Home

Nieuws

LTO: beperk claim op ontwikkelruimte PAS

Gouda - Agrarisch ondernemers moeten zich beperken in het claimen van ontwikkelingsruimte in het Programma Aanpak Stikstof, zegt LTO Noord.

Beleidsmedewerker Andries Middag van LTO Noord zei woensdag op een informatiedag over het PAS in Gouda dat het systeem voor een deel is gebaseerd op de onderlinge solidariteit van veehouders. "De ontwikkelingsruimte moet ter beschikking komen aan bedrijven die de ruimte nodig hebben."

Vergunningen

Als boeren onbenutte ruimte gaan claimen, kan dat gevolgen hebben voor de mogelijkheden van andere bedrijven om uit te breiden.

Middag reageert op  het grote aantal aanvragen voor een Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) die op de valreep worden ingediend voordat het PAS op 1 juli van kracht wordt. Eerder was al bekend geworden dat in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel honderden aanvragen zijn ingediend. Woensdag werd duidelijk dat in de provincie Zuid-Holland zeker nog tweehonderd vergunningaanvragen op behandeling liggen te wachten. Jurist Emilie van Schaik van de Omgevingsdienst Haaglanden zegt dat die aanvragen – als ze compleet zijn – zullen worden afgehandeld onder het oude regime.

Bestaande rechten

Onder het PAS kan de provincie vergeven ontwikkelingsruimte voor uitbreiding van bedrijven weer intrekken, als daarvan geen gebruik wordt gemaakt. Onder de bestaande regeling kan dat niet. Dat leidt ertoe dat agrarisch adviseurs hun klanten aanbevelen wel een vergunningaanvraag in te dienen, om bestaande rechten te behouden. Dat kan van belang zijn voor bedrijven die nog geen Nb-vergunning hebben en binnen de bestaande milieuvergunningen de maximale bezetting in de afgelopen drie jaar niet hebben gerealiseerd.

Gezond verstand

Volgens LTO-beleidsadviseur Middag wordt de soep in de meeste gevallen echter niet zo heet gegeten. Het merendeel van die bedrijven kan onder het PAS volstaan met een melding als de stalcapaciteit volledig wordt benut. De uitbreiding in aantal dieren heeft in de meeste gevallen maar een beperkt effect op de neerslag van stikstof in gevoelige natuurgebieden. "Boeren moeten hun gezond verstand gebruiken. Adviseurs zijn echt niet goed bezig als ze hun klanten aanbevelen meer ruimte te claimen dan ze nodig hebben, dat geldt zeker in de provincie Zuid-Holland", zegt Middag.

Of registreer je om te kunnen reageren.