nu gehaald.

  BOEREN, die moeten het doen, Natuurfreaks die claimen de eer.

 • trijnie

  Ohzo, ik heb in de veertig jaar dat ik op het platteland woon, het natuurleven kapot zien gaan.
  Ja dankzij het intensieve landbouwbeleid en boeren die niet anders konden dan erachteraan gaan.
  Waar eerst de weiden vol zaten met weidevogels, kruiden en insecten, hazen, allerlei soorten vlinders en vleermuizen is het nu groen als gras of bruin als stxxt.
  Alles is kapot, dood, weg. Nog nauwelijks leven.
  Zo liggen de feiten,leuker kan ik het niet maken.

 • DJ-D

  Ja Trijnie heel Nederland is gemaakt door de mens en ziet er anders uit als jaren geleden. Wegen steden dijken turfwinning inpoldering deltawerken rivierindammingen stuwen alles heeft effect op de natuur. We zullen toch ergens moeten leven. Natuur is enorm sterk. Daar zullen we nooit van winnen. Stuur iedereen Nederland uit en binnen no time is bijna alles weer zoals jij het graag zag. 

 • joannes

  Beste @Trijnie je laat je teveel beïnvoeden door al die luidpraters die met Tellen en Meten proberen nieuw bewijs voor hun veronderstellingen te vinden. Maar en passant brengen ze wel weer nieuwe normen in van ¨natuur¨die al jaren niet meer te vinden was. In de jaren 70 en 80 zat er geen kikker meer in d sloten wanwege de bestrijdingsmiddelen of de open vuilnis belten waar door gemeente maar óók industrie vrolijk gestort werd. Reigers en Ooievaars moesten geimporteerd en gekortwiekt worden om ze in Nederland te houden, omdat ze allemaal overvlogen op straffe van verhongeren. De Veluwe, het natuurgebied toen nog, ging dood aan zure regen werd gezegd. Nu alles is weer hersteld en erger, nu worden de boeren verdreven door Natuurfreaks die geen gras of bouwland kunnen zien laat staan een landbouw machine. We zijn compleet doorgeslagen door al die napraters die mogen stemmen!  

 • joohoo

  Conform de geldende regels.

 • Elevage

  het gaat hier om 18% oppervlakte van beschermde natuurgebieden in EU.
  Er wordt niets gezegd over die andere 82%, die niet beschermd is, maar het waarschijnlijk prima doet!

 • bramegberts1


  'Landbouw bedreiging voor natuur in Europa' Zet ze maar tegen elkaar op. Een boer die geen oog heeft voor natuur weet niet waar hij zijn bestaansrecht aan ontleend. Natuur die geen oog heeft voor de boeren om haar heen zal nooit zo gedijen als wannner de harmonie er wel is. De boeren weten  dat al eeuwen lang de natuurfreaks willen het wiel steeds opnieuw uitvinden.

 • LUCTOR


  Landbouw is natuur de mens behoort toch ook tot de natuur en deze beoefend landbouw of zit ik er naast?

 • Henk j

  Natuur bedreiging voor de landbouw en voedsel bekijk de film oorlogswinter dan waardeer je misschien de landbouw iets beter !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • agro1


  dank zij de overdaad aan gans- en kraaiachtigen zijn de aantallen andere vogeltjes achteruitgegeaan. verdringing heet zoiets. onze geliefde zich natuurvrienden noemende naïevelingen horen dit te ontkennen en doen dit dan ook braaf. ja, de ontkenningsfase he????

 • koestal

  ach,de burger haalt gewoon het voedsel uit de supermarkt,verder wordt er niet nagedacht,die boer is gewoon met de trekker op het land aan het spelen,dat is een hobby van hem,t,is lekker op de trekker !

 • koestal

  De predators worden ook beschermd ! daarin wel een toename

 • koestal

  De natuur is ook een bedreiging voor de landbouw !

 • agratax2

  Wanneer gaan deze natuurfreacks een kijken wat hun zo geliefde Palmolie plantages (duurzame brandstof) aanrichten aan de lokale natuur. Hier worden niet alleen mensen (zijn overvloedig aanwezig) maar ook mensapen (bedreigde diersoort) van hun woonstee verdreven, de eerste wordt vluchteling in eigen land en de tweede sterft eenvoudig uit omdat de eisen voor behoud van zijn leefgebied hem te weing bos laten om zich te voeden en te verschuilen. Nee daar praten de natuurbeschermers niet over, maar wel kankeren op de afname van vogels in Nederland, terwijl in Zuid Europa dezelfde vogels bij bosjes worden gevangen voor consumptie. Onze natuurbeschermers hebben aan de boeren geen boodschap, zij willen baas zijn over Nederland en hun eten kopen ze wel uit Zuid Amerika waar de flora en fauna met groot materiaal worden omgezet in landbouwplantages ter wille van goedkoop eten voor onze natuurbeschermers. Hoe lang gaat deze (natuur)kruik te water??? 

 • trijnie

  @joannes, wat de kikkers betrefd heb je een punt. Toen wij hier kwamen wonen waren er nauwelijks kikkers en in de sloten groeide nauwelijks planten. Je kon er voor de schouw even bij langs met de zeis en klaar was het. Of het nu kwam omdat er haast niet gemest werd of doordat het waterschap middelen gebruikte dat de plantengroei tegen hield, laat ik in het midden.
  Inmiddels zijn de kikkers terug. Dat is waar. Maar ik mis de weidevogels, het was altijd prachtig in het voorjaar dat gejubel van Grutto, Wulp, Veldleeuwerik enz.
  Dit jaar is het weer minder, het kon volgend jaar weleens helemaal afgelopen zijn.
  Boeren zijn zo intensief op het land, er komt niks meer van terecht.
  Daarom is het goed dat er gelukkig, nog boeren zijn die aan weidevogelbeheer doen. In de Mastenbroekerpolder zijn nog veel weidevogels, daar beheren veel boeren nog extensief.
  Maar het gewone boerenland is verworden tot industriegebied.
  En niet alleen in de polders maar ook in gebieden als de achterhoek waar houtwallen 

 • trijnie

  vervolg :waar houtwallen worden gesloopt om percelen groter te maken is het armoe geworden.
  Daar leggen veel zangvogels het lootje. De Ortholaan is al verdwenen uit Nederland.

  En ik heb er wel begrip voor dat het ook bij boerenbedrijven groter en efficienter moet maar het is wel een gemis. En daarom is het nodig dat er natuurgebieden zijn die iets van de teloorgang kunnen opvangen.

 • alco1

  Sinds de burger zich begon te interesseren voor de natuur en er zich mee ging bemoeien is het falikant mis gegaan.

 • ohzo

  Natuur als in Oostvaarderplassen Trijnie? Als er iets schandaligs is. En daar zit ook geen kievit, omdat er geen grassprietje is waar ze hun ei kunnen verbergen. Als we, boeren, en zelfs mijn ouders van ver in de 80 zeggen dat roeken en kraaien veel nesten leegplunderen wordt daar niet oo gereageerd. 

 • veldzicht

  Hier in de omgeving zijn/waren ook veel boeren die aan vogel bescherming doen,
  op sommige bedrijven stikte het van de grutto,s kievitten en tureluurs maar van lieverlee geven ze er allemaal de brui aan,de lust tot beschermen vergaat je wel als alles wordt op gevreten door de kraaien ,vossen en reigers die uit die nieuw aangelegde natuurgebieden en bossen  komen.

 • trijnie

  @ohzo, zeker geen natuur als de ovp.
  Neen, het oude boerenland was goed voor heel veel natuur. Wel door mensenhanden gemaakt en beheerd maar er was veel natuur welkom.
  Ik vraag mij wel af hoe het op den duur zal worden in de ovp, zonder ingrijpen van de mens.
  Maar ik heb gehoord dat men zich er toch mee gaar bemoeien, we wachten af. Volgens mij hebben ze daar de fout gemaakt om er grote grazers in te brengen en dat gaat bepaald niet goed.

  Het boerenland zou al verbetert kunnen worden als de erven wat natuurlijker en mooier zouden worden. Er zijn wel boeren die een (gedeeltelijke) houtwal bij hun bedrijf zetten maar in veel gevallen is het een gebouw dat er zo is 'neergesmeten' lelijk lomp in het landschap. Geen plaats voor vogels, egels en alle grut.

  Echte industriegebieden worden veelal nog aangekleed met struikenen bomen en water.....

 • ohzo

  Trijnie, in veel ruilverkavelings gebieden is/ was het een plicht om boomwallen om je bedrijf te zetten. Dit kost alleen tijd, voordat het boompje groot is. Ik weet alleen niet of dit in de Flevopolder MAG van de overheid. Dus niet de veehouder afkraken. 
  En dan als je eigen geplante boomwal een beetje uit de kluiten groeit en je wilt hem insnoeien moet je een vergunning aanvragen of je krijgt de politie op je dak. Dus velen zijn toch ietwat terughoudend.

 • idv

  Er is maar één oplossing maar daar mag blijkbaar geen aandacht meer aan besteed worden ! Over de ganse wereld en zeker in die landen die slechts een oplossing zien voor hun mensen en dit is uitwijken en andere landen overbelasten.

  De oplossing is geboortebeperking in al die landen STERISATIE na het tweede of derde kind ! Denk aan China en de positieve stap dat dit land heeft kunnen maken dank zij de één kind politiek.

 • Jan Veltkamp


  Ik wil geen namen noemen van voorgaande schrijvers maar op de holterberg zijn de korhoenders verdwenen. Na herhaalde pogingen ze terug te planten, wat enkele MILJOENEN gekost heeft, zijn onze natuurdeskundigen er nu eindelijk achter gekomen dat de kuikens sterven door honger!!!! De holterberg, een natuurgebied van jewelste en de diersoort verarmt door uithongeren. Daar hoor ik niemand over.

 • joohoo


  Waar moet een weidevogel van leven als er geen insecten meer in het gras zitten??.

  Verschraling is hooftoorzaak no 1.

  Ondergronds aanwenden no 2.

 • veldzicht

  Boeren laten we eerlijk zijn ,als je tegen de loonwerker  eind april zegt ram al dat gras er maar af met je 7 meter brede maaier en eind mei herhaal je dit weer
  dan blijft er echt geen vogeltje meer over. daar valt niet tegen te beschermen.


 • alco1

  Dat is de waarheid veldzicht, maar wat is daar tegen te doen?
  Echter moeten we daarnaast van de andere kant ook eerlijk zijn.
  Hoeveel jongen kan een weidevogel wel niet grootbrengen zonder vijanden!
  Vroeger met ploegen verplaatste je gewoon een nest op het geploegde ernaast en twee rondjes later ging het broeden al weer verder.
  Nu laten we velen vierkante meters ongeploegd, maar de nesten zijn de andere dag verdwenen.
  Wat je ook beschermd. De predatoren zijn er ook debit aan.
  Van welke kant ook je het ook bekijkt. We moeten wel realistisch blijven.


 • Momfer

  juist veldzicht, en niet alleen geen vogeltjes ook het haas en het konijn en de reekalveren worden door de gehaktmolen gehaald.

 • trijnie

  joohoo, als er geen kruiden, bloemen, meer in het gras mogen groeien, komt er geen insect meer op. Wel ganzen, die vinden dat eiwitrijke gras super.

 • alco1

  cookie en trijnie. Er zijn gras landen genoeg waar later gemaaid wordt en genoeg kruiden en bloemen mogen groeien. Maar ook daar zie je ze niet meer.
  Doe de oogkleppen eens af.

 • alco1

  Daarnaast heb ik eier zoekers die nesten arcenteren ( in het verleden tien tallen, nu maar één kievietsnest en twee wulpennesten. Maar beschermen heeft geen enkele zin, ook dan worden ze een prooi voor ze zelf kunnen vliegen. 

 • Jan van het Zand


  Ik heb in Nederland nog nooit een papagaai of een python in een oerwoud gezien. De dieren zijn er wel bij de burgers, maar het oerwoud bieden ze hun dieren niet aan. Het welzijn van deze dieren is er simpel weg niet in Nederland.
  Maar door de burgers hebben we wel biodiversiteit op het balkon en op het flatje, zowel wat betreft flora en fauna. Bravo.

  En wat de landbouw betreft in Nederland. Hoe meer eisen er aan de landbouw gesteld worden, hoe hoger de kostprijs wordt, en des te meer er geautomatiseerd en gerobotiseerd wordt om de schaalvergroting te bereiken waarmee dan toch nog nettekus een inkomen verdiend kan worden.
  Dan moet er toch iets wijken in de weide of op de akker. En dat zijn de vogels. Hoewel we zitten wel met grasvretende dikke ganzen van 5 tot 10 kg opgescheept en daarvan zijn er in Nederland intussen wel een 3 miljoen teveel van. En die vreten het gras van de koeien op. Zelfs muizen vreten 100.000 ha kaal in Friesland en vernietigen het. 
  Hoezo is er geen natuur. Het is ongelijk verdeeld, dat is een betere conclusie.

 • no-profile-image

  De NL boer is zo zo slecht,alleen de natuurvrienden zijn geweldig.
  Die eten soja/tofu waar hele oerwouden voor plat gaan,ze eten tropisch fruit zoals ananas die bv in Thailand groeit waar honderden hectares alleen maar ananas staat en alle bos hiervoor wordt gekapt en niets anders meer groeit en waar om de zoveel weken de spuit met Hyvar X over gaat waar mensen zonder beschermende kleding tussen de scherpe ananasplanten door lopen en zeiknat worden van de herbicide en een tshirt voor hun mond staan te spuiten.
  Maar ja,dat is een ver van mijn bed show,drink rustig verder van uw superfood grassmoothie en trap de NL boer nog maar verder in de stront.
  Denk erom vooral niet verder of beter nadenken en vooral die balk niet uit uw ogen halen en steun alle natuurclubs en beloon ze reikelijk met subsidies en giften en zij zullen u zeer dankbaar zijn en gaan lachend naar huis met een bovenriant salaris en zij hopen dat ze u nog jaren kunnen voorliegen en hopen dat de leugen nooit zal uitkomen zodat men u nog jaren kan uitmelken.
  Slaap lekker verder en vooral niet nadenken (kuddegedrag)

 • veldzicht

  Zo is dat Alco,De natuur beschermers zijn zelf ook schuldig met de aanleg van natuurgebieden waar het stikt van die rovers die beschermt moeten worden,helaas het is niet anders daar ik zelf ook vogel lief hebber ben gaat het me wel aan het hart. o ja, waar er hier ook zat van zijn, zijn verwilderde katten
   ( of zijn het gewone huiskatten?)als je s,avonds het land in gaat kom je er altijd wel een paar tegen.

 • ohzo

  En ' dat eiwitrijke gras' is er ook wel knap van af. Ik ben ooit nog eens zeer jong geweest, maakten eerste snede graskuilen van 20% cp en meer. Nu, 15-16. als het al goed gaat.

 • koestal

  Hoeveel grond hebben de stedenbouw en wegenbouw de laatste tachtig jaar niet opgeslokt,daar zaten vroeger ook kieviten en grutto,s

 • koestal

  spaar de predators,dan zie je het resultaat en wel de oogkleppen af doen

 • trijnie

  Ik heb het over mijn eigen woonplek waar het vroeger stikte van de weidevogels en waar nu nagenoeg niets meer is.
  En over predators gesproken : roofvogels zijn er meer gekomen, reigers ook maar voor de rest worden de vossen nog steeds afgeschoten.
  Maar het veranderend landbouwbeleid is de grootste predator .
  Hoe verklaren jullie het dan dat er in de Mastenbroekerpolder nog volop weidevogels zijn?
  Ook daar zijn vossen en roofvogels maar daar werken ze op grote gedeelten nog op de oude landbouwmanier.

 • alco1

  Zo zo Werken ze daar nog op de oude landbuw manier. laat ze het niet horen.
  Misschien bestrijden ze daar de predatoren op de oude manier.

 • mkastelein@hetnet.nl

  Laten we het andersom zeggen. Natuur is een bedreiging voor de landbouw.

 • DJ-D

  Nee trijnie laat ze dat niet horen. Veel grote vooruistrevende bedrijven hoor. Maar kijk op deze website: http://www.anv-camperland.nl/ ;

  Wij zijn er ook bij aangesloten, maar dit jaar hebben we hier nog maar 2 gruttos en 4 tureluurs. Vorige week weer 2 gruttopaartjes vertrokken want nesten opgegeten.  Ook weleens 50 nestjes gespaard. Verhoudingen zijn totaal uit balans door de vele predatoren. Heel erg frustrerend. 

 • LUCTOR


  Ze mogen mijn grasland hebben voor het zgn vogeltjesland de vergoeding die er voor betaald wordt is op geen enkele manier te verdienen met wat voor agrarische tak.

 • J@gertje

  Trijnie wil terug naar de tijd van Bartje

 • PetervanKempen


  @ trijnie, dokken voor vogeltjs land, en de bijkomende inefficiency van de productie erop,  en dat onding wat ze predatie protocol noemen inruilen voor meer mogelijkheden predatoren te bestrijden, en je krijgt je Jac P thijsse landschapje met alle vogels erin zo weer terug.

  helaas, agrarisch natuurbeheer is weer verder beperkt. Vogeltjesland  mag nu alleen naast de broedplaatsen van vossen en roofdieren die natuurterrein heten. Tsja die onbeperkt voortfokkende ganzen en vossen daarin moeten toch ergens hun eten halen?

  Maar, er zijn boekjes waarin je kunt zien hoe het 'vroeger' was. VROEGER KON JE BEHEREN, nu kun je zulks alleen BEGEREN. Laisser faire, het nieuwe grote nietsdoen door de terreinbeheerders, levert ook niets op aan vogels.

  De tijd waar jij naar terug wil Trijnie werd er 100% aan wildbeheer gedaan , nu niet , en ziedaar het resultaat!

 • poort

  Trijnie! Ik ben t helemaal met je eens! Was ik vroeger in de polder hoorde niet anders als gruttos kieviten en zelfs de veldleeuwerik hoorde je hoog in de lucht! Ik heb zelf MAS opleiding gedaan en tis heel dubbel, regels en kostenbesparing....bijvoorbeeld,mestuitrijden,zoveel regels...vroeger bovengronds en t hele jaar door. Men heeft geen keus om te kiezen voor intensieve landbouw want met al die regels worden de kosten hoger en probeer je meer van je land te halen kwa eindoprbrengsten om die kosten te dekken ten kostte van de natuur! Ik ben voor kleinschaliger en meer opbrengsten naar de boer rechtstreeks! Als ik een duppie meer moet betalen voor een liter melk die rechtstreeks naar de boer gaat om kleinschaliger te produceren of biologisch.....graag! 20 cent? Ook! Maar wel rechtstreeks naar de boeren in plaats van de appie of jumbo! Krijgen wij de vogels terug en komt er meer rust op t land.....de EU doet t eigenlijk zelf en in den haag volgt men als een slaaf van die zogenaamde EU......

 • Jan van het Zand

  Nog een paar weken en de politieke infanterie in Den Haag gaat weer op zomerreces. Wij eren Marianne Thieme voor de lans die ze gebroken heeft voor de barbecue op het Binnenhof. Geweldig meid.
  De varkenshouderij kan nu allerlei varkensvlees voor de barbecue aanbieden. Zelfs een varken aan het spit dat grootgebracht is zonder antibiotica.
  De pluimveehouderij kan dat inmiddels ook al.
  De dieren kunnen al dan niet gescharreld hebben, al dan niet gecastreerd zijn. En het kan streekgebonden zijn. 
  Helaas is het rundvlees wat duurder dit jaar. 
  Maar daar staat tegenover het goedkope kunstvlees van manlief.

  Heren en dames politici, bedankt voor jullie enorme inzet. De helft van de tijd was het onzin, waar jullie over gedebatteerd hebben. Immers, er lagen onderwerpen niet meer op jullie bordje. Maar bemoeials als jullie zijn, jullie horen jullie zelf graag belangrijk zijn. Doe in de zomer wat aan jullie burnout en kom dan tot de conclusie dat er ook minderheden zijn in onze samenleving die niet gehoord worden en wiens wensen onvoldoende worden gefaciliteerd. Kom met een goed voornemen terug uit zomerreces: Luisteren naar de bevolking en handel daarna.

 • geen boer

  wanneer bemesting (hoeveelheid en aanwendingmethode) en afschot predatoren weer net zo worden als 25 jaar terug, dan zijn binnen no-time de weidevogels weer terug.
  In arme natuurgebieden zit nooit een weidevogel, en vroeger werd er ruwweg op dezelfde wijze en tijdstip gemaaid en gezaaid, dus daar kan het verschil niet in zitten.

 • veldzicht

  @Geen boer, vroeger op het zelfde tijdstip gemaaid? 40 jaar terug werd bijna
  alles gehooid en kon je niet eens voor 1 juni maaien omdat anders  het hooi
  de berg uitbroeide. door de kunstmest ging het hooien al moeilijker  om dat het gras te pittig werd voor hooi.

 • koestal

  Ook de dassen zijn in aantal toegenomen,struinen s,nachts alle weilanden af om eieren en jonge vogels op te vreten,je ziet ze overdag niet maar zijn er wel

 • crisismanager

  in belgie zijn ze op het moment met codes aan het werken,als je tegen natuurgebied grenst word krijg je zowieso rood en word je millieuvergunning niet meer verlengd,dus stoppen,krijg je oranje moet je 30 % van de capaciteit inleveren bij vernieuwing vergunning.135 bedrijven hebben rood gekregen.en als je tegen een een drukke weg woont of tegen industrie,krijg je ook code rood omdat ze jou landbouwbedrijf dan sluiten om de uitstoot van deze weg of industrie te compenseren.is dit allemaal nog normaal ZE DOEN GEWOON JE DEUREN DICHT !!!!
  mensen die vorig jaar nog een vergunning hebben gekregen voor een nieuwe stal en deze stal gebouwd hebben krijgen dit jaar te horen dat hun vergunning niet meer verlengd word.er zijn er bij die al in 2016 zouden moeten vernieuwen.natuur en landbouw hebben altijd perfect samengegaan,er is niemand maar dan ook niemand die meer met natuur te maken heeft dan een boer,hij leeft er van.de seizoenen, het weer.en ik kan geweldig genieten van de reeen in de wei ,de reigers,zwaluwen en alles wat er hier zit.en overal waar natuurorganisaties het bos of land beheren is het grofweg een schande.schraal ,dor her en der nog een dooie boom het is net woestijn

 • koestal

  Parel,veel politici gaan op vakantie naar Frankrijk ,naar het land waar het leven nog goed is,ik zou zeggen ,,Blijf er maar'' we redden ons hier wel zonder al die flauwe kul over dierenwelzijn

 • koestal

  dag vogels ,dag bloemen ,blij met de predators bij natuurmonumenten,kunnen daar geen kwaad doen

 • no-profile-image

  Is er misschien iemand die mij de definitie van 'natuur' kan geven? Het lijkt misschien een simpele vraag, maar het antwoord kan ik nergens vinden. Hoewel; laatst hoorde ik Marc van Tweel van Natuurmonumenten een wel erg simpel antwoord droppen. Tijdens een intervieuw bij radio BNR gaf hij als antwoord op bovenstaande vraag dat  'natuur datgene is wat de mens als natuur ervaart.' Kijk, tegen dit soort simplistische doelredenatie is geen kruit gewassen. Graag lees ik daarom een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op mijn vraag. Wie durft?
   

 • koestal

  @ 23.44 wetenschappelijk zal betekenen van achter het bureau

 • boerke brabant

  20 jaar terug werd er meer en anders bemest, en er zaten tientallen weidevogels op ons land. (het werd intensiever bewerkt) Ook de jacht op vossen, ganzen en kraaien was anders. Nu minder bemesting, akkerranden, bloemenranden, vossen en kraaien. En geen nest gevonden van weidevogels. .. Ra ra ?

 • Jan van het Zand

  De kop van het artikel klopt volgens Sharon Dijksma van geen kanten. 
  Sharon heeft heel duidelijk stelling genomen. Zij heeft gezegd:

  Landbouw is ook natuur.


  En Sharon heeft hierin gelijk.

 • koestal


  Laat eens zien hoe je van de natuur kan eten ,dus de supermarkten maar sluiten

 • PetervanKempen


  Landbouw  IN EUROPA is bedreiging, niet die in nederland, want als men in Belgie Frankrijk , Italie en Griekenland en en en---- in Europa  ook maar een beetje onze kant op ging , zoals we bijvoorbeeld doen met fouragergebieden voor te rekganzen en zoals wij toch veel strikter zijn in natuurbewscherming dan wie dan ook, dan hadden we niet die gedachtes over de impact van landbouw op natuur.

  Tussen haakjes, alle anti jagers en boeren geitewollen sokken : de aantallen kleinwild, dus hazen, konijnen, duiven, eenden , ganzen maar ook reeen , vossen , marters, ooievaars, reigers, zangvogels, en ga nog maar even door zijn in Nederland het hoogst per hectare boerenland tov de anderen in EU.

  ZEGT TOCH WEL WAT DACHT IK? Ondanks die door vele sokken vevloekte jacht! Hebben jullie wel eens gezien wat er aan beschermde vogels omlaag gehald wordt in Frankrijk, Belgie en Italie? Niet best.

  Is wel Europa.

  Het <span style='text-decoration: underline;'>GAAT DUS NIET over ons</span>!

 • koestal

  In Frankrijk jagen ze nog op kieviten ,en hier maar klagen dat er elk jaar minder kieviten terug komen

 • pinkeltje


  In Noorwegen schieten ze op zeehonden, hier brengen we ze naar de creche.

 • info104


  Dat soort mensen als trijntje horen in de stad en niet op het platteland zij verpesten de leefomgeving van de hele agrarische gemeenschap met hun gezeik over dingen waar ze geen verstand van hebben.

 • koestal

  spaar de predatoren , dan is het gauw afgelopen

Laad alle reacties (64)

Of registreer je om te kunnen reageren.