Home

Nieuws

Inzet van drones wordt vanaf oktober gemakkelijker

Den Haag - Het onderscheid tussen privé en zakelijk gebruik van drones komt vanaf 1 oktober te vervallen.

Daarvoor in de plaats komen verschillen regels voor lichte en zwaardere drones. Vanaf 1 die datum is het niet langer nodig een vergunning en ontheffing aan te vragen. De regels voor commerciële en particuliere gebruikers van lichte categorie drones is daarmee gelijkgetrokken. Hierdoor wordt het voor boeren gemakkelijker een drone in te zetten voor inspectie van het land.

Tot nu moment is er een opvallend onderscheid tussen wat particulieren en bedrijven/zzp'ers met drones mogen in Nederland. Waar voor privégebruik momenteel zomaar met drones gevlogen mag worden, mag dat voor zakelijk gebruik juist helemaal niet.

Extra eisen

Bedrijven en zzp'ers moeten voldoen aan allerlei extra eisen, zoals het afronden van een opleiding en het laten keuren van hun drone. Daarnaast moeten ze voor iedere vlucht weken toestemming vragen aan allerlei overheidsinstanties.
Maar vanaf 1 oktober komen er duidelijkere en minder rigide regels voor dronegebruik, laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten. Staatssecretaris Mansveld: 'Het commercieel gebruik van drones is de afgelopen jaren flink gegroeid en groeit nog steeds. Met de nieuwe regels wil ik meer duidelijkheid en ruimte creëren voor deze innovatieve sector en zorgen dat helder is aan welke veiligheidseisen moet worden voldaan.'

Geen onderscheid

In de nieuwe regels wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen privé- en zakelijk gebruik maar tussen drones lichter dan vier kilo en drones die zwaarder zijn.

 

Drones tot vier kilo mogen vanaf 1 oktober:
- niet hoger dan 50 meter vliegen;
- niet verder dan 100 meter van de bestuurder vliegen;
- niet dichter dan 50 meter bij elkaar vliegen:
- niet binnen 5 km van een luchthaven vliegen.
Vooral de eis dat de dronebestuurder binnen 100 meter van de vliegende drone zich moet bevinden maakt een drone nog steeds niet echt goed bruikbaar binnen de landbouw

 

Drones zwaarder dan 4 kg geldt vanaf 1 oktober:
- dat een opleiding gevolgd moet worden en het theorie- en praktijkexamen behaald moet zijn (kost circa 5 duizend euro);
- dat de drone gekeurd en geregistreerd moet zijn (kost honderden euro's);
- dat er een 'operationeel handboek opgesteld moet worden, met onder meer een uitwerking van allerlei noodscenario's (kost veel tijd);
- dat voor elke vlucht ontheffing aangevraagd moet worden bij de provincie;
- dat iedere vlucht gemeld moet worden bij de luchtverkeersleiding, luchtvaartpolitie, inspectie ILT en burgemeester.

 

De eisen voor de vier kilo plus drones hebben overigens voor de meeste gebruikers van drones geen effect. De meeste gebruikte drones vallen in de categorie lichter dan vier kilo.

Of registreer je om te kunnen reageren.