Home

Nieuws 13 reacties

Kamerfracties verwelkomen alternatief voor melkveerechten

Den Haag - ChristenUnie, CDA en PvdA verwelkomen alternatieven voor dierrechten zoals de zuivelsector voorstelt. De sector werkt aan een voorstel voor invoering van fosfaatrechten voor alle sectoren als alternatief voor dierrechten.

Meerdere fracties zien heil in de invoering van fosfaatrechten of een norm voor het aantal GVE (grootvee-eenheid) per hectare als alternatief voor melkveerechten.

De Tweede Kamer en de sector maken zich zorgen dat het fosfaatplafond snel bereikt wordt door groei van de melkveehouderij. Wordt dit plafond overschreden, dan komen er dierrechten voor melkvee. Dijksma heeft al gezegd bezig te zijn met de voorbereidingen voor een wetsvoorstel voor invoering van melkveerechten. 
LTO werkt samen met de zuivelindustrie aan een pakket maatregelen als alternatief voor melkveerechten. Naast aanscherping van het voerspoor, verplichting van de Kringloopwijzer en een fosfaatheffing wil de sector een stelsel van fosfaatrechten voor alle sectoren. Dit stelsel zou de varkens- en pluimveerechten gaan vervangen. 
Carla Dik van de ChristenUnie zegt ook liever te willen sturen op fosfaat dan op het aantal dieren. "Boeren zullen dan het maximale uit hun koeien willen halen en dat is niet diervriendelijk. Wij geven de voorkeur aan een systeem dat direct stuurt op de fosfaatproductie."  
Sjoera Dikkers van de PvdA geeft de voorkeur aan een norm voor het aantal GVE per hectare. "In tegenstelling tot fosfaatrechten, ligt een norm voor het aantal koeien per hectare meer in lijn met de nieuwe grondgebondenheidsregels."
Jacco Geurts van het CDA wil nog geen uitspraken doen over mogelijke alternatieven voor melkveerechten.
Op initiatief van ChristenUnie, SGP en CDA heeft de Tweede Kamer Dijksma opdracht gegeven alternatieven voor dierrechten te onderzoeken.

Laatste reacties

 • Jan Wijnen


  Zoals gewoonlijk worden de varkenshouderij en de pluimveehouderij weer opgeofferd voor de melkveehouderij. Beide sectoren hebben dierrechten die nu weer omgezet moeten worden naar fosfaat rechten. Hierdoor komen een aantal collega's weer met de vingers tussen de deur, omdat zij niet alle ruimte optimaal hebben benut. Dus niet altijd alle stallen vol hebben gehouden. Dit is in het verleden al meerdere keren gebeurd.

  Geef de melkveehouderij hun eigen fosfaat quotum en laat de andere veehouderij sectoren ongemoeid. Als de melkveehouderij over zijn eigen quotum gaat , kun je tegen die sector maatregelen nemen.

 • LUCTOR

  Na de fosfaat rechten komen de stikstofrechten en als toetje de dierrechten. Hier zal een tijdbestek van 10jaar aan vastkleven zodat de moderne werkverschaffing de komende 10jaar verzekerd is. Na deze 10jaar begint het de samenleving op te vallen dat er nog maar zo weinig boeren zijn terwijl er een heel leger aan controlerende organen zijn zodat ook een nieuws uur en radar hier op duikt na de uitzending van zembla vinden ze het toch wel tijd worden dat de boel wat aangeschoffeld dient te worden maar dan is het voor menig familie bedrijf te laat.Helaas.

 • .....

  <em>Waarom laat het CDA nu niet zien wat haar plannen zijn, straks staan ze weer dom te schreeuwen aan de zijlijn als alle plannen in kannen en kruiken zijn , daar zijn ze vooral goed in onder Buma........ ....................</em>.

 • peter 103

  Wat een gedoe allemaal. Gewoon iedereen 100 kilo fosfaat en 250 kilo stikstof per hectare en klaar is Kees , of Sharon . Dan is direct de grondgebondenheid goed geregeld.  Dus: geen grond , ook geen mest produceren.

 • kiepel

  Cda, wat is julie visie? Knelgevallen gezeur ken ik onderhand wel.

 • koestal

  Dijksma schiet niet op,die wacht tot ze op vakantie gaat,een dag ervoor presenteert ze haar plan

 • 344412

  Met het enorme areaal geliberaliseerde pacht geeft elke vorm van grondgebondeheid veel gedoe en problemen. Doe maar fosfaat quotum, verhandelbaar, per bedrijf. Melkveewet en AmvB in de prullenbak, leuk geprobeerd maar mislukt.

 • bb40

  De voorkeur gaat uit naar fostaarquotum  eenmalig een generieke korting, daarna vtij verhandelbaar ook tussen sectoren en het dierenwelzijn +weidegang  laten regelen door de sector zelf (zuivelindustrie)

 • horstink

  Hoezo generieke korting? De veehouders die niet hard gegroeid zijn dan wel grondgebonden produceren zijn niet de veroorzakers van het probleem. Pas dan een korting toe op het fosfaatreferentie of maximaliseer de groei boven de fosfaatreferentie (het idee achter de AmvB).
  Laten we ervoor waken dat we weer handel in lucht krijgen (fosfaatrechten) en verplaatsing van de fosfaatproductie naar de nu al intensieve regio's. Een verdere concentratie van vee is volgens mij niet wat onze medeburgers wensen met het oog op veeziekten/gezondheidsrisico's en maatschappelijk draagvlak.

 • frl


  fosfaatreferentie 2013 is het eerlijkst,die 0 heeft kan nog groeien,de intensieve zijn dan al bevoordeeld want ze konden de mest (op papier)op de grond van extensieve kwijt,maar hebben nu wel hogere referentie 

  Als de extensieve nu zelf zijn grond weer benut,dan worden die ha dubbel geteld,ja dan komt het ook niet goed.

  Nu domweg dier/fosfaat is nog te veel op basis melkqoutum,grond moet basis zijn.

 • evanderpasch1


  duidelijkheid verschaffen dat bijv 2013 referentie jaar word nu gaat ieder extra koeien houden om nieuwe koerechten op te bouwen 

 • landboer


  Dat wordt weer een ingewikkeld instrument , gewoon dierrechten of gve per ha.

 • gjcamps


  Geen quota van dierrechten of fosfaatrechten. De mestplaatsing of verwerkings ruimte bepalen hoeveel dieren je mag houden. De pluimveehouders hebben destijds de DEP moerdijk samen neergezet en konden zo groeien. Dus melkveehouders met grond kunnen nog groeien.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.