Home

Nieuws 1 reactie

Handelsakkoord EU-Oekraïne gaat door

Brussel – Een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Oekraïne zal 'gewoon' volgens planning op 1 januari 2016 ingaan. Dat is de uitkomst van overleg tussen de EU, Oekraïne en Rusland.

Laatstgenoemde zegt bezorgd te zijn dat door de zogeheten 'Deep and Comprehensive Free Trade Area' (DCFTA) Rusland overspoeld wordt door producten uit de EU.

Veterinaire certificaten

De Europese Commissie zet gesprekken met Rusland over DCFTA voort. Daarbij wordt gekeken naar een nieuw systeem voor het wederzijds accepteren van veterinaire certificaten door Rusland en Oekraïne. Experts uit de EU, Rusland en Oekraïne zullen volgens de gezamenlijke verklaring van de landen 'niet later dan in juli' elkaar weer spreken.

Russische frustraties

De Commissie gaat vooralsnog niet in op Russische zorgen over een bredere overeenkomst tussen de EU en Oekraïne over economische en politieke samenwerking. Rusland lijkt deels gefrustreerd dat Oekraïne kiest voor meer samenwerking met de EU, terwijl Rusland juist hoopte dat Oekraïne als groot land zich zou aansluiten bij een door Moskou geleid Euraziatisch-samenwerkingsverband.

Handelsdeal Gemenebest van Onafhankelijke Staten


Complicerende factor is dat Oekraïne sinds september 2012 deelneemt aan een vrijhandelsovereenkomst van landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, waar het land overigens geen lid is. Hierdoor kunnen normaliter producten uit Oekraïne vrij goedkoop worden uitgevoerd naar Rusland. Momenteel is dat vanwege Russische steun voor separatisten niet het geval.

Importheffingen tijdelijk geschrapt


In april zijn de meeste importheffingen die de EU hanteert voor agrarische producten uit Oekraïne al tijdelijk geschrapt. Voor graan, vlees en zuivel zijn quota met speciale lage tarieven ingesteld. Nu DCFTA doorgezet wordt, zullen werkgroepen met experts uit Rusland en Oekraïne samen kijken naar het 'harmoniseren' van technische handelsbarrières, zoals sanitaire en fytosanitaire eisen.

Eén reactie

  • ohzo

    En dan vervolgens de lening niet terug betalen. Als Griekenland dit doet is het hek van de dam..

Of registreer je om te kunnen reageren.