Home

Nieuws

Geen schorsing gaswinning bij Eemskanaal

Den Haag - De gaswinning uit het cluster Eemskanaal hoeft niet te worden beperkt. Dit heeft de Raad van State op 29 mei bepaald in een voorlopige uitspraak. Het cluster Eemskanaal ligt op ongeveer 3,5 kilometer ten noordoosten van de stad Groningen.

Voor de gasproductie uit het cluster Eemskanaal is voor het kalenderjaar 2015 en het gasjaar 2015/2016 (van 1 oktober tot 30 september) 2 miljard kubieke meter (Nm3) als maximum gesteld.
Enkele bezwaarmakers tegen de gaswinning hadden de voorzieningenrechter gevraagd het instemmingsbesluit voor de gaswinning uit het cluster Eemskanaal te schorsen. Volgens hen brengt gaswinning uit dat cluster aanzienlijke veiligheidsrisico's met zich mee.
De rechter ziet na afweging van de betrokken belangen geen aanleiding om de gaswinning uit dit cluster terug te brengen. Daarbij is het onderzoek van Staatstoezicht op de Mijnen dat aantoont dat de seismische activiteit in 2013 en 2014 ongeveer even groot was, ondanks dat de gaswinning 23 procent lager was in 2014, betrokken. De verminderde gaswinning in 2014 heeft volgens Staatstoezicht niet aanwijsbaar geleid tot afname van de seismische activiteit. De bezwaarmakers hebben naar het oordeel van de rechter niet aannemelijk gemaakt dat 'moet worden getwijfeld aan de juistheid van de conclusies in het advies van Staatstoezicht'. De rechter acht ook van belang dat de gaswinning uit het cluster Eemskanaal feitelijk al aanzienlijk verminderd is vanwege de samenhang met de teruggebrachte gaswinning in de clusters in en rond Loppersum.

Of registreer je om te kunnen reageren.